Jelena Demeško

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Demeško Jelena; Šimonėlis Andrius; Krylovas Aleksandras. Mokslinių straipsnių vertinimo proceso modeliavimas. Socialinės technologijos'10: iššūkiai, galimybės, sprendimai = Social technologies'10: challenges, opportunities, solutions [Elektroninis išteklius] : konferencijos medžiaga : 2010 m. lapkričio 25-26 d., Vilnius-Net. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192084, P. 90-96. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]