Titas Dėjus

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Leonavičiūtė Giedrė; Dėjus Titas; Antuchevičienė Jurgita. Analysis and prevention of construction site accidents. Građevinar : journal of the Croatian Association of Civil Engineers (HSGI). Zagreb: HSGI. ISSN 0350-2465. Vol. 68, iss. 5 (2016), p. 399-410. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Dėjus Titas; Antuchevičienė Jurgita. Assessment of health and safety solutions at a construction site. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 5 (2013), p. 728-737. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Dėjus Titas. Safety of technological projects using multi-criteria decision making methods. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 2 (2011), p. 177-183. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2013 - Dėjus Titas. Typical solutions for the construction site employees’ safety. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 238-243. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Dėjus Titas. Features of preparing of safety solutions in technological projects and possibilities to use multi-criteria decision making methods in construction design stage. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285939, p. 391-398. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Dėjus Titas. Accidents on construction sites and their reasons. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Assoc. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281986, p. 241-247. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Dėjus Titas; Viteikienė Milda. Analysis of work safety systems in construction companies. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 193-198. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2007 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Turskis Zenonas; Dėjus Titas; Viteikienė Milda. Sensitivity analysis of a simple additive weight method. International journal of management and decision making. Geneve: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1462-4621. Vol. 8, no. 5-6 (2007), p. 555-574. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2004 - Dėjus Titas; Viteikienė Milda. Evaluation of work safety control systems in construction. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. vol. 10, suppl. 2 (2004), p. 93-98. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Dėjus Titas. The model of determining the sensitivity of elements of multiple criteria evaluation methods. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 8, no. 4 (2002), p. 263-268. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Dėjus Titas; Viteikienė Milda; Dėjus Titas. Statybos įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos vertinimo modelis. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. X, nr. 3 (2004), p. 116-128. [M.kr.:09B] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2003 - Dėjus Titas; Griesiūtė Milda. Statybos įmonių darbų saugos sistemų analizė. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. IX, nr. 3 (2003), p. 116-122. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Dėjus Titas; Mitkus Sigitas. Statybinių mišinių, naudotinų su gipskartonio plokštėmis, vertinimo modelis. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T.VII, nr. 3 (2001), p. 224-230. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Dėjus Titas; Mitkus Sigitas. Metalo karkaso pertvarų su gipskartonio plokštėmis daugiatikslinis vertinimas. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. T. VII, nr. 2 (2001), p. 73-80. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2000 - Dėjus Titas; Mitkus Sigitas. Vietiniai norminiai pastatų ūkio valdymo aktai. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. T. VI, nr. 1 (2000), p. 41-45. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Mitkus Sigitas; Dėjus Titas. Multiple criteria evaluation of construction tenders in accordance with the law on public procurement of the Republic of Lithuania. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, nr. 6 (2000), p. 440-444. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1997 - Dėjus Titas; Mikšta Pranas. Funkcijų determinavimas įmonės valdyme. Racionalūs sprendimai statyboje = Rational decisions in construction = Rationelle Entscheidungen im Bauwesen. Vilnius: Technika. T. 15 (1997), p. 82-86. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Pranka Deividas; Dėjus Titas. Darbų saugos tobulinimo kryptis kelių statyboje. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Dėjus Titas. Features of preparing of safety solutions in technological projects and possibilities to use multi-criteria decision making methods in construction design stage. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 1. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 391-398. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Dėjus Titas. Accidents on construction sites and their reasons. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineeri. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-7]. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Dėjus Titas; Viteikienė Milda. Analysis of work safety systems in construction companies. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-6. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Dėjus Titas; Mitkus Sigitas. Evaluation model of dry mixes for plasterboards. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2001 - Dėjus Titas. Analysis of sensitivity of parameters in SAW method using. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.000]
1999 - Mitkus Sigitas; Dėjus Titas. Specific features of using plasterboards in Lithuania. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. I. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053765, p. 129-134. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1997 - Dėjus Titas. Statybos firmos struktūros tobulinjmas kaip marketingo tyrimų dalis. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 5th international conference, held on May 21-24, 1997, Vilnius, Lithuania. Vol. 4. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053277, p. 244-248. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2009 - Dėjus Titas. Dangerous actions while installing building constructions and means to decrease their undesirable influence. The 12th German-Lithuanian-Polish Colloquium “Sustainable Development in Civil Engineering and Multi-Attribute Decision Making”: abstracts, May 20-24, 2009 Vilnius, Lithuania / Lithuanian Operational Research Society, Leipzig University of Applied Science. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284390, p. 55. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Dėjus Titas. Accidents on construction sites and their reasons. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 127-128. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Dėjus Titas; Viteikienė Milda. Analysis of work safety systems in construction companies. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 150-151. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Dėjus Titas; Mitkus Sigitas. Evaluation model of dry mixes for plasterboards. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 155-157. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Dėjus Titas. Analysis of sensitivity of parameters in saw method using. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 166-167. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2009 - Dėjus Titas. Darbuotojų sauga [CD]. Vilnius: Eugrimas, 2009. [M.kr.:01S] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2004 - Urbelis Antanas; Gerdžiūnas Pranas; Cinelis Gintaris; Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus; Vainiūnas Povilas; Kaminskas Kazys Algirdas; Šimkus Jonas Romualdas; Furmonavičius Liudvikas; Mackevičius Rimantas; Gajauskas Julius; Medzvieckas Jurgis; . Statybos inžinieriaus žinynas. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 78.214]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Dėjus Titas. Darbuotojų saugos sprendiniai technologinėse kortelėse : mokomoji knyga. Vilnius: E-Z WAY, 2012. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 5.000]
2012 - Dėjus Titas; Ambrasas Gintautas; Kalibatas Darius. Darbų saugos sprendimai [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 10.200]
2007 - Dėjus Titas. Statybos procesų technologija : aiškinamasis uždavinynas. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 9.000]
2005 - Dėjus Titas. Statybos procesų technologija : aiškinamasis uždavinynas. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 9.714]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2009 - Dėjus Titas. Statybos procesų technologija : aiškinamasis uždavinynas. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 14.929]