Vida Davidavičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Sabaitytė Jolanta; Davidavičienė Vida; Straková Jarmila; Raudeliūnienė Jurgita. Decision tree modelling of e-consumers’ preferences for internet marketing communication tools during browsing. E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. vol. 22, iss. 1 (2019), p. 206-221. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Alavijeh Mohammad Reza Karimi; Esmaeili Ahmad; Sepahvand Akbar; Davidavičienė Vida. The effect of customer equity drivers on word-of-mouth behavior with mediating role of customer loyalty and purchase intention. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. Vol. 29, iss. 2 (2018), p. 236-246. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Burinskienė Aurelija; Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva. Simulation and order picking in a very-narrow-aisle warehouse. Economic research = Ekonomska istraživanja. Abingdon: Taylor & Francis Group. ISSN 1331-677X. vol. 31, iss. 1 (2018), p. 1574-1589. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida; Petrusevičius Ramūnas. Factors influencing knowledge retention process: case of Lithuanian armed forces. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 24, iss. 3 (2018), p. 1104-1124. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2018 - Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida; Tvaronavičienė Manuela; Jonuška Laimonas. Evaluation of advertising campaigns on social media networks. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 10, iss. 4 (2018), p. 1-14. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2018 - Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita; Vengrienė Elena; Jakubavičius Artūras. Consolidation of the activities of regulatory institutions while implementing e-government solutions. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 19, iss. 2 (2018), p. 307-322. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Davidavičienė Vida; Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Davidavičius Sigitas. Social networks in B2B and B2C Communication. Transformations in business and economics. Kaunas: Kaunas faculty of humanities of Vilnius university. ISSN 1648-4460. vol. 16, no. 1 (2017), p. 69-84. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2016 - Stádník Bohumil; Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida. Fourier analysis for stock price forecasting: assumption and evidence. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 17, iss. 3 (2016), p. 365-380. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2016 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Davidavičienė Vida; Matuzevičiūtė Kristina. Factors influencing society’s attitudes towards internal and external EU immigrants. Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, nr. 4 (2016), p. 292-303. [M.kr.:04S; 05S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida. A model for measuring passenger loyalty. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 31, no. 1 (2016), p. 100-107. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Merkevičius Juozas; Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita; Buleca Jan. Virtual organization: specifics of creation of personnel management system. E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 18, iss. 4 (2015), p. 200-211. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Labanauskis Rimvydas; Kasparavičiūtė Aurelija; Davidavičienė Vida; Deltuvienė Dovilė. Towards quality assurance of the study process using the multi-criteria decision-making method. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: VšĮ Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. vol. 6, no. 2 (2018), p. 799-819. [M.kr.:01P; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2018 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina; Davidavičienė Vida. Society’s attitudes towards impact of immigration: case of EU countries. Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Sumy: Sumy State University. ISSN 2218-4511. 2018, iss. 1, p. 338-352. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2018 - Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida; Jakubavičius Artūras. Knowledge management process model. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. Vol. 5, no. 3 (2018), p. 542-554. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2018 - Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida; Tvaronavičienė Manuela; Radeckytė Viktorija. A study of success factors of women‘s leadership in e-commerce. Terra economicus. Rostov-on-Don: Rostov State University. ISSN 2073-6606. vol. 16, iss. 3 (2018), p. 131-149. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2008 - Davidavičienė Vida. Change management decisions in the information age. Journal of business economics and management. Vilnius; Stralsund: Technika; North-German Academy of Informatalogy. ISSN 1611-1699. Vol. 9, no. 4 (2008), p. 299-307. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Davidavičienė Vida; Lolat Ingrida. Migrant entrepreneurship in Europe: challenges and opportunities. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-14. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Davidavičienė Vida; Milišauskas Paulius. Big data driven e-commerce marketing. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 645-654. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Meidutė Ieva; Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita. Research on applying radio frequency identification technology at Lithuanian companies. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 989-996. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Davidavičienė Vida. Effectiveness factors of online advertising. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 822-830. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Davidavičienė Vida; Meidutė Ieva. Quality of e-logistics in e-commerce: consumer perception. Proceedings of the 10th International Conference "Liberec Economic Forum 2011". 19th – 20th September 2011 Liberec, Czech Republic. Liberec: Technical University of Liberec, Faculty of Economics, 2011. ISBN 9788073727550, p. 90-99. [M.kr.:03S; 04S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2010 - Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita. ICT in Tacit knowledge preservation. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-4441, p. 822-828. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Davidavičienė Vida; Zinkevičiūtė Virgilija. Strategic decisions selection model in ICT development context. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical Universi. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 436-442. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida. Change management: formation of competitive strategic decisions. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical Universi. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 468-474. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Davidavičienė Vida. Business change management in ICT development conditions. The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281146, p. 328-334. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita; Viršilaitė Rima. User experience evaluation and creativity stimulation with augmented reality mobile applications. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 12, iss. 1 (2019), p. 34-48. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2019 - Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita; Tvaronavičienė Manuela; Kaušinis Justinas. The importance of security aspects in consumer preferences in electronic environment. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademija. ISSN 2029-7017. vol. 8, iss. 3 (2019), p. 399-411. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2019 - Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita; Putrimas Saulius. Communication needs in cyberspace of industrial companies' consumers. International Journal of ICT Research in Africa and the Middle East (IJICTRAME). Hershey, PA: IGI Global. ISSN 2472-3126. vol. 8, iss. 1 (2019), p. 41-58. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2018 - Sabaitytė Jolanta; Davidavičienė Vida. The analysis of internet marketing research directions. Marketing and digital technologies = Маркетинг і цифрові технології. Odesa: Odesa National Polytechnic University. ISSN 2522-9087. Vol. 2, no. 1 (2018), p. 7-20. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2018 - Davidavičienė Vida; El Chalfoun Fadwa. Social media networks use in communication analyses of Arabic countries. Marketing and digital technologies = Маркетинг і цифрові технології. Odesa: Odesa National Polytechnic University. ISSN 2522-9087. Vol. 2, no. 2 (2018), p. 10-20. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Knezevic Blazenka; Davidavičienė Vida; Skrobot Petra. Implementation of social networks as a digital communication tool in social supermarkets. International journal of modern research in engineering & management (IJMREM). Sidhi: Govt Sanjay Gandhi Smriti College. Vol. 1, iss. 6 (2018), p. 41-52. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Davidavičienė Vida; Aleliūnas Irmantas; Sabaitytė Jolanta. EUROSAI ITWG model adoption for new IT audit framework: E-government cases. Scientific bulletin of National Mining University : scientific and technical journal = Науковий Вiсник Нацiонального гiрничого унiверситету : науково технiчний журнал. Dnipropetrovsk: State Higher Educational Institution "National Mining University". ISSN 2071-2227. no. 2 (2018), p. 114-122. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Dalati Serene; Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida. Sustainable leadership, organizational trust on job satisfaction: empirical evidence from higher education institutions in Syria. Business, management and education. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 15, Nr. 1 (2017), p. 14-27. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Viršilaitė Rima; Davidavičienė Vida. Papildytos realybės technologija: taikymo sritys ir komunikaciniai aspektai. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 2 (2017), p. 258-265. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Šiurytė Aidana; Davidavičienė Vida. An analysis of key factors in developing a smart city. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 2 (2016), p. 254-262. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Kostecka Jolanta; Davidavičienė Vida. Darbuotojų motyvavimo žaidybinimo priemonėmis informacinėje sistemoje modelis. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 262-274. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Davidavičienė Vida; Vengrienė Elena. Challenges of regulatory agencies consolidation while reducing administrative burdens for business: case of Lithuania. Trends economics and management = Trendy ekonomiky a management. Brno: Brno University of Technology Faculty of Business and Management. ISSN 1802-8527. Vol. 9, iss. 24 (2015), p. 18-32. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Davidavičienė Vida; Sabaitytė Jolanta. Tyrimų internetinės rinkodaros srityje analizė. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 3 (2014), p. 220-233. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Davidavičienė Vida; Davidavičius Sigitas. Social networks in marketing communication - case of Lithuania. Scientific bulletin of National Mining University : scientific and technical journal = Науковий Вiсник Нацiонального гiрничого унiверситету : науково технiчний журнал. Dnipropetrovsk: State Higher Educational Institution "National Mining University". ISSN 2071-2227. Vol. 4 (142) (2014), p. 101-107. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Davidavičienė Vida; Vengrienė Elena. Priežiūros institucijos: administracinė našta verslui. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2014, Nr. 3(43)-4(44), p. 108-118. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Jezukevičiūtė Jolita; Davidavičienė Vida. Prekės ženklo rinkodaros modelis socialiniuose tinkluose. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014), p. 120-127. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Davidavičienė Vida; Sabaitytė Jolanta; Davidavičius Sigitas; Potapov Michail. Interaction with customers using website tools: analysis of Lithuanian manufacturing sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. Vol. 110 (2014), p. 1262-1270. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Janeliūnienė Rasma; Davidavičienė Vida. IT rizikos identifikavimo proceso analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 1 (2013), p. 46-52. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Lipaj Dmitrij; Davidavičienė Vida. Influence of information systems on business performance. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 1 (2013), p. 38-45. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Davidavičienė Vida; Janeliūnienė Rasma; Liberytė Ginta. Atliekų kiekio prognozavimo sistema- rodiklius veikiančių veiksnių Lietuvoje tyrimas. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 2 (2012), p. 132-140. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Davidavičienė Vida; Tolvaišas Jonas. Measuring quality of e-commerce web sites: case of Lithuania. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2011, Nr. 16, p. 723-729. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Janeliūnienė Rasma; Liberytė Ginta; Davidavičienė Vida. IT auditas Lietuvos smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėse. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: verslas XXI amžiuje = business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 3, nr. 4 (2011), p. 13-20. [M.kr.:03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Davidavičienė Vida; Tolvaišas Jonas. Elektroninės prekybos interneto svetainių Lietuvoje vertinimas. Informacijos mokslai : mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. Vol. 55 (2011), p. 103-116. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2008 - Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita. Formation of competitive strategic decisions in ICT development conditions. Social research. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2008, Nr. 3(13), p. 58-67. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Mičiūnaitė Justė; Davidavičienė Vida. Evaluation of electronic media in conference tourism business. Journal of system and management sciences. Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 7, iss. 1 (2017), p. 17-41. [M.kr.:03S; 04S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.786]
2017 - El Chalfoun Fadwa; Davidavičienė Vida. Electronic Media as Important Tool in Today’s Business. Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 2409-2665. Vol. 4, iss. 2 (2017), p. 16-30. [M.kr.:03S; 04S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Duscha Philipp; Davidavičienė Vida. The bass diffusion model as a basis for investment decisions. Journal of system and management sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 6, no. 2 (2016), p. 1-15. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Gencheva Dobrina; Davidavičienė Vida. Reduction of the information asymmetry in mergers & acquisitions through the means of payment. Journal of system and management sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 6, no. 2 (2016), p. 16-32. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2016 - El Tabsh Youssef; Davidavičienė Vida. Information and communication technologies in energy management. Journal of system and management sciences. Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 6, iss. 4 (2016), p. 67-81. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Davidavičienė Vida; Paliulis Narimantas Kazimieras; Sabaitytė Jolanta; Davidavičius Sigitas. Analysis of Lithuania e-commerce situation. EU and its Eastern Neighborhood: Fostering deeper Europeanization of Moldova / Editors: Olesea Sirbu, Silvo Devetak, Rodica Crudu. Moldova: Association for Ethnic and Regional Studies of Moldova, 2016. ISBN 9789975417662, p. 147-163. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2011 - Davidavičienė Vida; Janeliūnienė Rasma; Liberytė Ginta. IT audit possibilities in Lithuanian SME companies. Management and Engineering'11 : IX International Scientific Conference, June 19-22, 2011 Sozopol, Bulgaria : conference proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. Vol. 1. Sofia: Technical University. ISSN 1310-3946. 2011, iss. 2(122), p. 129-138. [M.kr.:03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Davidavičienė Vida. Business change management in the information age. Research papers / Faculty of Chemical and Food Technology Slovak University of Technology in Bratislava. Department of Management. Bratislava.. ISSN 1336-815X. 2007, no. 1, p. 6-19. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2006 - Davidavičienė Vida. ITT plėtros nulemtų verslo pokyčių valdymo ypatumai. Verslas, vadyba ir studijos'2005: mokslo darbai = Business, management and education'2005: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2006, p. 223-237. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2005 - Davidavičienė Vida. Vadybos mokslo ir ITT raida: priklausomybė bei dėsningumai. Verslas, vadyba ir studijos'2004 : mokslo darbai = Business, management and education'2004 : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2005, p. 280-291. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2005 - Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita. ICT caused business changes management. Известия Белорусской инженерной академии. Минск: Белорусская инженерная академия. 2005, № 2(20)/1, p. 134-136. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2004 - Elskytė Vida; Raudeliūnienė Jurgita. Changing work environment coused by development of ICT. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 276-281. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Elskytė Vida. Challenges of information society. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 267-275. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Paliulis Narimantas-Kazimieras; Elskytė Vida; Merkevičius Juozas; Trasauskas Edmundas. Information technology development in Lithuania : new tendencies and perspectives. Journal of Business Economics and Management. Stralsund: North-German Academy of Informatology (Stralsund). ISSN 1611-1699. Vol. IV, no. 2 (2003), p. 97-104. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2017 - Davidavičienė Vida; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva. Editorial. International journal of learning and change. Olney: Inderscience Enterprises Ltd.. ISSN 1740-2875. Vol. 9, no. 1 (2017), p. 1-4. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Pretorius Leon; Davidavičienė Vida. Towards technology and entrepreneurship: a perspective with cyclic conditions. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 174-182. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - El Tabsh Youssef; Davidavičienė Vida. The role of innovation and ICT’s in the energy management sector. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 103-110. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Al Majzoub Mohamad; Davidavičienė Vida. Multi-layered model of e-logistic. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 121-131. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Kniazevic Blazenka; Davidavičienė Vida; Skrobot Petra. Social networks as a communication tool in social supermarkets. SOTICS 2017 : The seventh international conference on Social media technologies, communication, and informatics, October 8-12, 2017, Athens, Greece. Wilmington, Delaware: IARIA, 2017. ISSN 2326-9294, p. 5-10. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Mičiūnaitė Justė; Davidavičienė Vida. Elektroninės medijos konferencijų turizmo versle. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business . Vilnius: Technika, 2017, p. 1-8. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Pabedinskaitė Arnoldina; Davidavičienė Vida; Vengrienė Elena. Совершенствованиe административного регулирования бизнес организаций. XIII international scientific conference "Management and engineering'15", June 21-24, 2015, Sozopol, Bulgaria : days of science at TU-Sofia. Vol. 1: conference proceedings. Sofia: Technical University, 2015. ISSN 1310-3946, p. 464-474. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Davidavičienė Vida; Milišauskas Paulius. Использование больших данных в маркетинге. XII international scientific conference management and engineering'14, June 22-25, 2014, Sozopol, Bulgaria : days of science at tu-Sofia : scientific proceedings of Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. Vol. 1. Sofia: Technical University. ISSN 1310-3946. 2014, iss. 155 (2014), p. 517-527. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Davidavičienė Vida; Vasilis Vasiliauskas Aidas; Zinkevičiūtė Virgilija. Проблемы внедрения концепции зеленой логистики при помощи инструментов ИТ на предприятияx грузовыx перевозок дорожным транспортом. Опережающее управление социально-экономическим развитием регионов: устойчивое развитие экономики & электронное управление экономическим развитием (ОУСЭРР-УРЭ&ЭУЭР) : материалы четвертой международной научно-практической конференций, 19-22 сентября 2013 г.. Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. ISBN 9789664914595, p. 216-222. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Davidavičienė Vida; Davidavičius Sigitas. Интернет реклама в Литве – ожидания потребителей и практика предприятий. XI international scientific conference "Management and engineering'13", Sozopol, Bulgaria, June 23-26, 2013: conference proceedings. Vol.1. Sofia: Technical University, 2013. ISSN 1310-3946, p. 489-498. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Sabaitytė Jolanta; Davidavičienė Vida. E. verslo modelių kompleksinė analizė. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. 101-108. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Davidavičienė Vida; Davidavičius Sigitas. Специфика определения целевого пространства в интернете для Б2Б аудитории. Опережаюшее управление социально-экономическим развитием регионов: благосостояние населения, электронное управление (ОУСЭРР-БН&ЭУ): материалы третьей международной научно-практической конференций, 13-15 сентября 2012 г. Симферополь, Крым, Украина. Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. ISBN 9789664913307, p. 167-171. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Davidavičienė Vida; Davidavičius Sigitas. Интернет реклама в Литве. Proceedings of jubilee X international scientific conference "Management and engineering' 12" : Sozopol, Bulgaria, June 17-20, 2012 / The Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. Iss. 2. Sofia: Technical University, 2012. ISSN 1310-3946, p. 368-376. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Davidavičienė Vida; Davidavičius Sigitas. Интернет реклама в Литве. Опережаюшее управление социально-экономическим развитием регионов: благосостояние населения, электронное управление (ОУСЭРР-БН&ЭУ) : материалы третьей международной научно-практической конференций, 13-15 сентября 2012 г. Симферополь, Крым, Украина. Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. ISBN 9789664913307, p. 182-190. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Davidavičienė Vida; Paliulis Narimantas Kazimieras; Sabaitytė Jolanta. Анализ развития электронного бизнеса в Литве. Proceedings of jubilee X international scientific conference "Management and engineering' 12" : Sozopol, Bulgaria, June 17 - 20, 2012 / The Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. Sofia: Technical University, 2012. ISSN 1310-3946, p. 754-762. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Davidavičienė Vida; Meidutė Ieva. Supply chain models in the Lithuanian e-commerce. Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 694-705. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Davidavičienė Vida; Sabaitytė Jolanta; Davidavičius Sigitas. National features in measuring quality of e-commerce web sites. The use of multidisciplinary research for the introduction of new training programs/modules and/or new teaching methods in the field of E-commerce : proceedings of the international conference of the "ECOMMIS" TEMPUS Project, 2-4 of April, 2012, Berlin. Berlin: TU Berlin, 2012. ISBN 9789663503325, p. 117-120. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Janeliūnienė Rasma; Davidavičienė Vida. Information technology risks identification: peculiarities of small and medium sized enterprises. Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 578-586. [M.kr.:03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Fedorovičius Julianas; Davidavičienė Vida. Rinkodara socialiniuose tinklapiuose. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d., pranešimai. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011, p. [1-6]. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Davidavičienė Vida; Zinkevičiūtė Virgilija. Strategic decisions selection model in ICT development context. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technica. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 646-652. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida. Change management: formation of competitive strategic decisions. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technica. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 710-716. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida. Formation of competitive strategic decisions. Scientific proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: V international scientific conference "Management and engineering'076": June 18-22, 2007 Sozopol, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. Vol. 2(97) (2007), p. 31-34. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita. Change management in ICT development conditions. Scientific proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: V international scientific conference "Management and engineering'076": June 18-22, 2007 Sozopol, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. Vol. 2(97) (2007), p. 363-366. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita. Managing changes: competitive strategy in the Informatikon age. Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [elektroninis išteklius], 13-14 September, 2006, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 16th International Scientific Conference [CD] / Slovak University of Technol. Bratislava: 2006. ISBN 8022725099, p. 90-96. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita. Integrating competitive strategy concepts and ICT. International Conference "Modern Management Research in the Context of European Research Area" (MMRC-ERA): 15-17 September 2006, Kaunas, Lithuania. Kaunas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2006, p. 1-15. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2006 - Davidavičienė Vida. ICT caused business change management opportunities. International Conference "Business Development Possibilities in the New European Area": scientifics proceedings: 21-22 September, 2006, Vilnius, Lithuania / Vilnius University, Wroclaw University of Economics, Brno University of Technology, Tallinn Techno. Vilnius: Vilnius University, 2006. ISBN 9986199387, p. 88-95. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Davidavičienė Vida. Business change management in ICT development conditions. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency" [elektroninis išteklius]: conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuani. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-7]. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita. ITT sąlygotų pokyčių valdymas: ypatumai ir sprendimai. Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955098937, p. 399-403. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Davidavičienė Vida; Šaulinskas Linas. Challenges of information society in civil servants training. Central and Eastern European countries inside and outside the European Union : avoiding a new divide : the 12th NISPAcee annual conference : Vilnius, Lithuania, May 13-15, 2004 [Elektroninis išteklius]. Vilnius: 2004, p. 1-9. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų poveikis visuomenei. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056381, p. 125-130. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Elskytė Vida. Žinių ekonomika: kūrimosi procesai, poveikis verslui. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 12 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057671, p. 163-169. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida. Vadybos metodų panaudojimas įmonių pertvarkai. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga. Humanitariniai ir socialiniai mokslai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, P. 241-245. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Elskytė Vida; Raudeliūnienė Jurgita. Geriausių E-Europos praktikos pavyzdžių tyrimai. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 204-209. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Elskytė Vida. Informacinių technologijų plėtros poveikis verslui ir švietimui. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T.1. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055393, p. 179-187. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2002 - Elskytė Vida; Fadina Olga. Informacinių sistemų panaudojimo logistikoje galimybes ir nauda. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. vasario 14 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055199, p. 66-75. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2001 - Elskytė Vida. Įmonės valdymo informacinių sistemų projektavimas. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 69-75. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Elskytė Vida. Įmonės valdymo informacinės sistemos modelis. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 65-69. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2006 - Davidavičienė Vida. Business change management in ICT development conditions. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North G. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 259-261. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2018 - Davidavičienė Vida; Sabaitytė Jolanta; Burinskienė Aurelija. Risks of medical products e-supply: consumer perspective. Regional risks and risks to the regions : international conference, 30-31 january 2018 : conference proceedings. Vilnius: The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. ISBN 9786098074727, p. 29-32. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Tabsh Youssef El; Davidavičienė Vida; Sabaitytė Jolanta. Peculiarities of ICT in securing energy sector in Lebanon. Challenges to national defence in contemporary geopolitical situation : abstracts of the 1th international scientific conference, April 25-27, 2018, Pabradė, Lithuania / Edited by S. Bekesiene and S. Hošková-Mayerová. Pabradė: General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. ISBN 9786098074772, p. 116-120. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Davidavičienė Vida; Sabaitytė Jolanta. Research fields of internet marketing in digital age. Drivers for progress in the global society : abstracts of an European Interdisciplinary Forum 2014 (EIF 2014), June 18-19, 2014, Vilnius-Netabstracts / Academic Association of Management and Administration. Vilnius: AVADA, 2014. ISBN 9786099546827, p. 45-46. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2011 - Davidavičienė Vida; Tolvaišas Jonas. Measuring quality of e-commerce WEB sities: case of Lithuania. 16th International Conference "Economics and Management" (ICEM), April, 27-29th 2011: program and reviewed abstract book. Brno: Brno University of Technology, 2011. ISBN 9788021442795, p. 225-226. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Davidavičienė Vida; Zinkevičiūtė Virgilija. Strategic decisions selection model in ICT development context. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 220-221. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida. Change management: formation of competitive strategic decisions. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 244-245. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2017 - Narayanan Vijay; Peronja Ivan; Plazibat Ivana; Majewska Justyna; Truskolaski Szymon; Walaszczyk Ludmiła; Belina Beata; Ferraz Diogo E.; Pereira Elisabeth T.; Aksentijević Nada Karaman; Ježić Zoran; Bejaković Predrag; Mrnjavac Željko; Šimurina Nika; Barbić. Challenges for International Business in Central and Eastern Europe : scientific monograph. Kraków: Cracow University of Economics, 2017. [M.kr.:03S; 04S; 08S] [Aut.lankų sk.: 17.214]
2015 - Алексеева Тамара Владимировна; Бабенко Виктор Васильевич; Davidavičienė Vida; Дик Владимир Владимирович; Днепровская Наталья Витальевна; Канев Валерий Семенович; Касаткина Светлана Владимировна; Лебедев Сергей Аркадьевич; Макаренкова Екатерина Владимировн. Электронный бизнес. Москва: Горячая линия-Телеком, 2015. [M.kr.:03S; 04S; 07T] [Aut.lankų sk.: 35.680]
2015 - Davidavičienė Vida; Paliulis Narimantas Kazimieras; Raudeliūnienė Jurgita; Stankevičienė Jelena; Iurasov Aleksei; Dneprovskay Natalia; Alekseeva Tamara; Dik Vladimir; Kameneva Natalia; Kasatkina Svetlana; Kharitonov Sergey; Makarenkova Ekaterina; Pavlekov. E-commerce : monograph. Berlin: ECM-Office, 2015. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 20.570]
2003 - Jasiulevičius Vincentas; Makštutis Antanas; Bagdanavičius Juozas; Butkus Donatas; Puškorius Stasys; Vaitiekūnas Petras; Sūdžius Vytautas-Pranas; Žitkus Leonas; Paliulis Narimantas-Kazimieras; Elskytė Vida; Martinaitis Vytautas; Skrinska Alfonsas; Čiuprins. Lietuvos ateitis pasaulio kontekste : (specialistų žvilgsnis) = Future Lithuania in the world context : (Experts' view) : kolektyvinė monografija. Vilnius: Mokslo aidai, 2003. [M.kr.:02S; 03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 28.857]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Davidavičienė Vida. Маркетинговая коммуникация в цифровой век. Электронный бизнес / Под общей редакцией В.В. Дика и А.И. Уринцова. Берлин: ECM-Office, 2015. ISBN 9783000474323, p. 311-338. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 2.000]
2013 - Davidavičienė Vida. Effectiveness of online advertizing. Устойчивое развитие экономики: опережающее управление : монография, том 1. Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. ISBN 9789664914632, p. 403-413. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Davidavičienė Vida. Специфика определения целевого пространства в интернете для Б2Б аудитории. Опережаюшее управление социально-экономическим развитием регионов: благосостояние населения, электронное управление : монография. Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. ISBN 9789664913314, p. 206-210. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Davidavičienė Vida. Интернет реклама в Литве. Опережаюшее управление социально-экономическим развитием регионов: благосостояние населения, электронное управление : монография. Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. ISBN 9789664913314, p. 210-218. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Elskytė Vida. Verslo pokyčių, susijusių su informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtra, valdymo modeliavimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 12.857]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

Sudarytas ir / ar redaguotas mokslo darbas

2018 - Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Jurevičienė Daiva; Miečinskienė Algita; Davidavičienė Vida; Skačkauskienė Ilona; Mitkus Sigitas. 10th international scientific conference "Business and Management' 2018" : selected papers May 3-4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 36.286]
2017 - Davidavičienė Vida; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva. International Journal of Learning and Change. 2017 Vol. 9 No. 1. Special Issue on: Information and Communication Technologies Development: SME Changes in the Information Age. Olney: Inderscience Enterprises Ltd., 2017. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 6.357]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2018 - Davidavičienė Vida; Aboujaoude Marie Karim; Feghali Khalil; Kfouri Charbel; Raudeliūnienė Jurgita; Mahmoud Tariq; Dmitriyev Viktor; Driha Oana Madalina; Dalati Serene; Mouselli Sulaiman; Massoud Hiba; Azoury Maya; Kaissi Bassem; Attieh Latifa; Aytouni Kin. Modernizing the academic teaching and research environment: methodologies and cases in business research. Cham: Springer International Publishing, 2018. [M.kr.:03S; 04S; 05S] [Aut.lankų sk.: 14.857]
2009 - Davidavičienė Vida; Gatautis Rimantas; Paliulis Narimantas Kazimieras; Petrauskas Rimantas. Elektroninis verslas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:03S; 09P] [Aut.lankų sk.: 32.200]
2007 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Davidavičienė Vida; Petrauskas Rimantas Alfonsas; Kiškis Mindaugas; Gatautis Rimantas. Verslo perspektyvos ir iššūkiai elektroninėje erdvėje : [vadovėlis]. Vilnius: [is.n.], 2007. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 13.929]

Mokomosios knygos

2012 - Davidavičienė Vida. Verslo procesų vertinimas ir informacinių technologijų rizikos valdymas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 3.320]