Asta Daunaravičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Miškinis Paulius; Moisejenkova Anastasija; Jukna Artūras; Vasiliauskienė Vaida; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Daunaravičienė Asta. Peculiarities of the vertical thermal regime of lake Tapeliai. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. vol. 28, iss. 4 (2019), p. 2765-2772. [M.kr.:N002; N012] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Daunaravičienė Asta; Jasaitis Dainius. Assessment of the external exposure dose to humans from 137Cs and 90Sr in the coastal waters of the Baltic sea near Lithuania. Applied ecology and environmental research. Budapest: ALÖKI Applied Ecological Research and Forensic Institute Ltd.. ISSN 1589-1623. Vol. 15, no. 1 (2017), p. 779-785. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Styro Dmitrijus; Morkūnienė Rasa; Daunaravičienė Asta. On variations of volumetric activity of 90Sr and 137Cs in the Baltic Sea coastal waters near the shore of Lithuania in 2005–2009. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Dordrecht, Netherlands: Springer. ISSN 0236-5731. Vol. 293, iss. 3 (2012). [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Styro Dmitrijus; Morkūnienė Rasa; Astrauskienė Nijolė; Daunaravičienė Asta. Comparison and analysis of investigation results on volumetric activity of 137Cs at the Baltic sea coast in 2003–2005. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 15, no. 2 (2007), p. 55-60. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Damauskaitė Jovita; Daunaravičienė Asta. A comparative study on the electromagnetic radiation from various cell phones. 5th International Conference: Radiation interaction with materials: fundamentals and applications 2014, Kaunas, Lithuania May 12-15: Program and materials. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 2351-583X, p. 316-319. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Styro Dmitrijus; Morkūnienė Rasa; Daunaravičienė Asta. Radionuclide 90Sr volume activity variations at the Baltic sea coast near Juodkrantė. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Villnius, Lithuania: selected papers. Vol. 1. Environmental Protection. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 357-361. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Styro Dmitrijus; Morkūnienė Rasa; Daunaravičienė Asta. Self-purification process of the Baltic Sea from 137Cs radionuclide in 1986–2006. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282631, p. 362-367. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Jasaitis Dainius; Daunaravičienė Asta; Girgždys Aloyzas. Variation of activity concentration of radon decay products in the Curonian Spit. Ekologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. Vol. 58, No. 4 (2012), p. 405-412. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Daunaravičienė Asta; Styro Dmitrijus; Morkūnienė Rasa. Baltijos jūros Lietuvos priekrantės vandens tarša 137Cs, 90Sr, 40K ir jų sąlygojamos apšvitos dozės. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 5 (2011), p. 81-83. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Styro Dmitrijus; Kleiza Jonas; Morkūnienė Rasa; Daunaravičienė Asta. Change cyclicity of volumetric activity of radionuclide 137cs in coastal waters of the Baltic Sea and its possible reasons. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 14, no. 2 (2006), p. 69-76. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Styro Dmitrijus; Morkūnienė Rasa; Daunaravičienė Asta; Juozulynas Jurgis Algirdas. О поведении радионуклида 137Cs в прибрежных водах Бальтийского моря в 2002-2004 г.г. Вестник МАНЭБ : Westnik IAELPS. Санкт-Петербург.. ISSN 1605-4369. Т. 10, № 1 (2005), p. 87-92. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Styro Dmitrijus; Kleiza Jonas; Morkūnienė Rasa; Daunaravičienė Asta. 137-Cs radionuklido tūrinio aktyvumo pokyčiai Baltijos jūros Lietuvos priekrantėjė 2004 m. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. T. 15, nr. 3 (2005), p. 136-139. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Styro Dmitrijus; Morkūnienė Rasa; Daunaravičienė Asta. Dirbtinės kilmės radionuklidų tūrinio aktyvumo palyginimas Lietuvos jūrinėje akvatorijoje ir priekrantėje bei savivalos tendencijos analizė. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. 2004, Nr. 2, p. 60-64. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Daunaravičienė Asta; Jasaitis Dainius; Jukna Artūras; Pečiulienė Milda; Stupakova Jolanta; Valuntaitė Vaida. Moksleivių eksperimentinės kompetencijos formavimas fizikos laboratorinių darbų metu studentų mokomosiose laboratorijose. Gamtamokslinis, matematinis ir technologinis ugdymas: studijos ir mokymas : konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094710131, p. 47-55. [M.kr.:N002; S007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Daunaravičienė Asta; Morkūnienė Rasa; Styro Dmitrijus. 90Sr tūrinio aktyvumo kaita Baltijos jūros Lietuvos priekrantės vandenyse 2004-2009 metais. 5-oji mokslinė – praktinė konferencija "Jūros ir krantų tyrimai-2011", 2011 balandžio 13-15, Palanga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijo pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, 2011. ISBN 9789986313151, p. 67-70. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Morkūnienė Rasa; Styro Dmitrijus; Daunaravičienė Asta. Dirbtinės kilmės radionuklidų koncentracijos pokyčiai Baltijos jūros Lietuvos priekrantės vandenyse. 4-oji mokslinė – praktinė konferencija "Jūros ir krantų tyrimai-2010", 2010 balandžio 13-16, Palanga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955185031, p. 124-127. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Styro Dmitrijus; Morkūnienė Rasa; Daunaravičienė Asta. Self-purification process of the Baltic Sea from 137Cs radionuclide in 1986–2006. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-6]. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Daunaravičienė Asta. 137Cs radionuklido tūrinio aktyvumo eksperimentiniai ir teoriniai rezultatai Baltijos jūros priekrantėje 2005-2006 m. Bioinžinerija ir bioinformatika (2007 m. balandžio5 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2007 m. balandžio 6 d.): 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281368, p. 148-155. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Daunaravičienė Asta. Dirbtinės kilmės radionuklido 137Cs koncentracijos svyravimai Lietuvos priekrantėje. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2005 m. balandžio 14 d.), fizika ir fizinė kompiuterija (2005 m. balandžio 8 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058538, p. 186-189. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Daunaravičienė Asta. Pasyviųjų priemaišų pernašos ypatumai Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 9.429]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2010 - Daunaravičienė Asta. Technogeninių atliekų susidarymas, valymas ir utilizavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 5.390]