Regimantas Dauknys

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Dauknys Regimantas; Mažeikienė Aušra; Paliulis Dainius. Effect of ultrasound and high voltage disintegration on sludge digestion process. Journal of environmental management. London: Elsevier Ltd.. ISSN 0301-4797. vol. 270 (2020), p. 1-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Dauknys Regimantas; Haluza Anna; Mažeikienė Aušra. Laboratory research of hydrolysis-acidogenesis process of primary sludge. Journal of environmental engineering. Reston: American Society of Civil Engineers (ASCE). ISSN 0733-9372. vol. 145, iss. 11 (2019), p. 1-6. [M.kr.:T 000; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Dauknys Regimantas; Mažeikienė Aušra. Research of parameters affecting sludge digestion process. Water and environment journal. Hoboken: CIWEM. ISSN 1747-6585. vol. 32, iss. 2 (2018), p. 179-185. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Dauknys Regimantas; Rimeika Mindaugas; Jankeliūnaitė Eglė; Mažeikienė Aušra. Disintegration impact on sludge digestion process. Environmental technology. Abingdon: Taylor & Francis. ISSN 0959-3330. Vol. 37, iss. 21 (2016), p. 2768-2772. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Kirjanova Ala; Rimeika Mindaugas; Dauknys Regimantas. Designing and testing a septic tank for a single household. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 13, no. 3 (2014), p. 743-750. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Mažeikienė Aušra; Valentukevičienė Marina; Rimeika Mindaugas; Matuzevičius Algirdas Bronislovas; Dauknys Regimantas. Removal of nitrates and ammonium ions from water using natural sorbent zeolite (clinoptilolite). Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 16, no. 1 (2008), p. 38-44. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Dauknys Regimantas; Mažeikienė Aušra. Research of wastewater tertiary treatment. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-6. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Dauknys Regimantas; Mažeikienė Aušra; Haluza Anna; Halauniou Illia; Yushchenko Victor. Preliminary investigation of primary sludge hydrolysis. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-5. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Dauknys Regimantas; Mažeikienė Aušra. Analysis of requirements for effluent quality and their impact on status of rivers. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-5. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Mažeikienė Aušra; Dauknys Regimantas. Removal of ammonium ions from digested sludge liquors using natural sorbent zeolite. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-6. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Kirjanova Ala; Rimeika Mindaugas; Dauknys Regimantas. Pilot-scale trials of stone wool substrate media filters as a potential technology for tertiary domestic wastewater treatment. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-7. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Kirjanova Ala; Rimeika Mindaugas; Dauknys Regimantas. Start-up of trickling filters using novel filter medium under low temperature conditions. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 578-583. [M.kr.:T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Ofverstrom Svetlana; Dauknys Regimantas; Jansen Jes la Cour. Impact of iron salt dosing on anaerobic digestion process and struvite/vivianite formation: a review. Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2011), Rhodes island, Greece, 8-10 September 2011 / Global Network for Environmental Science and Technology. Aegean: University of the Aegean, 2011, p. 1341-1346. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Tomczak-Wandzel Renata; Ofverstrom Svetlana; Dauknys Regimantas; Mędrzycka Krystyna. Effect of disintegration pretreatment of sewage sluoge for enhanced anaerobic digestion. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288282, p. 679-683. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Vabolienė Giedrė; Dauknys Regimantas. Statistical modelling of biological phosphorus removal from wastewater. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 743-747. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Grišajevas Nikita; Dauknys Regimantas. Geležies oksidų pagrindu sudaryto priedo poveikio dumblo pūdymo procesui tyrimas. 23-iosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" straipsnių rinkinys, 2020 m. gegužės 8 d. = Proceedings of the 23th conference for junior researchers “Science – Future of Lithuania” "Environmental protection engineering", 8 May 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Tech leidykla TECHNIKA, 2020. ISSN 2029-7157, p. 86-92. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2020 - August Paul; Dauknys Regimantas. Biologiniu būdu valytų nuotekų dezinfekavimo tyrimas. 23-iosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" straipsnių rinkinys, 2020 m. gegužės 8 d. = Proceedings of the 23th conference for junior researchers “Science – Future of Lithuania” "Environmental protection engineering", 8 May 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Tech leidykla TECHNIKA, 2020. ISSN 2029-7157, p. 93-96. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Aputis Mantas; Dauknys Regimantas. Dumblo skaidymo poveikio anaerobinio stabilizavimo procesui tyrimas. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2019 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 22th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. ISSN 2029-7157, p. 11-17. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Kirjanova Ala; Rimeika Mindaugas; Dauknys Regimantas. Nuotekų išbuvimo trukmės įtakos septiko darbui tyrimai. Vandens ūkio inžinerija = Water mangement engineering. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1392-2335. 2012, Nr. 40(60), p. 94-102. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Ofverstrom Svetlana; Dauknys Regimantas; Sapkaitė Ieva. The effect of iron salt on anaerobic digestion and phosphate release to sludge liquor. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr.5 (2011), p. 123-126. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Kirjanova Ala; Rimeika Mindaugas; Dauknys Regimantas. Septiko veikimo šalinant skendinčiąsias ir organines medžiagas analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr.5 (2011), p. 112-117. [M.kr.:T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Ofverstrom Svetlana; Sapkaitė Ieva; Dauknys Regimantas. Cheminio fosforo šalinimo įtaka anaerobiniam dumblo pūdymo procesui. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 5 (2010), p. 71-74. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Valentukevičienė Marina; Amosenkienė Auksė; Dauknys Regimantas. Quality changes of drinking water in the water supply network (case study from Lithuania). Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land reclamation. Warsaw: Warsaw Agricultural University Press. ISSN 1898-8857. 2009, No 41 (2), p. 109-118. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Sauk Valerijus; Baltrušaitis M; Dauknys Regimantas. Paviršinių nuotekų kiekiai iš urbanizuotų ir pramoninių teritorijų Vilniaus mieste. Mokslas - Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Pastatų inžinerinės sistemos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 1 (2009), p. 56-58. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2009 - Laučytė Daiva; Dauknys Regimantas. Nuosėdų, susidarančių paviršinių nuotekų nusodinimo talpose, granuliometrinės sudėties tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Pastatų inžinerinės sistemos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 1 (2009), p. 42-45. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Dauknys Regimantas; Vabolienė Giedrė; Valentukevičienė Marina; Rimeika Mindaugas. Influence of substrate on biological removal of phosphorus. Ekologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. Vol. 55, no.3-4 (2009). [M.kr.:N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Vabolienė Giedrė; Matuzevičius Algirdas Bronislovas; Dauknys Regimantas. Impact of temperature on biological phosphorus removal from wastewater in Lithuania. Ekologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. Vol. 53, No. 4 (2007), p. 95-101. [M.kr.:N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Dauknys Regimantas; Matuzevičius Algirdas Bronislovas; Nemanytė Jolita; Valentukevičienė Marina. Assessment of readily biodegradable organic matter in Vilnius municipality's wastewater: a case study. Annals of Warsaw Agricultural University SGGW-AR. Land Reclamation / Centre of Propagation of Scientific Publications of Polish Academy of Sciences, Palace of Culture and Science, Warsaw Agricultural University. Warsaw: Warsaw Agricultural University Press. ISSN 0208-5771. 2005, No. 36, p. 77-87. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2002 - Sakalauskas Antanas; Matuzevičius Algirdas Bronislovas; Dauknys Regimantas. Šalto vandens skaitiklių butuose tikslumo tyrimai. Vandens ūkio inžinerija: mokslo darbai. Kaunas.. ISSN 1392-2335. T. 20 (42) (2002), p. 94-102. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2001 - Dauknys Regimantas; Matuzevičius Algirdas Bronislovas. Lengvai biologiškai skaidomų organinių teršalų sąnaudos ir nitratų įtaka biologiniam fosforo šalinimui iš Vilniaus nuotėkų. Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. T. IX, nr. 2 (2001), p. 85-93. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Dauknys Regimantas; Matuzevičius Algirdas Bronislovas. Veiksnių, turinčių įtakos biologiniam fosforo šalinimui iš nuotėkų, eksperimentiniai tyrimai. Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. T. VIII, nr. 3 (2000), p. 156-167. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
1999 - Dauknys Regimantas; Matuzevičius Algirdas Bronislovas. Lengvai biologiškai skaidomų organinių teršalų koncentracijų nustatymo eksperimentiniai tyrimai. Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. T. VII, nr. 3 (1999), p. 157-164. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Sinkevičiūtė Agnė; Dauknys Regimantas. Pirminio dumblo hidrolizės tyrimai. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2018 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 21th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 125-129. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Šiaulenskis Edgaras; Dauknys Regimantas. Lengvai skaidomų organinių medžiagų susidarymo pirminio dumblo hidrolizės proceso metu tyrimai. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2018 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 21th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 118-124. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Pakalniškis Marius; Dauknys Regimantas. Dumblo tiekimo režimo poveikio dumblo pūdymo procesui tyrimas. 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Pastatų inžinerinės sistemos vykusios 2017 m. balandžio 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Engineering systems for buildings 20 April 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017. ISSN 2029-7157, p. 57-61. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Sakalauskaitė Adelė; Dauknys Regimantas. Tretinio nuotekų valymo, taikant tris skirtingas įkrovas, tyrimai. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos", vykusios 2016 m. balandžio 21 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Engineering systems for buildings“, 21 April 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 59-64. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Mažionytė Rūta; Dauknys Regimantas. Dumblo pūdymo proceso Marijampolės ir Šiaulių miestų nuotekų valyklose analizė. 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Pastatų inžinerinės sistemos, 2015 m. balandžio 16 d. Vilnius. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149, p. 36-41. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Mažeikienė Aušra; Dauknys Regimantas. Removal of ammonium ions from digested sludge liquors using natural sorbent zeolite. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-6]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Kirjanova Ala; Rimeika Mindaugas; Dauknys Regimantas. Pilot-scale trials of stone wool substrate media filters as a potential technology for tertiary domestic wastewater treatment. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-7][Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Jakubėnas Arnoldas; Dauknys Regimantas; Kirjanova Ala. Fosfatų šalinimo iš nuotekų, panaudojant metalo drožles, tyrimai. 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2014 m. balandžio 11-12 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 26-31. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Jankeliūnaitė Eglė; Dauknys Regimantas. Vilniaus miesto dumblo apdorojimo įrenginių darbo paleidimo derinimo laikotarpiu analizė. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 81-86. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Kirjanova Ala; Dauknys Regimantas; Rimeika Mindaugas. Low-cost wastewater treatment system with nutrient removal for decentralized wastewater treatment. „Juniorstav 2012“ : 14th international conference of postgraduate students [elektroninis išteklius], 26 January 2012, Brno, Czech Republic. Brno: Brno University of Technology, 2012. ISBN 9788021443938, p. 1-9. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Arlauskaitė Giedrė; Katinauskas Deividas; Ofverstrom Svetlana; Dauknys Regimantas. Geležies druskų įtaka dumblo pūdymo procesui. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos fakultetas. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 11-15. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Staniulytė Andžela; Dauknys Regimantas. Dumblo savybių tyrimai Širvintų nuotekų valykloje. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos fakultetas. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 119-124. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Kirjanova Ala; Rimeika Mindaugas; Dauknys Regimantas. Start-up of trickling filters using novel filter medium under low temperature conditions. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 578-583. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Ofverstrom Svetlana; Sapkaitė Ieva; Dauknys Regimantas. Iron and aluminium as inhibitors of anaerobic digestion of primary-waste activated sludge mixture. International Conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2011), May 26-27, 2011, Lithuanian Energy Institute, Kaunas, Lithuania [elektroninis išteklius]. Kaunas: LEI, 2011. ISSN 1822-7554, p. [1-6]. [M.kr.:N 012; T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Tomczak-Wandzel Renata; Ofverstrom Svetlana; Dauknys Regimantas; Mędrzycka Krystyna. Effect of disintegration pretreatment of sewage sluoge for enhanced anaerobic digestion. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Ofverstrom Svetlana; Sapkaitė Ieva; Dauknys Regimantas. Pirminio-perteklinio dumblo mišinio anaerobinio pūdymo tyrimai. 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285601, p. 72-75. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Baltrūnienė Rima; Dauknys Regimantas. Lengvai biologiškai skaidomų organinių teršalų koncentracijos Palangos miesto nuotekose tyrimai. 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285601, p. 9-14. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Ofverstrom Svetlana; Sapkaitė Ieva; Dauknys Regimantas. An investigation of impact of iron and aluminium addition on the anaerobic digestion process. Linnaeus ECO-TECH'10 : proceedings of the 7th international conference on natural sciences and technologies for waste and wastewater treatment, remediation, emissions related to climate, environmental and economic effects, November 22-24, 2010, Kalmar, Sweden. Kalmar: Linnaeus university, 2010, p. 558-563. [M.kr.:N 012; T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Lapinskas Linas; Dauknys Regimantas. Aerobinio proceso taikymo pirminio ir perteklinio Vilniaus miesto valyklos dumblo mišiniui stabilizuoti tyrimas. 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285601, p. 50-54. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Grušauskas Vygandas; Dauknys Regimantas. Aerobinio proceso taikymo pertekliniam dumblui stabilizuoti tyrimas. 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285601, p. 35-40. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Vabolienė Giedrė; Dauknys Regimantas. Statistical modelling of biological phosphorus removal from wastewater. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-5]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Amosenkienė Auksė; Dauknys Regimantas. Magistralinio vandentiekio renovacijos įtaka Vilniaus miesto vandens kokybei. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Šildymo ir vėdinimo katedra, Vandentvarkos katedra. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281191, p. 166-174. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Provlockij Jaroslav; Vabolienė Giedrė; Dauknys Regimantas. Lengvai biologiškai skaidomų organinių teršalų koncentracijos Utenos nuotekose tyrimai. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Šildymo ir vėdinimo katedra, Vandentvarkos katedra. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281191, p. 73-83. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Nemanytė Jolita; Dauknys Regimantas. Substrato įtakos biologiniam fosforo šalinimui Vilniaus nuotėkų valykloje įvertinimas. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 171-181. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Banytė Lina; Dauknys Regimantas. Širvintų miesto nuotekų valyklos technologinės schemos ir darbo analizė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 203-213. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Vabolienė Giedrė; Matuzevičius Algirdas Bronislovas; Dauknys Regimantas. Azoto ir fosforo šalinimas iš nuotekų Lietuvoje. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 193-202. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2004 - Šimkūnaitė Julija; Dauknys Regimantas. Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo užterštumo sunkiaisiais metalais analizė. Inžinerinės sistemos : respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 27 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057124, p. 92-98. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Šerelytė Ramūnė; Dauknys Regimantas. Fosforo šalinimo būdai ir technologinės schemos. Inžinerinės sistemos : respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 27 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057124, p. 99-110. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2003 - Bikulčius Adrijus; Dauknys Regimantas. Biologinio valymo įrenginio BioClere darbo analizė. Inžinerinės sistemos : respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 23 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056055, p. 75-82. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Dauknys Regimantas; Matuzevičius Algirdas Bronislovas. Vilniaus nuotėkų valyklos aerotanko technologinės schemos tobulinimas. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. kovo 15 d., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2001, p. 38-46. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
1999 - Dauknys Regimantas; Matuzevičius Algirdas Bronislovas. Fosforo iš nuotekų šalinimo galimybės. Antrosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios 1999 m. vasario 25 d., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 1999, p. 87-96. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2002 - Šulga Vilius; Matuzevičius Algirdas Bronislovas; Rimeika Mindaugas; Dauknys Regimantas. Vandens netektis Lietuvos miestų vandentiekiuose ir pasiūlymai jai mažinti. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 62. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Šulga Vilius; Matuzevičius Algirdas Bronislovas; Rimeika Mindaugas; Dauknys Regimantas. The water losses in Lithuania water supply systems and proposals for reduction of losses. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 168. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2000 - Dauknys Regimantas; Matuzevičius Algirdas Bronislovas. Influence of activated sludge load on biologicalphosphorus removal. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 118. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Dauknys Regimantas; Matuzevičius Algirdas Bronislovas. Aktyviojo dumblo apkrovos įtaka biologiniam fosforo šalinimui. 4-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000 m. gegužės 25-26. Vilnius: Technika, 2000, p. 41. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

Dauknys Regimantas. Fosforo biologinio šalinimo iš nuotėkų tyrimai ir technologinės schemos tobulinimas : daktaro disertacija. Vilnius: [s.n.], . [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 7.786]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2006 - Dauknys Regimantas. Nuotekų valymas : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 5.286]