Svetlana Daškevič

Mokslinių publikacijų sąrašas

Studijų literatūra

Vadovėliai

2018 - Gailienė Inesa; Laurinavičius Alfredas; Daškevič Svetlana; Podagėlis Igoris; Sakalauskas Kazys; Bureika Gintautas; Vaiškūnaitė Rasa. Geležinkelio kelias. Projektavimas, tiesimas, eksploatacija ir priežiūra : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:T 002; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 15.730]