Verutė Dapkūnaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Čepulkauskas Algimantas; Kulvietienė Regina; Galkauskaitė Janina; Dapkūnaitė Verutė; Kulvietis Genadijus. Computer algebra for steady-state solution efficiency assessment. Mechanika-2001 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2001 m. balandžio 5-6 : proceedings of the international conference. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139554, p. 355-360. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Kulvietienė Regina; Šileikienė Irma; Dapkūnaitė Verutė. LearningSpace nuotolinių studijų organizavime. Pažangios informacinės technologijos ir jų taikymas studijų procese : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2002. 2002, p. 79-84. [M.kr.:S 007; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2017 - Dapkūnaitė Verutė; Glėbienė Elena; Ramanauskaitė Simona. Informacinių technologijų laboratoriniai darbai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 8.050]
2012 - Dapkūnaitė Verutė. Informacinės technologijos inžinerijoje. Vilnius: VGTU, 2012. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 7.571]
2012 - Dapkūnaitė Verutė. Informacinės technologijos 2. Vilnius: VGTU, 2012. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 9.429]