Svetlana Danilenko

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Danilenko Svetlana; Šiaulys Jonas; Stepanauskas Gediminas. Closure properties of O-exponential distributions. Statistics & probability letters. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0167-7152. Vol. 140 (2018), p. 63-70. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Danilenko Svetlana; Markevičiūtė Jurgita; Šiaulys Jonas. Randomly stopped sums with exponential-type distributions. Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius: Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 22, No. 6 (2017), p. 793-807. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Danilenko Svetlana; Šiaulys Jonas. Randomly stopped sums of not identically distributed heavy tailed random variables. Statistics and probability letters. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-7152. Vol. 113 (2016), p. 84-93. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Danilenko Svetlana; Šiaulys Jonas. Random Convolution of O-exponential distributions . Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius: Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 20, no. 3 (2015), p. 447-454. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Danilenko Svetlana; Pragarauskas Henrikas. On approximation of value functions for controlled discontinuous random processes. Mathematical modelling and analysis: the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 16, no. 2 (2011), p. 260-272. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2016 - Danilenko Svetlana; Paškauskaitė Simona; Šiaulys Jonas. Random convolution of inhomogeneous distributions with O-exponential tail. Modern stochastics: theory and applications. Kiev: VTeX. ISSN 2351-6054. Vol. 3, no 1 (2016), p. 79-94. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2009 - Danilenko Svetlana. Makroekonominių procesų poveikio akcijų rinkai tyrimas. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kauno technologijos universitetas.. ISSN 1822-6515. 2009, Nr. 14, p. 731-735. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Danilenko Svetlana. Long-term memory effect in stock prices analysis. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kauno technologijos universitetas.. ISSN 1822-6515. 2009, Nr. 14, p. 151-1555. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 100.357]
2009 - Danilenko Svetlana. Factor analysis of the Lithuanian equity market indices. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 50 (2009), p. 190-195. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Danilenko Svetlana. R/S financial market analysis. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 48/49 (2008), p. 186-190. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Danilenko Svetlana; Chadyšas Viktoras; Kasparavičiūtė Aurelija. Matematikos mokymo skirtingose studijose palyginamoji analizė. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 57 (2016), p. 83-88. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Danilenko Svetlana. Europos šalių vertybinių popierių rinkų analizė. Lietuvos statistikos darbai / Lietuvos statistikų sąjunga. Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. ISSN 1392-642X. 2008, (47) 2008, p. 112-121. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Danilenko Svetlana. Matematinių modelių taikymas akcijų rinkos analizėje. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 47, spec, nr (2007), p. 442-447. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Danilenko Svetlana. Hurst analysis of Baltic sector indices. The XIIIth international conference "Applied stochastic models and data analysis" : ASMDA-2009, June 30-July 3, 2009, Vilnius, Lithuania : selected papers / Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Lithuanian Operational Research Society. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284635, p. 329-333. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Danilenko Svetlana. Imčių metodų uždavinių sprendimas modeliuojant. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : matematika (2005 m. balandžio 15 d.), informatika (2005 m. balandžio 12-13 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058562, p. 67-74. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2016 - Danilenko Svetlana. Randomly stopped sum of distributions with dominatingly varying tails.. The 10th Tartu conference on multivariate statistics, 28 June - 1 July 2016, Tartu, Estonia : abstracts. Tartu: University of Tartu Press, 2016. ISBN 9789949771530, p. 14. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Danilenko Svetlana; Pragarauskas Henrikas. On approximation of value functions for controlled discontinuous random processes. 15th International Conference Mathematical Modelling and Analysis (MMA2010) May 26--29 2010, Druskininkai, Lithuania : abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI); Vilnius Gediminas Technical University; Institute of Mathematics and Informatics; Vilnius University. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285933, p. 15. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Danilenko Svetlana. Makroekonominių procesų poveikio akcijų rinkai tyrimas. Ekonomika ir vadyba-2009 = Economics and management-2009 : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukų rinkinys/ Kauno technologijos universitetas, ekonomikos ir vadybos fakultetas. Lietuvos operacijų tyrimo asociacija (LITORS). Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Rygos technikos universitetas, Brno technologijos universitetas. Kauno technologijos universitetas.. ISBN 9789955256625. 2009, p. 136. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Danilenko Svetlana. Long-term memory effect in stock prices analysis. Ekonomika ir vadyba-2009 = Economics and management-2009 : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukų rinkinys/ Kauno technologijos universitetas, ekonomikos ir vadybos fakultetas. Lietuvos operacijų tyrimo asociacija (LITORS). Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Rygos technikos universitetas, Brno technologijos universitetas. Kauno technologijos universitetas.. ISBN 9789955256625. 2009, p. 48-49. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2009 - Danilenko Svetlana. Hurst analysis of Baltic sector indices. The XIIIth international conference "Applied stochastic models and data analysis" : ASMDA-2009, June 30-July 3, 2009, Vilnius, Lithuania : abstracts / Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Lithuanian Operational Research Society. Vilnius: Technika, 2009, p. 21. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2018 - Danilenko Svetlana; Šiaulys Jonas. Closure properties of Q-exponential distributions. Modern stochastics: theory and applications. IV: international conference dedicated to the 100-th anniversary of I.I.Gikhman, May 24-26, 2018, Kyiv: conference materials. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2018, p. 25. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2008 - Danilenko Svetlana. Investigation of the European States securities markets connections. 22nd Nordic conference on mathematical statistics (NORDSTAT). 16-19 June 2008, Vilnius, Lithuania : abstract book / Lithuanian Statistical Society, Vilnius University. Faculty of Mathematics and Informatics, Institute of Mathematics and Informatics : abstract book. Vilnius: Lithuanian Statistical Society, Publishing House TEV, 2008. ISBN 9789955879138, p. 100. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.071]