Vaidotas Danila

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Danila Vaidotas; Kumpienė Jūratė; Kasiulienė Alfreda; Vasarevičius Saulius. Immobilisation of metal(loid)s in two contaminated soils using micro and nano zerovalent iron particles: evaluating the long-term stability. Chemosphere. Oxford, Kidlington: Elsevier Science Ltd. ISSN 0045-6535. vol. 248 (2020), p. 1-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Vasarevičius Saulius; Danila Vaidotas; Paliulis Dainius. Application of stabilized nano zero valent iron particles for immobilization of available Cd2+, Cu2+, Ni2+, and Pb2+ ions in soil. International journal of environmental research. .. ISSN 1735-6865. vol. 13, iss. 3 (2019), p. 465-474. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Skripkiūnas Gintautas; Vasarevičius Saulius; Danila Vaidotas. Immobilization of copper indium selenide solar module waste in concrete constructions. Cement & concrete composites. Kidlington: Elsevier Science Ltd. ISSN 0958-9465. Vol. 85 (2018), p. 174-182. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Vasarevičius Saulius; Danila Vaidotas; Skripkiūnas Gintautas. Experimental research into leaching of metals from immobilized CIS solar module waste. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 24, no. 4 (2016), p. 269-277. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Danila Vaidotas; Vasarevičius Saulius; Valskys Vaidotas. Batch removal of Cd(II), Cu(II), Ni(II), and Pb(II) ions using stabilized zero-valent iron nanoparticles. Energy procedia. International scientific conference “Environmental and climate technologies” , CONECT 2018, 16-18 May 2018, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 1876-6102. vol. 147 (2018), p. 214-219. [M.kr.:N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Danila Vaidotas; Vasarevičius Saulius. Theoretical evaluation of heavy metals migration and sorption in soil. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Vorobjovas Viktoras; Motiejūnas Algirdas; Ratkevičius Tomas; Zagorskis Alvydas; Danila Vaidotas. Analysis of calculation methods for life cycle greenhouse gas emissions for road sector. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Danila Vaidotas; Vasarevičius Saulius. Kadmio ir nikelio imobilizavimo dirvožemyje, panaudojant geležies nanodaleles, teorinis modeliavimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 381-386. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Danila Vaidotas; Vasarevičius Saulius. Vario, indžio, seleno saulės modulių poveikio aplinkai vertinimas. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2016 m. balandžio 7 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference of Lithuanian junior researchers "Science - Future of Lithuania" "Environmental Protection Engineering" 7 April 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-5456, p. 26-32. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]