Jovita Damauskaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2011 - Styro Dmitrijus; Damauskaitė Jovita; Beliajev Aleksej. On the short-term prognosis of anticyclonic formations in Vilnius by the hard cosmic ray flux variations. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 3 (2011), p. 234-243. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2010 - Styro Dmitrijus; Damauskaitė Jovita; Kleiza Jonas. Estimation of seasonal variations of hard cosmic ray flux and atmospheric pressure in 2004-2005. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 18, no. 3 (2010), p. 226-233. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Damauskaitė Jovita; Juozulynas Jurgis Algirdas. Leaps in cardiovascular diseases after a decrease of hard cosmic ray flux and atmospheric pressure in Vilnius city in 2004–2007. International Journal of Biometeorology. Berlin: Springer-Verlag Heidelberg. ISSN 0020-7128. Vol. 53, no. 6 (2009), p. 471-477. [M.kr.:M 001; N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Styro Dmitrijus; Čiučelis Algirdas; Usovaitė Ana; Damauskaitė Jovita. On possibility of short-term prognosis of cyclonic activity after-effects in Vilnius by variation of hard cosmic ray flux. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. vol. 16, no. 4 (2008). [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Samuolienė Neringa; Gradauskas Jonas; Stupakova Jolanta; Šatkovskis Eugenijus; Sužiedėlis Algirdas; Zagadskij Viktor; Damauskaitė Jovita. Response of porous silicon nanostructures to microwa ve radiation. 5th International Conference: Radiation interaction with materials: fundamentals and applications 2014, Kaunas, Lithuania May 12-15: Program and materials. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 2351-583X, p. 274-277. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Damauskaitė Jovita; Daunaravičienė Asta. A comparative study on the electromagnetic radiation from various cell phones. 5th International Conference: Radiation interaction with materials: fundamentals and applications 2014, Kaunas, Lithuania May 12-15: Program and materials. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 2351-583X, p. 316-319. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Damauskaitė Jovita. On connection between hard cosmic ray flux and atmosphere pressure variations. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282631, p. 368-373. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Miškinis Paulius; Valuntaitė Vaida; Damauskaitė Jovita. Žmogaus mirtingumo priežasčių matematinės analizės elementai. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 2 (2011), p. 11-14. [M.kr.:M 004; N 001; N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Styra Dmitrij; Usovaitė Ana; Damauskaitė Jovita; Juozulynas Algirdas; Lukšienė Aloyza. On connection between hard cosmic ray flux, atmospheric pressure variation and the leaps of cardiovascular diseases in Vilnius in 2002. Acta medica Lituanica. .. ISSN 1392-0138. Vol. 14, no. 3 (2007). [M.kr.:M 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Damauskaitė Jovita; Juozulynas Algirdas; Lukšienė Aloyza. On connection between hard cosmic ray flux, atmospheric pressure variation and the leaps of cardiovascular diseases in Vilnius in 2002. Acta medica Lituanica. Vilnius: Academia. ISSN 1392-0138. Vol. 14, no. 3 (2007), p. 205-209. [M.kr.:M 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Jasaitis Dainius; Vasiliauskienė Vaida; Miškinis Paulius; Damauskaitė Jovita; Jukna Artūras; Kopyltsov Aleksandr V; Lukyanov Genady N.; Korshunov Konstantin A.; Serov Igor N.. Investigation of the circle fractal structure interaction with gigahertz frequency electromagnetic waves. 12th international conference on intelligent technologies in logistics and mechatronics systems, ITELMS'2018, 26-27 April 2018, Panevėžys, Lithuania / editors Laszlo Koczy, Daiva Žostautienė, Olga Strikulienė, Elvyra Zacharovienė. Bologna: EDITOGRAFICA, 2018. ISSN 2345-0088, p. 81-87. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Damauskaitė Jovita; Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana. Sąryšio tarp kietosios kosminės spinduliuotės, atmosferos slėgio variacijų ir širdies bei kraujagyslių ligų paūmėjimų paieška Vilniaus mieste 2004 metais. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283850, p. 412-420. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Damauskaitė Jovita. On connection between hard cosmic ray flux and atmosphere pressure variations. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-6]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Styro Dmitrijus; Damauskaitė Jovita; Ambrozaitė Dovilė. Atmosferos slėgio kitimo trumpalaikė prognozė pagal kietosios kosminės spinduliuotės srauto variacijas 1,2–1,6 ir 1,6–4,0 MeV energiniuose diapazonuose. Bioinžinerija ir bioinformatika (2008 m. balandžio 3 d.) ; Fizika ir fizinė kompiuterija (2008 m. balandžio 4 d.) : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminių konferencijų straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283010, p. 163-169. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Čiučelis Algirdas; Damauskaitė Jovita. О возможности кратковременного прогноза аномальных явлений на земле по колебаниям потока жесткого космического излучения. Международный симпозиум "Физика атмосферы: наука и образование" (11 – 13 сентября 2007 г., С. Петербург-Петродворец) : сборник тезисов = International symposium «Atmospheric physics: science and education» / Saint-Petersburg State University. Санкт-Петербург: 2007, p. 268-271. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Damauskaitė Jovita; Usovaitė Ana; Styro Dmitrijus. Sąryšio tarp kietosios kosminės spinduliuotės, atmosferos slėgio variacijų ir širdies bei kraujagyslių ligų 2005 metais paieška Vilniaus mieste. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 metų teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" (2009 m. balandžio 2 d.) pranešimai [CD]. Vilnius: Technika 2009, 2009, p. [1-5]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Damauskaitė Jovita. Prognostinio ryšio tarp kietosios kosminės spinduliuotės ir atmosferos slėgio paieška. Bioinžinerija ir bioinformatika (2007 m. balandžio5 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2007 m. balandžio 6 d.): 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281368, p. 196-201. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Damauskaitė Jovita; Usovaitė Ana. Ryšio tarp kietosios kosminės spinduliuotės srauto ir atmosferos slėgio paieška Vilniuje. Bioinžinerija ir bioinformatika (2006 m. balandžio 6 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2006 m. balandžio 7 d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059895, p. 217-223. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Damauskaitė Jovita; Stupakova Jolanta. Kristalinio silicio tekstūruoto paviršiaus optinių savybių modeliavimas. 43-ioji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2019 m. spalio 3-5 d., Kaunas : pranešimų medžiaga. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2019, p. 138. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Damauskaitė Jovita. Kietosios kosminės spinduliuotės tyrimas ir taikymas meteorologiniams procesams prognozuoti. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 9.286]