Kęstutis Čiuprinskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Motuzienė Violeta; Šiupšinskas Giedrius; Čiuprinskas Kęstutis; Rogoža Artur. Integrated assessment of energy supply system of an energy-efficient house. Energy and buildings. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 0378-7788. Vol. 138 (2017), p. 443-454. [M.kr.:T 002; T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Tumavičė Aja; Laurinavičius Alfredas; Vaitkus Audrius; Mikaliūnas Šarūnas; Perveneckas Zigmantas; Čiuprinskas Kęstutis. Effectiveness analysis of railway noise mitigation measures. Gradevinar. Zagreb: Croatian Association of Civil Engineers (HSGI). ISSN 0350-2465. Vol. 69, iss. 1 (2017), p. 41-51. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2007 - Laurinavičius Alfredas; Čygas Donatas; Čiuprinskas Kęstutis; Juknevičiūtė Lina. Data analysis and evaluation of road weather information system integrated in Lithuania. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 2, no. 1 (2007), p. 5-11. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Pakalka Saulius; Valančius Kęstutis; Čiuprinskas Kęstutis; Pum Dominik; Hinteregger Markus. Analysis of possibilities to use phase change materials in heat exchangers-accumulators. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Čiuprinskas Kęstutis; Rogoža Artur. The application of 3E factors as sustainability expression for multi-criteria optimisation of energy systems. Energy for buildings : proceedings of the Sixth International Conference, October 7-8, 2004, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 998605771X, p. 48-57. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Čiuprinskas Kęstutis; Šipulskis Vilius. Šilumos siurblių integravimo į oro ruoštuvus energinė analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis: Aplinkos inžinerija – 2018 = Science – future of Lithuania: Environmental engineering - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-5. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis; Čiuprinskas Kęstutis. Selection of the climate parameters for a building envelopes and indoor climate systems design. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 436-441. [M.kr.:T 002; T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Bielskus Juozas; Šiupšinskas Giedrius; Čiuprinskas Kęstutis. Adsorbcinio iki 8 kW vėsos galios įrenginio eksperimentinis efektyvumo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014), p. 427-431. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Kanapienytė Rasa; Čiuprinskas Kęstutis. Skirtingų šilumnešių vėsinimo sistemų taikymo biurų pastate analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, Nr. 5 (2011), p. 105-111. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Timofejevas Andrius; Čiuprinskas Kęstutis. Biurų pastato vandeninės vėsinimo sistemos balansavimo ir valdymo sprendimų analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 5 (2010), p. 109-114. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Rogoža Artur; Čiuprinskas Kęstutis; Šiupšinskas Giedrius. The optimisation of energy systems by using 3e factor: the case studies. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. vol. 12, no. 1 (2006), p. 63-68. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Čiuprinskas Kęstutis; Martinaitis Vytautas. Correction of a designed building’s heat balance according to its real heat consumption. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 9, no. 2 (2003), p. 98-103. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

1997 - Čiuprinskas Kęstutis; Martinaitis Vytautas. Pirminės energijos poreikių statybinėms medžiagoms nustatymo ypatumai. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. 1997, Nr. 3(11), p. 35-43. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Kasiliauskas Jonas; Čiuprinskas Kęstutis. "Gruntas-oras" šilumokaičio taikymo vidutinio klimato juostoje galimybių analizė. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Pastatų energetika, 2019 m. balandžio 25 d. Vilnius : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 22th Conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ Building energetics, 25 April 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. ISSN 2029-7157, p. 20-24. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Sokolnikas Ignas; Čiuprinskas Kęstutis. Rotacinių šilumokaičių optimizavimas. 21-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Pastatų energetika vykusios 2018 m. balandžio 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Building energetics 20 April 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 50-55. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Šipulskis Vilius; Čiuprinskas Kęstutis. Energinė oro ruoštuvų su šilumos siurbliais analizė. 21-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Pastatų energetika vykusios 2018 m. balandžio 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21th conference for junior researchers "Science - future of Lithuania" Building energetics 20 April 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 56-60. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Arelis Vilmantas; Čiuprinskas Kęstutis. Administracinių patalpų vėsinimo galios modeliavimas ir palyginimas su realaus bandymo duomenimis. 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Pastatų inžinerinės sistemos vykusios 2017 m. balandžio 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Engineering systems for buildings 20 April 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017. ISSN 2029-7157, p. 10-14. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Usonytė Ieva; Čiuprinskas Kęstutis. Pastato faktinių energijos sąnaudų palyginimas su programų „NRG-sert“ ir „DesignBuilder“ skaičiavimų rezultatais. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos", vykusios 2016 m. balandžio 21 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Engineering systems for buildings“, 21 April 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 65-70. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Bielskus Jonas; Čiuprinskas Kęstutis. Ekonominis Vilniaus Gedimino technikos universiteto SRK-II korpuso II aukšto vėdinimo sistemų palyginimas. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos fakultetas. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 31-26. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2011 - Kanapienytė Rasa; Čiuprinskas Kęstutis. Biurų pastatų vėsinimas naudojant skirtingus šilumnešius. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011 m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7157, p. 35-39. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Timofejevas Andrius; Čiuprinskas Kęstutis. Viešosios paskirties pastato vandeninės vėsinimo sistemos veikimo režimų analizė. 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285601, p. 114-120. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Mažuolytė Austė; Čiuprinskas Kęstutis. Pastatų šilumos nuostolių skačiavimo metodų analizė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 24-25 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Šildymo ir vėdinimo katedra, Vandentvarkos katedra. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282570, p. 92-97. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Krivochiža Dmitrij; Čiuprinskas Kęstutis. Lauko oro projektinės temperatūros skaičiavimas ir parinkimas. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 24-25 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Šildymo ir vėdinimo katedra, Vandentvarkos katedra. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282570, p. 47-52. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Čiuprinskas Kęstutis; Martinaitis Vytautas. Pastato projektinio šilumos balanso korekcija pagal jo realias šilumos sąnaudas. Pastatų aprūpinimas šiluma : 5-osios tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija", įvykusios Vilniuje 2002 m. gegužės 23-24 d., moksliniai pranešimai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055253, p. 21-32. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2002 - Martinaitienė A.; Puzevičiūtė Rima; Čiuprinskas Kęstutis. Lietuvos mokyklų pirmojo etapo renovacijos projektų monitoringo rezultatai. Pastatų aprūpinimas šiluma : 5-osios tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija", įvykusios Vilniuje 2002 m. gegužės 23-24 d., moksliniai pranešimai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055253, p. 91-104. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Petrulytė Ina; Čiuprinskas Kęstutis. Vėsinimo sistemos galios priklausomybės nuo kai kurių patalpos įstiklinimo parametrų analizė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 60-66. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Džiugaitė Rasa; Čiuprinskas Kęstutis. Biuro patalpos kondicionavimo sistemų efektyvumo vertinimas mikroklimato parametrų požiūriu. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 74-80. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Jasinevičius Tomas; Čiuprinskas Kęstutis. Oro drėkinimo procesų pramogų centre eksperimentinis tyrimas. Pastatų inžinerinės sistemos : respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 24-25 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058309, p. 29-36. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Milevičius Julius; Čiuprinskas Kęstutis. centralizuotas vėsinimas ir vėsos šaltinio parinkimas. Inžinerinės sistemos : respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 27 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057124, p. 47-52. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Sribikytė Eglė; Čiuprinskas Kęstutis. Šilumos pritekėjimas nuo vidinių šilumos šaltinių dideliame komerciniame pastate. Inžinerinės sistemos : respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 23 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056055, p. 15-20. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Martinaitis Vytautas; Čiuprinskas Kęstutis. Ilgalaikio energijos išteklių tausojimo gyvenamojoje statyboje galimybių įvertinimo modelis. Energija pastatams : 4-oji tarptautinė konferencija : moksliniai pranešimai, 2000 rugsėjo 21-22 : the 4th international conference : proceedings of the conference, 21-22 September, 2000. Vilnius: LITIMO, 2000. ISBN 9955401540, p. 171-180. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

1999 - Martinaitis Vytautas; Gedgaudas Marijonas; Čiuprinskas Kęstutis. Monolitiniai namai verti atskiro dėmesio. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 1999, Nr. 1, p. 8-9. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Martinaitis Vytautas; Gedgaudas Marijonas; Čiuprinskas Kęstutis. Monolitiniai namai verti atskiro dėmesio. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 1998, Nr. 11, p. 22-23. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Martinaitis Vytautas; Gedgaudas Marijonas; Čiuprinskas Kęstutis. Monolitiniai namai verti atskiro dėmesio. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 1998, Nr. 12, p. 8-9. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2002 - Martinaitienė A.; Puzevičiūtė Rima; Čiuprinskas Kęstutis. The results of first stage monitoring of renovation projects in Lithuanian schools. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 210. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Čiuprinskas Kęstutis; Martinaitis Vytautas. Pastato projektinio šilumos balanso korekcija pagal jo realias šilumos sąnaudas. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 91. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Martinaitienė A.; Puzevičiūtė Rima; Čiuprinskas Kęstutis. Lietuvos mokyklų pirmojo etapo renovacijos projektų monitoringo rezultatai. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 93. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Čiuprinskas Kęstutis; Martinaitis Vytautas. Corrections of a designed building's heat ballance according to its real heat consumption. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 208-209. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2003 - Jasiulevičius Vincentas; Makštutis Antanas; Bagdanavičius Juozas; Butkus Donatas; Puškorius Stasys; Vaitiekūnas Petras; Sūdžius Vytautas-Pranas; Žitkus Leonas; Paliulis Narimantas-Kazimieras; Elskytė Vida; Martinaitis Vytautas; Skrinska Alfonsas; Čiuprins. Lietuvos ateitis pasaulio kontekste : (specialistų žvilgsnis) : kolektyvinė monografija. Vilnius: Mokslo aidai, 2003. [M.kr.:S 002; S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 28.857]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2011 - Gluosnis Aleksandras Eduardas; Martinaitis Vytautas; Paulauskaitė Sabina; Skrinska Alfonsas Kazys; Juodis Egidijus Saulius; Čiuprinskas Kęstutis; Rynkun Genrika; Šakmanas Aloyzas Algimantas; Vegytė Nijolė Juzefa. Šildymo ir vėdinimo, Pastatų energetikos katedra. 1961-2011 metai : 1961-2011 metai. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H 005; T 006] [Aut.lankų sk.: 7.190]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2010 - Augustaitis Vytautas Kazimieras; Bendikas Jonas; Bureika Gintautas; Butkus Algis; Butkus Donatas; Čiuprinskas Kęstutis; Čižas Algirdas Eduardas; Gedzevičius Irmantas; Geleževičius Vilius Antanas; Janavičius Saulius; Jankauskas Juozas; Jankauskas Zigmantas. Technikos enciklopedija : T. 4. perlai-žvyras. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010. [M.kr.:T 002; T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 65.714]
2003 - Atkočiūnas Juozas; Belevičius Rimantas; Bogdanovičius Aleksejus; Bureika Gintautas; Čiuprinskas Kęstutis; Čižas Algirdas Eduardas; Giniotis Vytautas; Janavičius Saulius; Jankauskas Zigmantas; Kvedaras Audronis-Kazimieras; Kvedaras Vygaudas; Leonavičius Mi. Technikos enciklopedija : T. 2. g... - ležand. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. [M.kr.:T 002; T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 56.571]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2019 - Čiuprinskienė Jolanta; Čiuprinskas Kęstutis; Motuzienė Violeta. Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas: teorija ir praktika : [mokomoji-praktinė knyga]. Vilnius: Super namai, 2019. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 29.714]
2010 - Martinaitis Vytautas; Rogoža Artur; Čiuprinskas Kęstutis. Pastatų energijos vartojimo auditas : mokomoji knyga. Vilnius: technika, 2010. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 7.643]
2005 - Čiuprinskienė Jolanta; Čiuprinskas Kęstutis. Pastato šildymo sistemos projektavimas : metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 7.071]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2006 - Čiuprinskienė Jolanta; Čiuprinskas Kęstutis. Pastato šildymo sistemos projektavimas : metodikos nurodymai ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Šildymo ir vėdinimo katedra. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 7.071]