Regimantas Čiupaila

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus; Pupalaigė Kristina. M-matrices and convergence of finite difference scheme for parabolic equation with an integral boundary condition. Mathematical modelling and analysis. Vilnius: VGTU press. ISSN 1392-6292. vol. 25, iss. 2 (2020), p. 167-183. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2019 - Sapagovas Mifodijus; Štikonienė Olga; Jakubėlienė Kristina; Čiupaila Regimantas. Finite difference method for boundary value problem for nonlinear elliptic equation with nonlocal conditions. Boundary Value Problems. London: Springer Open. ISSN 1687-2762. Vol. 2019, iss. 1 (2019), p. 39-62. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2019 - Sapagovas Mifodijus; Čiupaila Regimantas; Jakubeliene Kristina; Rutkauskas Stasys. A new eigenvalue problem for the difference operator with nonlocal conditions. Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5113. vol. 24, iss. 3 (2019), p. 462-484. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2017 - Jakubėlienė Kristina; Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus. Semi-implicit difference scheme for a two-dimensional parabolic equation with an integral boundary condition. Mathematical modelling and analysis = Matematinis modeliavimas ir analizė. Vilnius ; London: Technika ; Taylor & Francis. ISSN 1392-6292. vol. 22, iss. 5 (2017), p. 617-633. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2016 - Sapagovas Mifodijus; Štikonienė Olga; Čiupaila Regimantas; Jokšienė Živilė. Convergence of iterative methods for elliptic equations with integral boundary conditions. Electronic Journal of Diferential Equations. San Marcos: Texas State University. ISSN 1072-6691. Vol. 2016, no. 118 (2016), p. 1-14. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Sapagovas Mifodijus; Čiupaila Regimantas; Jokšienė Živilė. The Eigenvalue problem for a one-dimensional differential operator with a variable coefficient and nonlocal integral conditions. Lithuanian Mathematical Journal. New York: Springer. ISSN 0363-1672. vol. 54, no. 3 (2014), p. 345-355. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Štikonienė Olga; Sapagovas Mifodijus; Čiupaila Regimantas. On iterative methods for some elliptic equations with nonlocal conditions. Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. vol. 19, no. 3 (2014), p. 517-535. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2013 - Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus; Štikonienė Olga. Numerical solution of nonlinear elliptic equation with nonlocal condition. Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. vol. 18, no. 4 (2013), p. 412-426. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Sapagovas Mifodijus; Čiupaila Regimantas; Jesevičiūtė Živilė; Meškauskas Tadas. Computational experiment for stability analysis of difference schemes with nonlocal conditions : Skaičiavimo eksperimentas skirtuminių schemų su nelokaliosiomis sąlygomis stabilumui tirti. Informatica. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. vol. 24, no. 2 (2013), p. 275-290. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2009 - Jakubėlienė Kristina; Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus. Solution of a two-dimensional elliptic equation with a nonlocal condition. Differential equations and their applications (DETA'2009) : dedicated to professor M. Sapagovas 70th anniversary : proceedings of the international conference, September 10-12, 2009, Panevėžys, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257479, P. 92-98. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2005 - Čiupaila Regimantas. Skysto metalo lašo su nefiksuotu spinduliu paviršiaus skaitinis modeliavimas.. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. t. 45 (2005), p. 417-422. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus. Nonlocal problem for the system of nonlinear differential equations with separated boundary conditions. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics [Elektroninis išteklius] : June 1 - 5, 2005, Trakai, Lithuania : proceedings. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986059240, p. 193 -197. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Čiupaila Regimantas; Jokšienė Živilė; Sapagovas Mifodijus. On the eigenvalue problem for one-dimensional differential operator with nonlocal integral condition. Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 9, no. 2 (2004), p. 109-116. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Čiupaila R.; Sapagovas Mifodijus. Solution of the system of parametric equations of the sessile drop. Mathematical modelling and analysis. .. ISSN 1392-6292. Vol. 7, no. 2 (2002), p. 201-206. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1992 - Čiegis Raimondas; Čiegis Remigijus; Čiupaila Regimantas. On relationship between the investigation of nonlinear difference schemes and the problem of minimization.. Informatica. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. vol. 3, iss. 2 (1992), p. 159-172. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Čiupaila Regimantas; Jesevičiūtė Ž.; Sapagovas Mifodijus. Eigenvalue problem for ordinary differential operator subject to integral condition : preprintas Nr. 2003-32. 2003. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus. Nonlocal problem for the system of nonlinear differential equations with separated boundary conditions. Proceedings of the 10th international conference mathematical modelling and analysis 2005 and 2nd international conference computational methods in applied mathematics [Elektroninis išteklius] : June 1-5, 2005, Trakai, Lithuania. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059240, p. 193-197. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2015 - Štikonienė Olga; Čiupaila Regimantas; Jokšienė Živilė; Sapagovas Mifodijus. On the eigenvalue problem for elliptic operator with variable coefficients and integral boundary conditions. Mathematical Modelling and Analysis : 20th International Conference "Mathematical Modelling and Analysis" (MMA2015) : May 26-29 2015, Sigulda, Latvia : Abstracts / European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI). Faculty of Physics and Mathematics of University of Latvia. Latvian Mathematical Society. Institute of Mathematics and Computer Science of University of Latvia and Vilnius Gediminas Technical University. Sigulda: University of Latvia, 2015. ISBN 9789984459998, p. 79-79, no. 80. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Jokšienė Živilė; Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus. On the structure of spectrum of differential operator with variable coefficients and nonlocal boundary conditions. Mathematical modelling and analysis (MMA2014) : 19th international conference, May 26-29, 2014, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576928, p. 31. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Jokšienė Živilė; Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus. Some properties of spectra for difference operator with nonlocal conditions. Mathematical Modelling and Analysis (MMA2012) : 17th international conference, June 6-9, 2012, Tallinn, Estonia : abstracts (special issue) / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI), Tallinn University of Technology, Estonian Operational Research Society.. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2012. ISSN 1392-6292, p. 1. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Jokšienė Živilė; Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus. Some properties of spectra for difference operator with nonlocal conditions. Mathematical modelling and analysis : 17th international conference, June 6-9, 2012, Tallinn, Estonia : abstracts. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2012. ISBN 9789949233069, p. [1]. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Čiupaila Regimantas; Jesevičiūtė Živilė; Meškauskas Tadas; Sapagovas Mifodijus. On the stability of difference schemes for parabolic equation with integral conditions. Mathematical Modelling and Analysis (MMA2011) : 16th international conference, May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI); University of Latvia; Vilnius Gediminas Technical University; Institute of Mathematics and Computer Science of University of Latvia.. Riga: University of Latvia, 2011. ISBN 9789984453514, p. 31. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Jesevičiūtė Živilė; Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus. On the estimation of the stable laws. 15th International Conference Mathematical Modelling and Analysis (MMA2010) May 26-29 2010, Druskininkai, Lithuania : abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI); Vilnius Gediminas Technical University; Institute of Mathematics and Informatics; Vilnius University. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285933, p. 38. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus. Numerical solution for equation of liquid drop on inclined plane. 11th International Conference "Mathematical Modelling and Analysis", May 31 - June 3, 2006 Jūrmala, Latvia: book of abstracts. Jūrmala: LZALUMI, 2006, p. 20. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus. Nonlocal problem for the system of nonlinear differential equations with separated boundary conditions. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and Second International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 2005 Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986680298, p. 27. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Čiupaila Regimantas; Jesevičiūtė Živilė; Sapagovas Mifodijus. Diferencialinių lygčių su nelokaliosiomis sąlygomis skaitiniai sprendimo metodai. Lietuvos matematikų draugijos XLVI konferencijos mokslo darbai / [rengė redaktorių taryba: J. Kubilius (vyriausias redaktorius) ... [et al.] ; konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus universitetas (2005 m. birželio 15-16 d.)]. T. 45 (spec. Nr.). Vilnius: 2005. ISBN 9986680301. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2001 - Čiupaila Regimantas; Sopagovas M.. Solution of the systems of parametric equations of the sessile drop. Mathematical modelling and analysis : abstracts of the 6th international conference MMA2001, May 31-June 2, Vilnius. Vilnius: 2001. ISBN 9986680174, p. 20. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Jakubėlienė Kristina; Sapagovas Mifodijus; Čiupaila Regimantas. The eigenvalue problem for the difference operator with nonlocal conditions. MMA2019: Mathematical modelling and analysis: 24th international conference, May 28–31, 2019, Tallinn, Estonia: abstracts. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2019. ISBN 9789949834396, p. 30. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Jakubėlienė Kristina; Štikonienė Olga; Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus. The M-matrices and convergence of finite difference method for elliptic equations with nonlocal boundary condition. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2018] : 23rd international conference, May 29-June 1, 2018, Sigulda, Latvia : abstracts.. Riga: University of Latvia, 2018. ISBN 9789934195174, p. 28. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Jakubėlienė Kristina; Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus. Stability of two–dimensional parabolic equation with an integral boundary condition. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2017] : 22nd international conference, May 30-June 2, 2017, Druskininkai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017. ISBN 9786094760228, p. 23. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Jakubėlienė Kristina; Čiupaila Regimantas; Sapagovas Mifodijus. Difference scheme for two-dimensional parabolic equation with an integral boundary condition. 21st international conference Mathematical modelling and analysis, June 1–4, 2016 in Tartu, Estonia : conference programme and abstracts of MMA 2016 [elektroninis išteklius]. Tartu: [Institute of Mathematics and Statistics of the University of Tartu], 2016, p. 30. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Čiupaila Regimantas; Jesevičiūtė Živilė; Meškauskas Tadas; Sapagovas Mifodijus. On the stability of difference schemes for parabolic equation with integral conditions. Mathematical Modelling and Analysis : 16th International Conference on "Mathematical Modelling and Analysis" (MMA2011) : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts / European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI). Faculty of Physics and Mathematics of University of Latvia. Vilnius Gediminas Technical University. [et al.]. Riga: University of Latvia, 2011. ISBN 9789984453514, p. 31-31. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2010 - Čiupaila Regimantas; Sapogovas Mifodijus. Matricinis skaičiavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 7.714]
2001 - Čiupaila Regimantas; Raulynaitis Juozas. Matematika 2 : uždavinynas. Vilnius: Technika, 2001. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 8.571]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2003 - Čiupaila Regimantas; Jokšienė Živilė; Sapagovas Mifodijus. Eigenvalue problem for ordinary differential operator subject to integral condition : Preprintas Nr. 2003-32. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2003. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1997 - Čiupaila Regimantas. Elements of linear and vector algebra : guide for freshmen. Vilnius: Technika, 1997. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 7.429]