Giedrius Čyras

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Džubáková Martina; Čyras Giedrius; Sabaitytė Jolanta; Janušauskienė Vita Marytė. Strategic integration of internet of things into the mobile and electronic business application. EDAMBA@EUBA2018. Capacity and resources for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : International scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 17-19 April 2018 : conference proceedings. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2018. ISBN 9788022545716, p. 101-113. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2018 - Vanchukhina Lyubov; Leybert Tatyana; Rudneva Yulia; Galeeva Nelli; Rogacheva Anastasia; Khalikova Elvira; Čyras Giedrius. Integrated assessment of the credit policy efficiency. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 456-465. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė. Adopting mobile business solutions in the modernization of business education. Modernizing academic teaching and research in business and economics. International conference MATRE 2016, Beirut, Lebanon. Cham: Springer International Publishing, 2017. ISSN 2198-7246, p. 133-141. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Čyras Giedrius; Jurkėnaitė Nelė. ICT solutions‘ impact on business and public sectors. The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281146, p. 369-379. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Čyras Giedrius; Sabaitytė Jolanta. Strategic aspects of interaction between the electronic and mobile businesses. Прикладная информатика = Journal of applied informatics. Moscow: Moscow university for industry and finance "Synergy". ISSN 1993-8314. T. 10, no. 2(56) (2015), p. 5-14. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Čyras Giedrius. Nauji iššūkiai taikant informacijos technologijas viešajame administravime. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2008, Nr. 2(18), p. 49-56. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė; Davidavičius Sigitas. Differentiation of electronic and mobile business aspects. Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Yuenlong, Hong Kongas: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 2409-2665. Vol. 3, no. 1 (2016), p. 26-38. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2010 - Čyras Giedrius; Uturytė Laura. Elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamoji analizė. Verslas, vadyba ir studijos'2009: mokslo darbai = Business, management and education'2009: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Vol. 8, no 1 (2010), p. 201-213. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2009 - Čyras Giedrius. Mobiliojo verslo sprendinių ir plėtros galimybių modeliavimas. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 1 (2009), p. 109-116. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Čyras Giedrius. Mobiliojo verslo plėtros aspektai. Verslas, vadyba ir studijos'2006: mokslo darbai = Business, management and education'2006: research papers. Vilnius: Technika, 2007. ISSN 1648-8156, p. 169-178. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2006 - Čyras Giedrius. Organizacijų keitimasis taikant mobiliuosius sprendimus. Verslas, vadyba ir studijos'2005: mokslo darbai = Business, management and education'2005: research papers. Vilnius: Technika, 2006. ISSN 1648-8156, p. 215-222. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Paliulis Narimantas-Kazimieras; Čyras Giedrius. Bevielės revoliucijos iššūkiai verslui. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 320-325. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Erro-Garces Amaya; Čyras Giedrius. The creation of clusters of value to reduce youth unemployment in Lithuania and Spain. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 699-707. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Džubáková Martina; Čyras Giedrius. Evolution of management system certification after “Big Revision”. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 141-149. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė. Факторы, oпределяющие поведение eл-покупателя. Management and engineering'17 : XV international scientific conference, June 25-28, 2017, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1. Sofia: Sofia Technical University, 2017. ISSN 1310-3946, p. 322-328. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė. Применение решений мобильного бизнеса в модернизации мобильного обучения. Management and engineering'17 : XV international scientific conference, June 25-28, 2017, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2. Sofia: Sofia Technical University, 2017. ISSN 1310-3946, p. 605-612. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė. Aнализ стратегических вызовов в электронном и мобильнном бизнесе. XIV international scientific conference "Management and engineering'16" : days of science at TU-Sofia, June 19-23, 2016, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1. Sofia: Technical University, 2016. ISSN 1310-3946, p. 33-43. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Čyras Giedrius; Jurkėnaitė Nelė. ICT solutions‘ impact on business and public sectors. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency" [elektroninis išteklius]: conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-11]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2020 - Čyras Giedrius; Sabaitytė Jolanta. Management System Certification Challenges after Transition. Challenges to national defence in contemporary geopolitical situation (CNDCGS’2020): abstracts of the 2nd international conference and live firing show (LFS)’ 2020, March 31 – 02 April, 2020, Vilnius, Lithuania / Edited by S. Bekesiene and S. Hošková-Mayerová. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2020. ISBN 9786098074994, p. 174-176. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2018 - Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė; Sabaitytė Jolanta. Analysis of the electronic and mobile business concepts. Regional risks and risks to the regions : international conference, 30-31 january 2018 : conference proceedings. Vilnius: The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. ISBN 9786098074727, p. 99-101. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Čyras Giedrius; Jurkėnaitė Nelė. ICT solutions‘ impact on business and public sectors. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 282-283. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2009 - Čyras Giedrius. Inžinerijos pagrindai. D. 1 : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 5.286]