Renata Činčikaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2012 - Bruneckiene Jurgita; Činčikaitė Renata; Kilijonienė Akvilė. The specifics of measurement the urban competitiveness at the national and international level. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 23, iss. 3 (2012), p. 256-270. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2010 - Bruneckiene Jurgita; Guzavicius Andrius; Činčikaitė Renata. Measurement of urban competitiveness in Lithuania. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 21, iss. 5 (2010), p. 493-508. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Burkov Vladimir; Barkalov Sergej; Činčikaitė Renata. Competitive urban development model. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 904-912. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Činčikaitė Renata; Kurojedova Darja. Successful promotion of the brand in social networks: factor analysis. Прикладная информатика = Journal of applied informatics. Moscow: Moscow university for industry and finance "Synergy". ISSN 1993-8314. T. 10, no. 2(56) (2015), p. 15-26. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Činčikaitė Renata. Assessing competitiveness of Lithuanian cities. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. Vol. 18, no. 3 (2013), p. 490-500. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Činčikaitė Renata. Miesto konkurencingumo sąvokos ir jį lemiančių veiksnių analizė. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2011, Nr. 16, p. 258-265. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Bruneckienė Jurgita; Činčikaitė Renata. Šalies regionų konkurencingumo vertinimas regionų konkurencingumo indeksu: tikslumo didinimo aspektas. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kauno technologijos universitetas.. ISSN 1822-6515. 2009, Nr. 14, p. 700-708. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Činčikaitė Renata. Perspektyvūs produktai leidybos ir spaudos rinkoje. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 3 (2009), p. 13-16. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Pabedinskaitė Arnoldina; Činčikaitė Renata; Karlas Arnoldas. Оценка смарт городов. XIV international scientific conference "Management and engineering'16" : days of science at TU-Sofia, June 19-23, 2016, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1. Sofia: Technical University, 2016. ISSN 1310-3946, p. 273-283. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Pabedinskaitė Arnoldina; Činčikaitė Renata; Matulevičiūtė Ieva. Качество вебсайта и особенности поведения эл-покупателя. XIV international scientific conference "Management and engineering'16" : days of science at TU-Sofia, June 19-23, 2016, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1. Sofia: Technical University, 2016. ISSN 1310-3946, p. 264-272. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Pabedinskaitė Arnoldina; Činčikaitė Renata. Особенности оценки конкурентоспособности города. XIII international scientific conference "Management and engineering'15, June 21-24, 2015, Sozopol, Bulgaria : days of science at TU-Sofia : scientific proceedings of Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. Vol. 1. Sofia: Technical University, 2015. ISSN 1310-3946, p. 475-483. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Činčikaitė Renata; Janeliūnienė Rasma. Įmonių konkurencingumas žinių ekonomikos sąlygomis : [Elektroninis išteklius]. Business, management and education 2010 [elektronininis išteklius], 18 November, 2010, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings book [CD]. Vilnius: VGTU Faculty of Business Management, 2010. ISSN 2029-7963, p. [1-9]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Činčikaitė Renata. Modelling business management decisions. Nové trendy v manažmente [elektroninis išteklius] : zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. ISBN 9788080753702, p. 504-512. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Činčikaitė Renata. Konkurencingumo apibrėžimo analizė. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2010 m. vasario 4 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2010, p. [1-6]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2009 - Bruneckienė Jurgita; Činčikaitė Renata. Accuracy of the measurement of regional competitiveness. Ekonomika ir vadyba - 2009 = Economics and management - 2009 : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukų rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256625, p. 131-132. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2011 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Činčikaitė Renata. Identification of main factors of urban competitiveness in Lithuania. 16th International Conference "Economics and Management" (ICEM), April, 27-29th 2011: program and reviewed abstract book. Brno: Brno University of Technology, 2011. ISBN 9788021442795, p. 87-88. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Činčikaitė Renata. Miestų konkurencingumo kompleksinis vertinimas remiantis darnios plėtros principais. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 12.429]
2013 - Činčikaitė Renata. Miestų konkurencingumo kompleksinis vertinimas remiantis darnios plėtros principais : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ekonomika (04S). Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 9.643]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2016 - Pabedinskaitė Arnoldina; Činčikaitė Renata. Kiekybiniai modeliavimo metodai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 6.900]