Antanina Červokienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Poliakas Liudas; Kizinievič Olga; Červokienė Antanina. Keraminės šukės, pagamintos naudojant pelenus, gautus degant biokurą tyrimas. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:02T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Vedrickas Dainius; Červokienė Antanina. Betoninių grindinio blokų sruktūrinių savybių tyrimas. Statyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29-30 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281634, p. 131-136. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2013 - Skripkiūnas Gintautas; Malaiškienė Jurgita; Červokienė Antanina; Mačiulaitis Romualdas; Žurauskienė Ramunė; Kizinievič Olga. Nauja studijų programa - statybinių medžiagų kūrėjams ir pastatų modernizavimo specialistams. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 7, p. 36-38. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2012 - Skripkiūnas Gintautas; Malaiškienė Jurgita; Červokienė Antanina; Mačiulaitis Romualdas; Žurauskas Rimvydas; Vaičiulaitis Dovydas. Nauja studijų programa. Statybinių medžiagų kūrėjai ir modernizavimo specialistai : žurnalisto Dovydo Vaičiulaičio pokalbis su Gintautu Skripkiūnu, Jurgita Malaiškiene, Antanina Červokiene, Romualdu Mačiulaičiu, Rimvydu Žurausku. Mokslas ir gyvenimas. Vilnius: Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. 2012, Nr. 4, p. 26-29. [M.kr.:02T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Naujokaitis Algimantas-Pranas; Červokienė Antanina. Statybos technologijų bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodikos nurodymai [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 10.590]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2010 - Nagrockienė Džigita; Žurauskienė Ramunė; Mačiulaitis Romualdas; Kičaitė Asta; Gailius Albinas; Červokienė Antanina. Medžiagų mokslas : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 4.270]
2010 - Žurauskienė Ramunė; Mačiulaitis Romualdas; Červokienė Antanina; Žurauskas Rimvydas. Medžiagotyra ir statybinės medžiagos : laboratoriniai darbai. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 5.980]
2009 - Žurauskienė Ramunė; Nagrockienė Džigita; Mačiulaitis Romualdas; Kičaitė Asta; Červokienė Antanina; Žurauskas Rimvydas. Statybinės medžiagos : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 12.000]