Justas Čerkauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Bardauskienė D.; Čerkauskas Justas; Ubartė Ieva; Seniut Mark; Dzemyda Gintautas; Kaklauskaitė Marija; Vinogradova Irina; Velykorusova Anastasiia. An affect-based built environment video analytics. Automation in construction. Amsterdam: Elsevier B.V.. ISSN 0926-5805. vol. 106 (2019), p. 1-22. [M.kr.:N 009; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2019 - Kaklauskas Artūras; Jokubauskas Darius; Čerkauskas Justas; Dzemyda Gintautas; Ubartė Ieva; Skirmantas Darius; Podviezko Askoldas; Šimkutė Ieva. Affective analytics of demonstration sites. Engineering applications of artificial intelligence. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. vol. 81 (2019), p. 346-372. [M.kr.:S 004; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.929]
2018 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Banaitis Audrius; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Liberman Amir; Dzitac Simona; Ubartė Ieva; Binkytė Arūnė; Čerkauskas Justas; Kuzminskė Agnė; Naumčik Andrej. A neuro-advertising property video recommendation system. Technological forecasting and social change. New York: Elsevier Science INC. ISSN 0040-1625. Vol. 131 (2018), p. 78-93. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2016 - Dudonienė Vilma; Varnienė Lina; Aukštikalnis Tomas; Lendraitienė Eglė; Čerkauskas Justas; Raistenskis Juozas. Effect of vibroacoustic therapy on pain management in adolescents with low back pain. Journal of vibroengineering : JVE. Kaunas: JVE International Ltd. ISSN 1392-8716. vol. 18, iss. 7 (2016), p. 4729-4735. [M.kr.:M 001; N 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Kaklauskas Artūras; Gudauskas Renaldas; Kozlovas Matas; Pečiūrė Lina; Lepkova Natalija; Čerkauskas Justas; Banaitis Audrius. An affect-based multimodal video recommendation system. Studies in Informatics and Control. Bucharest: National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 25, iss. 1 (2016), p. 5-14. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Gudauskas Renaldas; Kaklauskas Artūras; Jokūbauskienė Saulė; Targamadzė Vilija; Budrytė Loreta; Čerkauskas Justas; Kuzminskė Agnė. Advisory, negotiation and intelligent decision support system for leadership analysis. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora: Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 10, iss. 5 (2015), p. 667-677. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2015 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Čerkauskas Justas; Ubartė Ieva; Banaitis Audrius; Krutinis Mindaugas; Naimavičienė Jurga. Housing health and safety decision support system with augmented reality. Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach : Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German - Lithuanian - Polish colloquium (ORSDCE 2015). Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 143-150. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Kaklauskas Artūras; Seniut Mark; Amaratunga Dilanthi; Lill Irene; Safonov Andrej; Vatin Nikolay; Čerkauskas Justas; Jackutė Ieva; Kuzminskė Agnė; Žemeckytė Lina. Text Analytics for Android Project. Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom. New York: Elsevier. ISSN 2212-5671. Vol. 18 (2014), p. 610-617. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kazokaitis Paulius; Bivainis Juozas; Galinienė Birutė; d'Amato Maurizio; Kriaučiūnaitė Jurga; Urbanavičienė Vita; Vitas Artūras; Čerkauskas Justas. Crisis management model and recommended system for construction and real estate. Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012. Berlin Heidelberg: Springer. ISBN 9783642342998. Vol. 457 (2013), p. 333-343. [M.kr.:N 009; S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Seniut Mark; Vlasenko Andrej; Kaklauskas Gintaris; Juozapaitis Algirdas; Matuliauskaitė Agnė; Kaklauskas Gabrielius; Žemeckytė Lina; Jackutė Ieva; Kriaučiūnaitė Jurga; Čerkauskas Justas. Biometric and intelligent student progress assessment system. Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. ISBN 9783642342998, p. 59-69. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Trinkūnas Vaidotas; Tupėnaitė Laura; Čerkauskas Justas; Kazokaitis Paulius. Recommender system to research students’ study efficiency. The World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2012), May 1-3 2012, Antalya, Turkey. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2012, p. 980-984. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Ubartė Ieva; Čerkauskas Justas; Turūta Aidas; Naumčik Andrej. Užstatytos aplinkos gyvavimo ciklo modelių ir sistemų analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 5 (2015), p. 520-527. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Čerkauskas Justas; Jackutė Ieva. Sveikas ir saugus būstas pagal užsienio šalių patirtį: virtualus turas, daugiakriterinis vertinimas ir rekomendacijų teikimo posistemis. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba = Civil engneering", 2014 m. kovo 19-28 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Jackutė Ieva; Žemeckytė Lina; Čerkauskas Justas; Ubartas Benas. Studijų proceso patrauklumo didinimas taikant papildytos realybės technologiją, įgyvendinant projektą ,,Large". 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]