Žydrūnas Čeponis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2006 - Baublys Juozas; Čeponis Židrūnas; Jasiūnas Kęstutis. The analysis of transformers insulation polarization models. EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances. September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2006, p. 229-232. [M.kr.:T 001; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.286]