Nijolė Čeikienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Chadyšas Viktoras; Chadyšienė Renata; Kliukas Romualdas; Čeikienė Nijolė. Matematikos mokymas nuotolinėse studijose. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2015 : II-os tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga : mokslo darbai. 2015, Nr. 2 = Studies in modern society 2015 : material of the second international scientific conference : academic papers. Šiauliai: VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, 2015. ISBN 9789955859031, p. 36-42. [M.kr.:N001; S007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Informaciniai leidiniai

Kiti informaciniai leidiniai

2010 - Čeikienė Nijolė; Paulauskaitė Sabina; Plakys Vytautas. Magistrantūra Vilniaus Gedimino technikos universitete. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:S007] [Aut.lankų sk.: 7.357]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Adomėnas Petras Gailutis; Čeikienė Nijolė. Informacinių technologijų ir programavimo įvadas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 6.140]
2006 - Adomėnas Petras Gailutis; Čeikienė Nijolė. Dvejetainio programavimo pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 11.714]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2010 - Daniūnas Alfonsas; Ambrasas Gintautas; Čeikienė Nijolė; Prentkovskienė Rasa; Rudinskas Darius; Zemlickienė Vaida. Vyresniųjų klasių moksleiviams apie bakalauro studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:S007] [Aut.lankų sk.: 13.450]
2009 - Čeikienė Nijolė; Pečeliūnas Robertas; Prentkovskienė Rasa; Rudinskas Darius; Tamulaitienė Birutė; Vadlūga Romualdas. Besidomintiems pagrindinėmis ir vientisosiomis studijomis VGTU 2009 m. Vilnius: VGTU Priėmimo komisija, VGTU leidykla "Technika", 2009. [M.kr.:S007] [Aut.lankų sk.: 7.470]