Matas Cirtautas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2015 - Cirtautas Matas. Changing periphery of the Baltic cities: Lithuanian case. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 39, Nr. 1 (2015), p. 56-69. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Cirtautas Matas. Urban sprawl of major cities in the Baltic States. Architecture and urban planning = Architektūra un pilsētplānošana : scientific journal of Riga Technical University. Riga: Riga Technical University. ISSN 1691-4333. vol. 7 (2013), p. 72-79. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Cirtautas Matas. Priemiestinių gyvenamųjų vietovių morfostruktūros kaita (metodinės tyrimo prielaidos). Mokslas – Lietuvos ateitis: K. Šešelgio skaitymai – 2013 = Science – future of Lithuania: K. Šešelgis Readings - 2013. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 3 (2013), p. 256-265. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Cirtautas Matas. Visuomenės dalyvavimo urbanistinio planavimo ir projektavimo procesuose realijos ir perspektyvos. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: K. Šešelgio skaitymai – 2011 = K. Šešelgis Readings - 2011. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 3 (2011), p. 59-66. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Cirtautas Matas. Šiuolaikinė priemiestinės zonos samprata. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: K. Šešelgio skaitymai – 2010 = K. Šešelgis Readings - 2010. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 3 (2010), p. 11-17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Butkus Tomas; Cirtautas Matas. Daugiabučių gyvenamųjų namų grupių kompleksinio atnaujinimo metodika. Esamos būklės tyrimas (Gargždų miesto atvejis). Masinės statybos gyvenamųjų rajonų architektūra Lietuvoje : mokslo straipsnių rinkinys. Architektūra. Objektai ir kontekstai. Vilnius: Technika, 2017. ISSN 2424-3884, p. 84-106. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Cirtautas Matas. Changing form of the Baltic cities: resurrection of the suburbs. Our common future in urban morphology (ISUF) : 21st International seminar on urban form, held in Porto, from 3 to 6 July, 2014. (Vol. 2) / Editors: Vítor Oliveira, Paulo Pinho, Luisa Mendes Batista, Tiago Patatas, Cláudia Monteiro. Porto: University of Porto, 2014. ISBN 9789729910166, p. 121-133. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Cirtautas Matas. Baltijos šalių miestų ekstensyvios plėtros ypatumai. VI Lietuvos urbanistinis forumas : Šiuolaikiški miestai ir miesteliai: situacija, vystymosi tendencijos, vizija. 2012 m. lapkričio 15 d., Vilnius. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-3399, p. 62-65. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Cirtautas Matas. Gargždų miesto erdvinės struktūros plėtra Klaipėdos metropoliniame areale. Regioninis aspektas. K. Šešelgio skaitymai - 2008 (Rokiškis, 2008 m. gegužės 8-9 d.) / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Architektūros fakultetas, Lietuvos architektų sąjunga, Rokiškio savivaldybė. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282662, p. 119-127. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Cirtautas Matas; Kirliauskaitė Eglė. Vilnius turi formuotis kaip aktyvių bendruomenių miestas. Structum. Vilnius: UAB "Structum projektai". ISSN 2335-2108. 2018, Nr. 12, p. 34-37. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Dijokienė Dalia; Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Cirtautas Matas. Assemblages of planned and unplanned urban structures in a city (based on the example of Vilnius city centre). ISUF NICOSIA 2019: XXVI International Seminar on Urban Form. Cities as Assemblages, July 2nd - July 6th, 2019, Nicosia, Cyprus : book of abstracts. Cyprus: Cyprus Network of Urban Morphology (CyNUM), 2019, p. 247. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Cirtautas Matas; Dijokienė Dalia. The study of urban form in Lithuania: preliminary findings on its European background. City and territory in the globalization age: 24th International Seminar on Urban Form (ISUF), Valencia, 27-29 September 2017 : book of abstracts. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2017. ISBN 9788490485743, p. 156. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Dijokienė Dalia; Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Cirtautas Matas. Global cityscapes. Recent transformations of new city centre in Vilnius, Lithuania. City and territory in the globalization age: 24th International Seminar on Urban Form (ISUF), Valencia, 27-29 September 2017 : book of abstracts. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2017. ISBN 9788490485743, p. 220. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Cirtautas Matas. Baltijos šalių didmiesčių urbanistinis planavimas ir plėtra. Urbanistika Baltijos šalyse: studijos, mokslas ir praktika = Urban Design in the Baltics: studies, research and practice, 2015 m. lapkričio 6 d., Vilnius, Lietuva : respublikinės konferencijos santraukos [elektroninis išteklius] / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Architecture. Vilnius: VGTU, 2015. ISBN 9786094578380, p. 8. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Cirtautas Matas. Changing form of the Baltic cities: resurrection of the suburbs. Our common future in urban morphology: 21st international seminar on urban form (ISUF), 3-6 July, 2014, Porto, Portugal : book of abstracts. (Vol 1). Porto: University of Porto, 2014. ISBN 9789729910159, p. 79. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Cirtautas Matas. Is there a Baltic case? Urban sprawl of major cities in the Baltic States. Riga Technical University 53rd International Scientific Conference. The 1th Congress of World Engineers and Ryga Polytechnical Institute. 11-12 October 2012, Riga, Latvija. Riga: RTU, 2012. ISBN 9789934103605, p. 334. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2013 - Cirtautas Matas; Žekonytė Milda. Urbanistiniai projektai ir vietos bendruomenės: ar kokybė svarbi?. Terra Urbana. Urbanistinės kaitos žemėlapiai: miestas, kultūra, visuomenė: tarpdalykinė mokslinė konferencija, Klaipėda, birželio 28 d. : pranešimų tezių rinkinys. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013. ISBN 9786094470837, p. 16-17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2017 - Cirtautas Matas. Lietuvos miestų išorinės plėtros po 1990 metų ypatumai. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 14.571]