Aleksandras Chlebnikovas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Baltrėnas Pranas; Chlebnikovas Aleksandras. Removal of fine solid particles in aggressive gas flows in a newly designed multi-channel cyclone. Powder technology. Amsterdam: Elsevier B.V.. ISSN 0032-5910. vol. 356 (2019), p. 480-492. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2018 - Baltrėnas Pranas; Chlebnikovas Aleksandras. The investigation of the structure and operation of a multi-channel cyclone, separating fine solid particles from an aggressive dispersed gas and vapour flow. Powder technology. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0032-5910. vol. 333 (2018), p. 327-338. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Baltrėnas Pranas; Januševičius Tomas; Chlebnikovas Aleksandras. Research into the impact of speed bumps on particulate matter air pollution. Measurement. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0263-2241. Vol. 100 (2017), p. 62-67. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Baltrėnas Pranas; Chlebnikovas Aleksandras. Numerical study of the aerodynamic parameters in a two-level multichannel cyclone. Separation science and technology. Philadelphia: Taylor & Francis. ISSN 0149-6395. vol. 51, iss. 12 (2016), p. 2105-2113. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Baltrėnas Pranas; Chlebnikovas Aleksandras. Investigation into a new generation multi-channel cyclone used for removing lignin particulate matter from gas under conditions of an aggressive environment. Process safety and environmental protection. Rugby, UK: Institution of Chemical Engineers. ISSN 0957-5820. vol. 99 (2016), p. 107-119. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Baltrėnas Pranas; Chlebnikovas Aleksandras. Investigation into the aerodynamic parameters of the recently designed two-level cylindrical multi-channel cyclone-separator. Separation science and technology. Philadelphia: Taylor & Francis. ISSN 0149-6395. vol. 50, no. 8 (2015), p. 1257-1269. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Baltrėnas Pranas; Chlebnikovas Aleksandras. Experimental research on the dynamics of airflow parameters in a six-channel cyclone-separator. Powder technology. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 0032-5910. vol. 283 (2015), p. 328-333. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Baltrėnas Pranas; Pranskevičius Mantas; Chlebnikovas Aleksandras. Research on parameters changes in the two-level multichannel cyclone. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 13, no. 9 (2014), p. 2135-2145. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Vaitiekūnas Petras; Petraitis Egidijus; Venslovas Albertas; Chlebnikovas Aleksandras. Air stream velocity modelling in multichannel spiral cyclone separator. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 22, no. 3 (2014), p. 183-193. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Chlebnikovas Aleksandras; Baltrėnas Pranas. Researches of aggressive gas flow cleaning from wood ash particulate matter in the multi-channel cyclone. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Chlebnikovas Aleksandras; Baltrėnas Pranas. Research and analysis of aggressive conditions formation into a multi channel cyclone. Energy procedia. International scientific conference “Environmental and climate technologies”, CONECT 2016, 12-14 October 2016, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1876-6102. vol. 113 (2017), p. 69-76. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Vaitiekūnas Petras; Petraitis Egidijus; Chlebnikovas Aleksandras. Cleaning efficiency researches in the cyclone with curved channels from different size particulate matter. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-9. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Chlebnikovas Aleksandras; Baltrėnas Pranas. Specialaus ciklono su antriniais srautais aerodinaminių parametrų tyrimai. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 400-405. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Chlebnikovas Aleksandras; Baltrėnas Pranas. Daugiakanalio ciklono panaudojimo dujų srauto dulkėtumui mažinti agresyvioje aplinkoje teorinis vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 403-410. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Chlebnikovas Aleksandras; Baltrėnas Pranas. Daugialygių daugiakanalių ciklonų aerodinaminių parametrų ir valymo efektyvumo eksperimentiniai tyrimai ir palyginimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 372-379. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Baltrėnas Pranas; Vasarevičius Saulius; Kazlauskienė Agnė; Chlebnikovas Aleksandras. Naujos kartos konstrukcijos vieno lygio daugiakanalio ciklono eksperimentiniai tyrimai. Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2014, Nr.2(42), p. 139-145. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Danilenkaitė Justina; Chlebnikovas Aleksandras; Vaitiekūnas Petras. Daugiakanalio spiralinio ciklono oro greičių tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, Nr. 4 (2013), p. 349-355. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Chlebnikovas Aleksandras; Baltrėnas Pranas. Ciklonų su cilindriniu ir spiraliniu korpusais eksperimentinių tyrimų analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 4, Nr. 5 (2012), p. 479-486. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Chlebnikovas Aleksandras; Baltrėnas Pranas. Oro srauto greičių pasiskirstymo šešiakanaliame ciklone eksperimentiniai tyrimai. Aplinkos apsaugos inžinerija : 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2011 m. balandžio 14 d.). Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-5456, p. 11-17. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2015 - Bradulienė Jolita; Chlebnikovas Aleksandras. Mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“ : [chronicle]. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 23, no. 4 (2015), p. 3. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Vaitiekūnas Petras; Petraitis Egidijus; Chlebnikovas Aleksandras. Cleaning efficiency researches in the cyclone with curved channels from different size particulate matter. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-9]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2020 - Chlebnikovas Aleksandras. Įgyvendinęs idėjas aplinkosaugos gerovei. Prasmingai pragyventi metai. Profesorius habilituotas daktaras Pranas Baltrėnas : biografijos puslapiai ir 2010-2020 m. bibliografinė rodyklė. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020. ISBN 9786094762352, p. 98-99. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2019 - Chlebnikovas Aleksandras. Smulkiadispersėms kietosioms dalelėms iš agresyviųjų dujų šalinti patobulinto daugiakanalio ciklono tyrimai ir kūrimas. 2019. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 15.286]

Patentai

Europos patentų biure EPO, JAV patentų ir prekių ženklų biure USPTO, Japonijos patentų biure JPO įregistruoti patentai

2019 - Baltrėnas Pranas; Chlebnikovas Aleksandras. Cylindrical multi-level multi-channel cyclone-filter : patentas. München: European Patent Office, 2019. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2017 - Baltrėnas Pranas; Chlebnikovas Aleksandras. Daugiakanalis ciklonas - filtras agresyvioms dujoms nuo kietujų dalelių valyti. Vilnius: Lietuvos respublikos valstybinis patentų biuras, 2017. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2015 - Baltrėnas Pranas; Chlebnikovas Aleksandras. Daugialygis daugiakanalis cilindrinis ciklonas-filtras : patentas. Vilnius: Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras, 2015. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]