Renata Chadyšienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Jasaitis Dainius; Vasiliauskienė Vaida; Chadyšienė Renata; Pečiulienė Milda. Surface ozone concentration and its relationship with UV radiation, meteorological parameters and radon on the Eastern coast of the Baltic sea. Atmosphere. Basel, Switzerland: MDPI AG. ISSN 2073-4433. Vol. 7, iss. 2 (2016), p. 1-11. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Jasaitis Dainius; Chadyšienė Renata; Pečiulienė Milda; Vasiliauskienė Vaida. Research on change of natural ionizing radiation in car parking places. Romanian journal of physics. Bucuresti: Editura Academiei Romane. ISSN 1221-146X. Vol. 61, iss. 9-10 (2016), p. 1657-1676. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2009 - Chadyšienė Renata; Girgždys Aloyzas. Assessment of ultraviolet (UV) radiation from technical sources. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 17, no. 3 (2009), p. 164-170. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Chadyšienė Renata; Girgždys Aloyzas. Ultraviolet radiation albedo of natural surfaces. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 16, no. 2 (2008), p. 83-88. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Chadyšienė Renata; Girgždienė Rasa; Girgždys Aloyzas. Relationship of total ozone amount, UV radiation intensity, and the ground-level ozone concentration at rural Lithuanian sites. Lithuanian journal of physics / Lithuanian Physical society, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Fisica. ISSN 1648-8504. Vol. 48, no. 1 (2008), p. 99-106. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2008 - Valuntaitė Vaida; Chadyšienė Renata; Girgždienė Raselė; Girgždys Aloyzas. Variation of ozone concentration and UV radiation intensity during welding process. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282631, p. 448-453. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Chadyšienė Renata; Girgždys Aloyzas. Eriteminės ultravioletinės spinduliuotės pokyčių analizė. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. T. 23, nr.6 (2013), p. 5-15. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2010 - Chadyšienė Renata; Girgždys Aloyzas. Ultravioletinės spinduliuotės intensyvumo pokyčių tyrimai rekreacinėje zonoje. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. T. 20, nr. 3 (2010), p. 3143-3146. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Chadyšienė Renata; Tretjakovas Sergejus; Girgždys Aloyzas. Ryšio tarp bendro ozono kiekio, UV spinduliuotės intensyvumo ir susirgimų melanoma ir odos vėžiu paieška. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. T. 19, nr. 5 (2009), p. 2638-2642. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Valuntaitė Vaida; Chadyšienė Renata; Girgždienė Raselė; Girgždys Aloyzas. Ozono koncentracijos ir UV spinduliuotės lygio darbo patalpose vertinimas. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. T. 57, nr. 3 (2008), p. 1623-1627. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Chadyšienė Renata; Girgždienė Raselė; Girgždys Aloyzas. Ultraviolet radiation and ground-level ozone variation in Lithuania. Journal of environmental engineering and landscape management. .. ISSN 1648-6897. Vol. 13, no. 1 (2005), p. 31-36. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Plėtaitė Renata; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Jonizuojančiosios spinduliuotės pokyčiai urbanizuotoje teritorijoje. Journal of environmental engineering and landscape management : Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XII, Suppl. 2 (2004), p. 37-41. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Chadyšas Viktoras; Chadyšienė Renata; Kliukas Romualdas; Čeikienė Nijolė. Matematikos mokymas nuotolinėse studijose. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2015 : II-os tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga : mokslo darbai. 2015, Nr. 2 = Studies in modern society 2015 : material of the second international scientific conference : academic papers. Šiauliai: VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, 2015. ISBN 9789955859031, p. 36-42. [M.kr.:N001; S007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Tretjakovas Sergejus; Chadyšienė Renata; Girgždys Aloyzas. Ozono sluoksnio pokyčiai virš Lietuvos teritorijos ir jų ryšys su UVB spinduliuotės intensyvumu. Jaunimas siekia pažangos - 2009 = Youth seeks progress- 2009: doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universiteto doktorantų korporacija „Kolegos“. LŽŪU: Akademija. ISSN 1822-2331. 2009, Nr. 3, p. 206-209. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Valuntaitė Vaida; Chadyšienė Renata; Girgždienė Raselė; Girgždys Aloyzas. Variation of ozone concentration and uv radiation intensity during welding process. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-6]. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Chadyšienė Renata; Tretjakovas Sergejus; Girgždys Aloyzas. UVB spinduliuotės intensyvumo ir bendro ozono kiekio ryšio analizė. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283850, p. 58-64. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Chadyšienė Renata; Chadyšas Viktoras; Girgždys Aloyzas. Ultravioletinės spinduliuotės intensyvumo prognozė. Bioinžinerija ir bioinformatika (2007 m. balandžio 5 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2007 m. balandžio 6 d.): 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281368, p. 173-179. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Chadyšienė Renata; Girgždys Aloyzas. Ultraviolet radiation (UVA) albedo in Baltic sea beach. International conference Eco-Balt '2006, May 11-12, Riga, Latvia. Riga: 2006, p. 75. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Chadyšienė Renata; Girgždys Aloyzas. Techninių šaltinių skleidžiama UV spinduliuotė. Bioinžinerija ir bioinformatika (2006 m. balandžio 6 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2006 m. balandžio 7 d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059895, p. 174-178. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Chadyšienė Renata; Girgždienė Rasa; Girgždys Aloyzas. Ultravioletinės spinduliuotės intensyvumo metinė eiga. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2005 m. balandžio 14 d.), fizika ir fizinė kompiuterija (2005 m. balandžio 8 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058538, p. 127-130. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Chadyšienė Renata; Girgždienė Raselė; Girgždys Aloyzas. Ryšio tarp ultravioletinės spinduliuotės ir pažemio ozono analizė. Meteorologija ir hidrologija Lietuvoje : raida ir perspektyvos : Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedrai 75 : konferencijos medžiaga : 2005 kovo 23 d., Vilnius. Vilnius: [s.n.], 2005. ISBN 9986197236, p. 43-44. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Plėtaitė Renata; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Jonizuojančiosios spinduliuotės pokyčiai aplinkoje. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities" medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2004 m. balandžio 15 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2004 m. balandžio 16 d.). Vilnius: Technika, 2004. ISBN 998605723X, p. 201-205. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Chadyšienė Renata; Jakutytė Ieva; Chadyšas Viktoras. Influence of environmental properties on solar cell efficiency. 3rd International conference „Smart Bio“, 02-04 May 2019, Kaunas, Lithuania : abstract book. 2019, p. 147. [M.kr.:N002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Chadyšienė Renata; Girgždienė Raselė; Girgždys Aloyzas. UV spinduliuotės įtaka pažemio ozono lygio formavimuisi. 36-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės : Vilnius, 2005 m. birželio 16-18 d. Vilnius: 2005. ISBN 9986928451, p. 199. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Chadyšienė Renata. Ultravioletinės spinduliuotės pokyčių aplinkoje tyrimas ir vertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 11.929]