Viktoras Chadyšas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Remeikienė Rita; Rozsa Zoltan; Gasparėnienė Ligita; Chadyšas Viktoras; Ginevičius Romualdas. Regional estimates of the shadow economy in Lithuania. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. vol. 29, iss. 4 (2018), p. 386-396. [M.kr.:01P; 03S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Remeikienė Rita; Gasparėnienė Ligita; Chadyšas Viktoras; Cepel Martin. Identification of the shadow economy determinants for the Eurozone member states: application of the MIMIC model. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 19, iss. 6 (2018), p. 777-796. [M.kr.:01P; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2018 - Valentukevičienė Marina; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Chadyšas Viktoras; Litvinaitis Andrius. Evaluating the impacts of integrated pollution on water quality of the trans-boundary Neris (Viliya) River. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 10, iss. 11 (2018), p. 1-19. [M.kr.:01P; 04T] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2016 - Chadyšas Viktoras; Krapavickaitė Danutė. Estimation of the current population total for a four-phase sampling design. Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 21, no. 2 (2016), p. 241-260. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Chadyšas Viktoras. Estimation of a distribution function under sampling on two occasions. Nonlinear analysis: modelling and control. .. ISSN 1392-5113. Vol. 14, no. 3 (2009), p. 315-331. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2008 - Chadyšas Viktoras. Estimation of confidence intervals for quantiles in a finite population. Mathematical modelling and analysis: the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 13, no. 2 (2008), p. 195-202. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Palionis Eimantas; Chadyšas Viktoras. Metodai sporto komandoms reitinguoti. Lithuanian Journal of Statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. Vol. 54, no. 1 (2015), p. 84-91. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Chadyšas Viktoras. Estimation of a total for rotated sample design using auxiliary information. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 50 (2009), p. 281-286. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Chadyšas Viktoras; Krapavickaitė Danutė. Dirbančių gyventojų skaičiaus vertinimas esant imties rotacijai. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 48/49 (2008), p. 288-293. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Chadyšas Viktoras; Krapavickaitė Danutė. Investigation of accuracy of a calibrated estimator of a ratio by modelling. Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 10, no. 4 (2005), p. 333-342. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Danilenko Svetlana; Chadyšas Viktoras; Kasparavičiūtė Aurelija. Matematikos mokymo skirtingose studijose palyginamoji analizė. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 57 (2016), p. 83-88. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Kasparavičiūtė Aurelija; Chadyšas Viktoras. Matematikos mokymas nuotolinėse studijose. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 56 (2015), p. 57-62. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Chadyšas Viktoras; Chadyšienė Renata; Kliukas Romualdas; Čeikienė Nijolė. Matematikos mokymas nuotolinėse studijose. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2015 : II-os tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga : mokslo darbai. 2015, Nr. 2 = Studies in modern society 2015 : material of the second international scientific conference : academic papers. Šiauliai: VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, 2015. ISBN 9789955859031, p. 36-42. [M.kr.:01P; 07S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Chadyšas Viktoras. Accuracy investigation of the composite estimators in the case of sample rotation for two-phase sampling scheme. Workshop of Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics : lecture materials and contributed papers. August 24-28, 2012, Valmiera, Latvia / University of Latvia, Central Statistical Bureau of Latvia. Riga: University of Latvia, 2012. ISBN 9789984455570, p. 54-62. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Chadyšas Viktoras. Estimation of total using auxiliary information. Proceedings of the Baltic-Nordic-Ukrainian summer school on survey statistics. August 23-27, 2009. Kyiv, Ukraine. Kyiv: TBiMC, 2009. ISBN 9668725026, p. 53-57. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Chadyšas Viktoras. Estimators of quantile rotated sample design. Baltic-Nordic workshop on Survey sampling theory and methodology. August 25-29, 2008. Kuressaare, Estonia / Statistics Estonia, University of Tartu (Estonia), University of Helsinki (Finland), Central Statistical Bureau of Latvia, University of Latvia, In. Tallinn: Statistics Estonia, 2008. ISBN 9789985744512, p. 63-68. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Chadyšas Viktoras. Bias investigation of two estimators of the ratio. Workshop on survey sampling theory and methodology : June 17-June 21, 2005 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Statistics Lithuania, 2005. ISBN 995558887X, p. 81-88. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Chadyšienė Renata; Chadyšas Viktoras; Girgždys Aloyzas. Ultravioletinės spinduliuotės intensyvumo prognozė. Bioinžinerija ir bioinformatika (2007 m. balandžio 5 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2007 m. balandžio 6 d.): 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281368, p. 173-179. [M.kr.:02P; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Chadyšas Viktoras. Dviejų sumų santykio įvertinio poslinkio tyrimas. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : matematika (2005 m. balandžio 15 d.), informatika (2005 m. balandžio 12-13 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058562, p. 58-66. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Trinkūnas Vaidotas; Chadyšas Viktoras; Stupakova Jolanta; Jučiūtė Edita. Kaip vyksta nuotolinės studijos? : [E. Jučiūtės pokalbis su Nuotolinio centro direktoriumi doc. dr. V. Trinkūnu; Matematinės statistikos katedros doc. dr. V. Chadyšu; Fizikos katedros dėstytoja doc. dr. J. Stupakova]. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 2(10), p. 19-25. [M.kr.:07S; 07T; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Chadyšas Viktoras. Confidence intervals estimation for quantiles in finite population. 12th International conference "Mathematical modelling and analysis", May 30 - June 2, 2007 Trakai, Lithuania: book of abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI), Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics . Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281399, p. 26. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Chadyšas Viktoras. Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai esant imties rotacijai. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 8.000]
2009 - Chadyšas Viktoras. Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai esant imties rotacijai : daktaro disertacija : fiziniai mokslai, matematika (01P). Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 6.786]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

Sudarytas ir / ar redaguotas mokslo darbas

2008 - Kerienė Jadvyga Regina; Saulis Leonas; Chadyšas Viktoras; Čiegis Raimondas; Krylovas Aleksandras. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos MATEMATIKA (2008 m. kovo 27–28 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; sudarytoja J. Kerienė ; red. kolegija: L.. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 14.571]