Viktoras Chadyšas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Gasparėnienė Ligita; Remeikienė Rita; Sadeckas Alius; Chadyšas Viktoras. A preference for corporate borrowing in alternative markets over borrowing from banks under the impact of monetary policies: a Lithuanian case. Economic research-ekonomska istraživanja. Abingdon: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 32, iss. 1 (2019), p. 1903-1921. [M.kr.:N 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2018 - Remeikienė Rita; Rozsa Zoltan; Gasparėnienė Ligita; Chadyšas Viktoras; Ginevičius Romualdas. Regional estimates of the shadow economy in Lithuania. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. vol. 29, iss. 4 (2018), p. 386-396. [M.kr.:N 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Remeikienė Rita; Gasparėnienė Ligita; Chadyšas Viktoras; Cepel Martin. Identification of the shadow economy determinants for the Eurozone member states: application of the MIMIC model. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 19, iss. 6 (2018), p. 777-796. [M.kr.:N 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2018 - Valentukevičienė Marina; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Chadyšas Viktoras; Litvinaitis Andrius. Evaluating the impacts of integrated pollution on water quality of the trans-boundary Neris (Viliya) River. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 10, iss. 11 (2018), p. 1-19. [M.kr.:N 001; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2016 - Chadyšas Viktoras; Krapavickaitė Danutė. Estimation of the current population total for a four-phase sampling design. Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 21, no. 2 (2016), p. 241-260. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Chadyšas Viktoras. Estimation of a distribution function under sampling on two occasions. Nonlinear analysis: modelling and control. .. ISSN 1392-5113. Vol. 14, no. 3 (2009), p. 315-331. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2008 - Chadyšas Viktoras. Estimation of confidence intervals for quantiles in a finite population. Mathematical modelling and analysis: the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 13, no. 2 (2008), p. 195-202. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Remeikienė Rita; Gasparėnienė Ligita; Chadyšas Viktoras; Raistenskis Evaldas. Links between corruption and quality of life in European Union. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneusrhip and Sustainability Center. vol. 7, iss. 4 (2020), p. 2664-2675. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Palionis Eimantas; Chadyšas Viktoras. Metodai sporto komandoms reitinguoti. Lithuanian Journal of Statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. Vol. 54, no. 1 (2015), p. 84-91. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Chadyšas Viktoras. Estimation of a total for rotated sample design using auxiliary information. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 50 (2009), p. 281-286. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Chadyšas Viktoras; Krapavickaitė Danutė. Dirbančių gyventojų skaičiaus vertinimas esant imties rotacijai. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 48/49 (2008), p. 288-293. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Chadyšas Viktoras; Krapavickaitė Danutė. Investigation of accuracy of a calibrated estimator of a ratio by modelling. Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 10, no. 4 (2005), p. 333-342. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Danilenko Svetlana; Chadyšas Viktoras; Kasparavičiūtė Aurelija. Matematikos mokymo skirtingose studijose palyginamoji analizė. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 57 (2016), p. 83-88. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Kasparavičiūtė Aurelija; Chadyšas Viktoras. Matematikos mokymas nuotolinėse studijose. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 56 (2015), p. 57-62. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Chadyšas Viktoras; Chadyšienė Renata; Kliukas Romualdas; Čeikienė Nijolė. Matematikos mokymas nuotolinėse studijose. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2015 : II-os tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga : mokslo darbai. 2015, Nr. 2 = Studies in modern society 2015 : material of the second international scientific conference : academic papers. Šiauliai: VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, 2015. ISBN 9789955859031, p. 36-42. [M.kr.:N 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Chadyšas Viktoras. Accuracy investigation of the composite estimators in the case of sample rotation for two-phase sampling scheme. Workshop of Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics : lecture materials and contributed papers. August 24-28, 2012, Valmiera, Latvia / University of Latvia, Central Statistical Bureau of Latvia. Riga: University of Latvia, 2012. ISBN 9789984455570, p. 54-62. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Chadyšas Viktoras. Estimation of total using auxiliary information. Proceedings of the Baltic-Nordic-Ukrainian summer school on survey statistics. August 23-27, 2009. Kyiv, Ukraine. Kyiv: TBiMC, 2009. ISBN 9668725026, p. 53-57. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Chadyšas Viktoras. Estimators of quantile rotated sample design. Baltic-Nordic workshop on Survey sampling theory and methodology. August 25-29, 2008. Kuressaare, Estonia / Statistics Estonia, University of Tartu (Estonia), University of Helsinki (Finland), Central Statistical Bureau of Latvia, University of Latvia, Institute of Mathematic and Informatic (Lithuania), Statistics Lithuania, Vilnius University (Lithuania), Stockholm University (Sweden), University of Umeå (Sweden), National Taras Shevchenko University of Kyiv (Ukraine). Tallinn: Statistics Estonia, 2008. ISBN 9789985744512, p. 63-68. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Chadyšas Viktoras. Bias investigation of two estimators of the ratio. Workshop on survey sampling theory and methodology : June 17-June 21, 2005 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Statistics Lithuania, 2005. ISBN 995558887X, p. 81-88. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Chadyšienė Renata; Chadyšas Viktoras; Girgždys Aloyzas. Ultravioletinės spinduliuotės intensyvumo prognozė. Bioinžinerija ir bioinformatika (2007 m. balandžio 5 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2007 m. balandžio 6 d.): 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281368, p. 173-179. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Chadyšas Viktoras. Dviejų sumų santykio įvertinio poslinkio tyrimas. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : matematika (2005 m. balandžio 15 d.), informatika (2005 m. balandžio 12-13 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058562, p. 58-66. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Trinkūnas Vaidotas; Chadyšas Viktoras; Stupakova Jolanta; Jučiūtė Edita. Kaip vyksta nuotolinės studijos? : [E. Jučiūtės pokalbis su Nuotolinio centro direktoriumi doc. dr. V. Trinkūnu; Matematinės statistikos katedros doc. dr. V. Chadyšu; Fizikos katedros dėstytoja doc. dr. J. Stupakova]. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 2(10), p. 19-25. [M.kr.:S 007; S 008; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Chadyšas Viktoras. Confidence intervals estimation for quantiles in finite population. 12th International conference "Mathematical modelling and analysis", May 30 - June 2, 2007 Trakai, Lithuania: book of abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI), Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius University. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281399, p. 26. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Chadyšienė Renata; Jakutytė Ieva; Chadyšas Viktoras. Influence of environmental properties on solar cell efficiency. 3rd International conference „Smart Bio“, 02-04 May 2019, Kaunas, Lithuania : abstract book. 2019, p. 147. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Chadyšas Viktoras. Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai esant imties rotacijai. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 8.000]
2009 - Chadyšas Viktoras. Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai esant imties rotacijai : daktaro disertacija : fiziniai mokslai, matematika (01P). Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 6.786]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2008 - Kerienė Jadvyga Regina; Saulis Leonas; Chadyšas Viktoras; Čiegis Raimondas; Krylovas Aleksandras. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos MATEMATIKA (2008 m. kovo 27–28 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; sudarytoja J. Kerienė ; red. kolegija: L.. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 14.571]