Daiva Burkšaitienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Snieška Vytautas; Burkšaitienė Daiva. Panel data analysis of public and private debt and house price influence on GDP in the European Union countries. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. Vol. 29, iss. 2 (2018), p. 197-204. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Garškaitė-Milvydienė Kristina; Burkšaitienė Daiva. Pecularities of bankruptcies, restructuring, mergers and acquisitions in Lithuania in the post-crisis period. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 27, no. 5 (2016), p. 546-556. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Snieška Vytautas; Burkšaitienė Daiva. Mergers & acquisitions in the growth of digital economy. New challenges of economic and business development – 2017: Digital economy, May 18-20, 2017 Riga, University of Latvia: international scientific conference: proceedings of reports. Riga: University of Latvia, 2017. ISBN 9789934182860, p. 622-630. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Mažintienė Aurelija; Burkšaitienė Daiva. The need of bankruptcy prediction in the company. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 135-141. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Burkšaitienė Daiva. Cross–border mergers and acquisitions: an analysis of activity. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-4441. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Burkšaitienė Daiva. Development of divisional performance measures. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical Universi. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 115-123. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Burkšaitienė Daiva; Draugelė Liudmila. Capital structure impact on liquidity management. International journal of economics, business and management research. Indore, Madhya Pradesh: Alicon Publications. ISSN 2456-7760. Vol. 2, no. 01 (2018), p. 110-127. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2013 - Bernatonytė Dalia; Burkšaitienė Daiva; Rimienė Kristina. Trade specialization pattern of Lithuania. Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU. ISSN 1822-6515. 2013, No. 18 (4), p. 661-665. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Burkšaitienė Daiva; Mažintienė Aurelija. The role of bankruptcy forecasting in the company management. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2011, Nr. 16, p. 137-143. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Burkšaitienė Daiva. Cross–border mergers and acquisitions in developed countries: a study in 2008-2009. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. .. ISSN 1822-6515. 2010, Nr. 15, p. 32-38. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Burkšaitienė Daiva. Measurement of value creation: economic value added and net present value. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. .. ISSN 1822-6515. 2009, Nr. 14, p. 709-714. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Burkšaitienė Daiva; Juozapavičienė Aldona. Įmonių vertės kūrimą ir jos valdymą atspindintys vertės matai. Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 [Elektroninis išteklius] : 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 467-474. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Juozapavičienė Aldona; Bobinaitė Viktorija; Burkšaitienė Daiva. Apsaugos fondų investavimo struktūros ir strategijų ypatumai. Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 [Elektroninis išteklius] : 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 517-525. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Burkšaitienė Daiva. Užsienio antrinių įmonių vertinimas pagal diskontuotą pinigų srautą. Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007 : [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekon. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2007, p. 697-703. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Burkšaitienė Daiva. Management of foreign exchange exposure. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje : mokslo darbai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. ISBN 9955585870, p. 13-24. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2003 - Burkšaitienė Daiva. Užsienio antrinių įmonių vertinimas. Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2003, Nr. 1(32), p. 20-29. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2003 - Burkšaitienė Daiva. Įmonių biudžetų sistemos kūrimo principai. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2003, Nr. 13, p. 68-80. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2002 - Burkšaitienė Daiva. Finansinių ataskaitų ir akcijų rinkos kurso sąryšis. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2002, žurnalo Tiltai priedas, nr. 10, p. 38-46. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2001 - Burkšaitienė Daiva. Verslo vertinimo sistemos kūrimo metodika. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2001, Nr. 4, p. 133-140. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Burkšaitienė Daiva. Verslo vertės nustatymo principų plėtotė. Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2001, Nr. 3(23), p. 20-28. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
1999 - Eiva Saulius; Burkšaitienė Daiva. Application of mass appraisal income based models. Real estate valuation and investment. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3447. Vol. 3, no. 1 (1999), p. 47-58. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
1997 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Burkšaitienė Daiva. The real estate business perspective. Real estate valuation and investment. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3447. Vol. 2, no. 2 (1997), p. 65-74. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Jančiūtė Indrė; Burkšaitienė Daiva. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą Lietuvoje: išsilavinimo grąžos vertinimas. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-9. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Burkšaitienė Daiva; Garškaitė-Milvydienė Kristina. Cross-border mergers and acquisitions factors in joining the European Union countries. Contemporary issues in business, management and education’2017 : 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-12. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Kalitončikienė Gražina; Burkšaitienė Daiva. Statybos įmonių bankroto tikimybės įvertinimas. 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Burkšaitienė Daiva. Development of divisional performance measures. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technica. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 164-172. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Burkšaitienė Daiva. Užsienio valiutos neapsaugojimo išmatavimas. Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955098937, p. 42-46. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Burkšaitienė Daiva. Kompanijų plėtros užsienyje ypatumai. Ekonomika ir vadyba - 2003 : 5 knyga. Tarptautinė ekonomika ir prekyba integracijos kontekste. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955093900, p. 15-18. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Burkšaitienė Daiva. Tarptautiniai finansų apskaitos aspektai. Ekonomika ir vadyba - 2002 : 3 knyga. Tarptautinė ekonomika ir prekyba : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2002 m. balandžio 18 - gegužės 10d.]. Kaunas: Technologija, 2002. ISBN 955509155X, p. 13-15. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Burkšaitienė Daiva. Įmonių plėtotės kryptys Lietuvai integruojantis į tarpatutines rinkas. Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 4. Tarptautinė ekonomika ir prekyba : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga : proceedings of the international conference. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139279, p. 29-36. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2000 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Burkšaitienė Daiva. Competition versus or jointly with sustainability. Competition and coexsistence in the process of the European integration. Warszawa: Polish scientific publishers PWN, 2000. ISBN 8301131292, p. 83-98. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Burkšaitienė Daiva. Verslo vertės valdymo modelis. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 48-51. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Burkšaitienė Daiva. Turto masinio vertinimo sistema kaip rinkos veikimo imitavimas. Verslas ir vadyba' 99 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 17 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054109, p. 82-90. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Burkšaitienė Daiva. Nekilnojamojo turto plėtotės strategija. Turto ir verslo vertinimo aktualijos Lietuvai integruojantis į tarptautines rinkas = [Latest developments of business and property valuation as Lithuania integrates with international markets] : konferencijos pranešimai, Vilnius, 2000 m. lapkričio 30 d. /. Vilnius: LTVA, 2000, p. 62-69. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1998 - Burkšaitienė Daiva; Rutkauskas Aleksandras Vytautas. Facilities management and the real estate business perspective. Facilities management in Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States : proceedings of the international conference held in Vilnius, Lithuania, 14-15th May 1998. Vilnius: Technika, 1998. ISBN 9986053560, p. 72-82. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
1997 - Burkšaitienė Daiva; Rutkauskas Aleksandras Vytautas. Real estate investment strategy: preparation and management. Property valuation and investment in Central and Eastern Europe during the transition to free market economy: proceedings of the international conference held in Vilnius, Lithuania 6-7th February 1997. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053099, p. 67-74. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1997 - Burkšaitienė Daiva; Jankauskas Vidmantas. Investavimo į nekilnojamąjį turtą planavimo ir valdymo galimybės. Verslas ir vadyba '97 = Business and Management '97 : tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m. balandžio 29-30 d.d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Verslo vadybos fakultetas. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053196, p. 230-240. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2008 - Burkšaitienė Daiva; Juozapavičienė Aldona. Įmonių vertės kūrimą ir jos valdymą atspindintys vertės matai. Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukų rinkinys. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955254621, p. 110. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2008 - Burkšaitienė Daiva. Development of divisional performance measures. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 63-64. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Juozapavičienė Aldona; Bobinaitė Viktorija; Burkšaitienė Daiva. Apsaugos fondų investavimo struktūros ir strategijų ypatumai. Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukų rinkinys. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955254621, p. 117-118. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Burkšaitienė Daiva. Application of mass appraisal models. European working group on financial modeling : 28th workshop in Vilnius, May 3-5, 2001 : abstracts of papers, [2001]. 2001, p. 21. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2000 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Burkšaitienė Daiva. Economical and ecological sustainability: conceptual problems and the ways of practical implementation. Tausojanti plėtra informacinėje visuomenėje : tarptautinė konferencija : pranešimų tezės, spalio 2-4 d. 2000 m. Vilnius. Vilnius: 2000, p. 36-37. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2000 - Burkšaitienė Daiva. Turto ir verslo vertinimo teoriniai ir praktiniai modeliai : daktaro disertacija. Vilnius: [s.n.], 2000. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 11.214]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2009 - Bukevičius Jonas; Burkšaitienė Daiva; Paliulis Narimantas Kazimieras; Žaptorius Jonas. Apskaita vadybininkams : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 22.714]

Mokomosios knygos

2012 - Burkšaitienė Daiva. Nuosavas kapitalas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose : [mokomoji knyga]. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 7.370]
2008 - Burkšaitienė Daiva. Finansinė turto apskaita ir finansinės atskaitomybės : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 11.286]