Dalė Bulašienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2008 - Bulašienė Dalė. Mūsų Vitalija : [apie VGTU Studijų prorektoriaus reikalų tvarkytoją Vitaliją Nakienę]. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2008, Nr. 1, p. 29-30. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.143]