Vaida Buivydienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Buivydienė Vaida. Vėlyvo bendrinės kalbos su(si)kūrimo sociokultūrinės aplinkybės: lietuvių bendrinės kalbos atvejis. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 100, p. 190-197. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2008 - Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. The usage of information technologies on the course in professional language awareness in technical university. Nation and language: modern aspects of socio-linguistic development: proceedings of the 3rd International Conference on Nation and Language, 9-10 October 2008, KTU Panevėžys Institute Centre of Languages. Kaunas: Technologija, 2008. ISSN 2029-0497, p. 17-23. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Buivydienė Vaida. XX a. pirmosios pusės lietuvių bendrinės kalbos formavimosi bruožai pradžios mokyklų lietuvių kalbos vadovėliuose. Language 2017. Language in various cultural contexts = Valoda - 2017. Valoda dažadu kultūru konteksta : proceedings of scientific readings of the Faculty of Humanities XXVII. Daugavpils: Daugavpils University Academic press "Saule", 2017. ISSN 1691-6042, p. 71-76. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Buivydienė Vaida; Rutkienė Lina. Specialybės kalbos mokymo turinio atnaujinimo poreikis ir galimybės aukštojoje technikos mokykloje. Žmogus ir žodis. Svetimosios kalbos : mokslo darbai = Man and the word. Foreign languages : research papers. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-8600. T. 17, Nr. 3 (2015), p. 124-136. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Buivydienė Vaida. Pradinių mokyklų lietuvių kalbos mokymo programos 1915–1939 metais. Bendrinė kalba [elektroninis išteklius]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN 2351-7204. [T.] 88 (2015), p. 1-21. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2014 - Buivydienė Vaida. Lietuvių bendrinės kalbos raida: ekolingvistinis požiūris. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 22, nr. 1 (2014), p. 1-11. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Nuotolinio mokymosi kurso „Specialybės kalbos kultūra“ bandomojo teikimo analizė. Santalka : Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 16, no. 4 (2008), p. 19-29. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2007 - Buivydienė Vaida; Mačianskienė Nemira. Užsienio kalbų mokymo(si) teorijų taikymas mokant lietuvių kalbos kaip svetimosios. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-6241. 2007, Nr. 13, p. 36-47. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2007 - Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Komunikacinės metodikos taikymas mokant (-is) lietuvių kalbos kaip svetimosios. Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 15, nr. 4 (2007), p. 23-31. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Rutkienė Lina; Buivydienė Vaida. Dėstytojų nuostatų dėl svetimžodžių funkcionavimo akademinėje kalboje tyrimas. Gimtoji kalba mokykloje: straipsnių rinkinys. Šiauliai: Lucilijus. ISSN 2351-5430. [t.] 5-6 (2017), p. 35-44. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Buivydienė Vaida; Rutkienė Lina. Dabartinės technikos mokslų kalbos leksikos hibridizacija. Baltu filoloģija. Riga: LU Akadēmiskais apgāds. ISSN 1691-0036. T. 25, no 1 (2016), p. 5-20. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Nuotolinis mokymas(is): specialybės kalbos kultūra. Kalba – kelias į daugiakalbę Europą = Language as a pathway to a multilingual Europe : tarptautinė konferencija, 2008 m. birželio 20-21 d., Vilnius : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvių kabos pedagogų asociacija, Valstybės institucijų kalbų centras, Vilniaus kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas. Vilnius: Ciklonas, 2008. ISBN 9789955880080, p. 48-53. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Bertašienė Inga; Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Employment of European structural founds in humanities by applying on-line teaching and learning methods. Society, integration, education = Sabiedrība, integrācija, izglītība : proceedings of the international conference. February 22nd - 23rd, 2008 / Rezekne Higher Education Institution, Personality Socialization Research Institution. Rezekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. ISBN 9789984779775, p. 39-50. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2007 - Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Nuotolinis mokymo(si) kursas "Specialybės kalbos kultūra" ir jo taikymo galimybės. Tarptautinė konferencija "Kalbos Lietuvoje: siekiai ir laimėjimai". 2007 m. birželio 18-19 d. Vilnius = International conference "Languages in Lithuania : aspirations and achievements". 18 -19 June, Vilnius / Lietuvos kalbų pedagogų asociacija. Vilnius: Lietuvių kalbos pedagogų asociacija, Valstybės institucijų kalbų centras, 2007. ISBN 9789955695677, p. 88-92. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Bertašienė Inga; Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Nuotolinio mokymo(si) kurso "Specialybės kalbos kultūra" praktinio taikymo poreikiai ir realizavimo galimybės. Advanced learning technologies and applications. ALTA'2007 : conference proceedings. 20-21 September 2007 / Lietuvos distancinio mokymosi tinklas. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 9789955751079, p. 147-156. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Recenzijos

Mokslo, meno, kultūros ir mokslo populiarinimo leidiniuose

2016 - Buivydienė Vaida. Recenzija kn. : Brigita Janiūnaitė, Monika Petraitė, Giedrius Jucevičius. Organizacijų inovacinė kultūra. Mokslo studija. Kaunas: Technologija, 2014, 143 p.. Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2016, Nr. 8, p. 11-14. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2016 - Buivydienė Vaida; Rutkienė Lina. Hibridų ir jų norminių atitikmenų konkurencija technikos mokslų kalboje. 52. prof. Artura Ozola dienas starptautiskas zinatniskas konferences "Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums”. Referātu tēzes, 2016. gada 17. un 18. martā = Prof. Arturo Uozuoio 52-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas". Pranešimų tezės, 2016 m. kovo 17-18 d. Ryga: Latvijos universitetas, 2016. ISBN 9789934181283, p. 15-16. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Buivydienė Vaida; Rutkienė Lina. Specialybės kalbos mokymo turinio atnaujinimo poreikis ir galimybės aukštojoje technikos mokykloje. VIII tarptautinė konferencija Kalbų mokymo ir mokymosi modernizavimas Europoje : įvairovė, kokybė, reikšmė mobilumui ir darbui, 2014 m. birželio 9–10 d., Vilnius = 8th international conference Innovating language teaching and learning in Europe : diversity, quality, mobility, employability, 9–10 June 2014, Vilnius (Lithuania). Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2014. ISBN 9786098122084, p. 19-20. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Bertašienė Inga; Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Nuotolinis mokymo(si) kursas "Specialybės kalbos kultūra" ir jo taikymo galimybės. Kalbos teorija ir praktika: konferencijos pranešimų tezės. 2007 m. lapkričio 9 d. / Kauno technologijos universiteto Kalbotyros katedra, LMA Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyrius. Terminologijos centras. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 9789955253716, p. 6. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2019 - Buivydienė Vaida; Kirvaitis Raimundas; Rutkienė Lina; Vladarskienė Rasuolė. Akademinė ir profesinė kalba: tekstų ypatybės ir kūrimas : vadovėlis. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 19.140]