Raimonda Bublienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kaklauskas Artūras; Ubartė Ieva; Kalibatas Darius; Lill Irene; Velykorusova Anastasiia; Volginas Pavelas; Vinogradova Irina; Milevičius Virgis; Vetlovienė Ingrida; Grubliauskas Raimondas; Bublienė Raimonda; Naumčik Andrej. A multisensory, green, and energy efficient housing neuromarketing method. Energies. Basel: MDPI AG. vol. 12, iss. 20 (2019), p. 1-30. [M.kr.:S 001; T 002; T 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 2.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Zemlickienė Vaida; Bublienė Raimonda; Jakubavičius Artūras. A model for assessing the commercial potential of high technologies. Oeconomia copernicana. Toruń: Nicolaus Copernicus University. ISSN 2083-1277. vol. 9, no. 1 (2018), p. 29-54. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2017 - Jurkevičius Vaidas; Bublienė Raimonda. Towards sustainable business relationships: ratification doctrine in the case of unauthorized agency. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. vol. 5, iss. 1 (2017), p. 72-90. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Bublienė Raimonda. Internationalization and multiple discrimination: the case of employment regulation. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University: conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Bublienė Raimonda; Burinskienė Aurelija. Supply and demand drug shortage causes: patient-centric business model and its application. Athens journal of health & medical sciences. Athens: Athens Institute for Education and Research (ATINER). vol. 6, iss. 3 (2019), p. 167-196. [M.kr.:S 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 2.143]
2019 - Bublienė Raimonda; Vinogradova Irina; Tvaronavičienė Manuela; Monni Salvatore. Legal form determination for the development of clusters’ activities. Insights into regional development. Vilnius: VšĮ Entrepreneurship and Sustainability Center. vol. 1, no. 3 (2019), p. 244-258. [M.kr.:S 001; S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Bublienė Raimonda. Vertybinių popierių emisijos registravimo teisinis reglamentavimas. Verslas, vadyba ir studijos'2005: mokslo darbai = Business, management and education'2005: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2006, p. 207-214. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Bublienė Raimonda. Tarptautinio verslo plėtros galimybės globalizacijos sąlygomis. 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Bublienė Raimonda. Partnership in international business. Streszczenia materiałów Krakowskiej konferencji młodych uczonych 2012 [elektroninis išteklius] Kraków, 27-29 września 2012 r. / Akademia Góniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie [CD]. Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro, 2012. ISBN 9788362218646, p. 855-864. [M.kr.:S 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2004 - Mitrikaitė Raimonda. Azijos jaunimas domisi mūsų universitetu. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2004, Nr. 6, p. 20-21. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2012 - Bublienė Raimonda. Methods of odour measurements and legal regulation of odour emissions. 17th International scientific conference "Eco-Balt 2012", October 18-19, 2012, Riga, Latvia : book of abstracts. Riga: University of Latvia press, 2012. ISSN 1691-4112, p. 18. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2012 - Bublienė Raimonda. Partnership in international business. Streszczenia materiałów Krakowskiej konferencji młodych uczonych 2012, Kraków, 27-29 września 2012 r. / Akademia Góniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro, 2012. ISBN 9788362218646, p. 241-242. [M.kr.:S 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Mitkus Sigitas; Bublienė Raimonda; Cibulskienė Renata; Jakaitis Saulius; Jurkevičius Vaidas; Keršulienė Violeta; Matulienė Jurga; Nedzinskaitė Vaida; Radzevičius Egidijus; Romaškevičienė Dalia; Rutkauskas Astijus; Šinkūnas Haroldas; Trinkūnienė Eva; Varno. Teisės pagrindai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 25.370]

Mokomosios knygos

2009 - Trinkūnienė Eva; Bublienė Raimonda. Komercinės ir darbo teisės uždavinynas = : Comercial and labour law task book : [mokomoji knyga]. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 18.643]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2009 - Trinkūnienė Eva; Bublienė Raimonda. Komercinės ir darbo teisės uždavinynas = Commercial and labour law task book. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 18.214]