Domantas Bručas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Šiaudinytė Lauryna; Juška Vladas; Dumbrava Vytautas; Pagodinas Darijus; Bručas Domantas; Rybokas Mindaugas; Grattan Kenneth Thomas Victor; Krikštaponis Boleslovas. Measurement and determination of encoder disc surface parameters in x-z planes using a conventional optical disc reading head. Measurement. Oxford: Elsevier. ISSN 0263-2241. vol. 152 (2020), p. 1-7. [M.kr.:T 001; T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Udris Dainius; Bručas Domantas; Pomarnacki Raimondas. Reliability improvement of power distribution system for UAV. Electronics. Basel: MDPI. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 6 (2019), p. 1-14. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2016 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bručas Domantas; Bagdžiūnaitė Renata; Puzienė Rūta; Stanionis Arminas; Ragauskas Ugnius. Remotely-piloted aerial system for photogrammetry: orthoimage generation for mapping applications. Geografie. Prague: Czech Geographic Society. ISSN 1212-0014. Vol. 121, iss. 3 (2016), p. 349-367. [M.kr.:T 003; T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2014 - Bručas Domantas; Šiaudinytė Lauryna; Rybokas Mindaugas; Grattan Kenneth Thomas Victor. Theoretical aspects of the calibration of geodetic angle measurement instrumentation. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 20, Nr. 1 (2014), p. 113-117. [M.kr.:T 007; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Bručas Domantas; Šiaudinytė Lauryna; Rybokas Mindaugas; Kulvietis Genadijus; Sabaitis Deividas. Increasing of the accuracy of vertical angle measurements of geodetic instrumentation. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 20, Nr. 4 (2014), p. 426-430. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Bručas Domantas; Bansevičius Ramutis; Domeika Aurelijus; Tomkus Vidmantas; Bakanauskas Vytautas. Novel attitude control devices for CubeSat satellites. Journal of Vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. vol. 14, iss. 3 (2012), p. 1246-1251. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bručas Domantas. The analysis of possibility of creating of terrestrial orthophoto. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 12, iss. 2 (2010), p. 191-199. [M.kr.:T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Bručas Domantas; Anikėnienė Asta; Šiaudinytė Lauryna; Giniotis Vytautas; Stankūnas Jonas; Zakarevičius Algimantas; Skeivalas Jonas; Anikėnienė Asta. Principle and data analysis of vertical angle calibration of geodetic instruments. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 12, iss. 4 (2010), p. 635-641. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Bručas Domantas; Giniotis Vytautas. Measurement of angular displacement by means of laser scanner. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 12, iss. 2 (2010), p. 177-184. [M.kr.:T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Bručas Domantas; Giniotis Vytautas; Augustinavičius Giedrius; Stepanovienė Jadvyga. Calibration of the multiangular prism (polygon). Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, Nr. 4(84), p. 62-66. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Bručas Domantas; Giniotis Vytautas; Ingensand H.. Output signal accuracy calibration of autocollimators. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 11, iss. 3 (2009), p. 597-606. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Bručas Domantas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė. Limited accuracy reference free angular position determination. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, Nr. 1(75), p. 67-72. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Bručas Domantas; Giniotis Vytautas. Creation of a multi-reference-angle comparator. Optical Engineering. Bellingham: SPIE. ISSN 0091-3286. Vol. 48, iss. 3 (2009), p. 1-5. [M.kr.:T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Giniotis Vytautas; Bručas Domantas; Šiaudinytė Lauryna. Arrangement for vertical angle calibration of geodetic instruments. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, Nr. 5(79), p. 59-62. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Bručas Domantas; Giniotis Vytautas. Analysis of calibration data of position of circular scale strokes. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 11, iss. 1 (2009), p. 158-165. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Rybokas Mindaugas; Giniotis Vytautas; Petroškevičius Petras; Kulvietienė Regina; Bručas Domantas. Performance monitoring of geodetic instruments. INSIGHT. Northampton: British Institute of Non-Destructive Testing. ISSN 1354-2575. Vol. 48, no. 8 (2006), p. 488-491. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Ragauskas Ugnius; Bručas Domantas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė. Research on presice point positioning and Real-Time Kinematics corrections for unmanned aerial vehicle global positioning systems. Aviation. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-7788. Vol. 21, iss. 1 (2017), p. 17-22. [M.kr.:T 003; T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Ragauskas Ugnius; Bručas Domantas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė. Research of remotely piloted vehicles for cargo transportation. Aviation. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. 20, no. 1 (2016), p. 14-20. [M.kr.:T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Giniotis Vytautas; Bručas Domantas; Petroškevičius Petras; Kuzas Pranas. Mechatronic structure of modern test bench for precise angle calibration. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 10, iss. 1 (2008), p. 65-68. [M.kr.:T 001; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Bručas Domantas; Giniotis Vytautas. Circular scale eccentricity analysis. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, Nr. 5(73), p. 48-53. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2010 - Bručas Domantas; Giniotis Vytautas. Calibration of precision polygon/autocollimator measurement system. Journal of Physics: Conference Series. 13th IMEKO TC1-TC7 Joint Symposium London, UK, 1-3 September 2010 : [elektroninis išteklius]. London: IOP Publishing Ltd. ISSN 1742-6588. Vol. 238 (2010), p. [1-7]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Giniotis Vytautas; Grattan Kenneth Thomas Victor; Rybokas Mindaugas; Bručas Domantas. Analysis of measurement system as the mechatronics system. Journal of Physics: Conference Series. 13th IMEKO TC1-TC7 Joint Symposium London, UK, 1-3 September 2010 : [elektroninis išteklius]. London: IOP Publishing Ltd. ISSN 1742-6588. Vol. 238 (2010), p. [1-6]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Bručas Domantas; Stanionis Arminas. Analysis of errors of the testing equipment for angle measuring geodetic instruments. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 1089-1093. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Bručas Domantas; Giniotis Vytautas. The construction and accuracy analysis of the multireference equipment for calibration of angle measuring instruments. IMECO XIX world congress : fundamental and applied metrology. September 6-11, 2009, Lisbon, Portugal : proceedings. Lisbon: Instituto Português da Qualidade, 2009. ISBN 9789638841001, p. 1832-1837. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bručas Domantas; Bagdžiūnaitė Renata. Three dimensional model creation of anti-fire reservoir using different photogrammetric systems. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1497-1502. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Bručas Domantas; Giniotis Vytautas. Modified circular scale testing and calibration method. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1269-1273. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Giniotis Vytautas; Petroškevičius Petras; Bručas Domantas. Theoretical and practical aspects of geodetic instruments calibration. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058511, p. 863-866. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Rudys Saulius; Mačiulis Laurynas; Milaševičius Martynas; Bručas Domantas. Very large deployable antenna array for nanosatellites. 69th International Astronautical Congress (IAC 2018), 1-5 October 2018, Bremen, Germany : proceedings. Paris: International Astronautical Federation (IAF), 2018. ISSN 0074-1795, p. 1-8. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Juška Vladas; Šiaudinytė Lauryna; Dumbrava Vytautas; Pagodinas Darijus; Bručas Domantas; Rybokas Mindaugas; Krikštaponis Boleslovas. Measurement of angle encoder disk surface parameters. Journal of physics: conference series. XXII World Congress of the International Measurement Confederation (IMEKO 2018). Bristol: IOP Publishing. ISSN 1742-6588. vol. 1065, iss. 10 (2018), p. 1-4. [M.kr.:N 002; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Pupinis Tomas; Bručas Domantas; Razgūnas Matas; Valdatta Marcello. Unmanned aerial vehicle appliance in microgravity research. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and managemen. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 6 (2017), p. 579-582. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Šiaudinytė Lauryna; Sabaitis Deividas; Bručas Domantas; Dmitrijev Gintaras. Development of calibration equipment for geodetic angle measurement instruments. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 396-400. [M.kr.:T 007; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Šiaudinytė Lauryna; Sabaitis Deividas; Rybokas Mindaugas; Bručas Domantas. Assumptions of centering-leveling device application in mechatronic angle measuring system. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 391-395. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bručas Domantas; Ragauskas Ugnius. Comparison of UAV images processing softwares. Journal of Measurements in Engineering (JME). Kaunas: Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 2, iss. 2 (2014), p. 111-121. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Rybokas Mindaugas; Dmitrijev Gintaras; Šiaudinytė Lauryna; Bručas Domantas. The determination of measurement accuracy using information entropy. Journal of Measurements in Engineering (JME). Kaunas: Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 1, iss. 1 (2013), p. 59-62. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Šiaudinytė Lauryna; Bručas Domantas; Rybokas Mindaugas; Kulvietis Genadijus. Polynomial error approximation of a precision angle measuring system. Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 39, no. 1 (2013), p. 7-10. [M.kr.:T 007; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Bručas Domantas; Šiaudinytė Lauryna; Rybokas Mindaugas; Grattan Kenneth Thomas Victor; Kulvietis Genadijus; Dmitrijev Gintaras. Methodology of calibration of vertical angle measurements. Journal of Measurements in Engineering (JME). Kaunas: Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 1, iss. 1 (2013), p. 8-14. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Bručas Domantas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė. Measuring surface geometry of airplane wing by means of two methods. Aviation. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. 13, no. 2 (2009), p. 44-49. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bručas Domantas. Influence of digital camera errors on the photogrammetric image processing. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 35, nr. 1 (2009). [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bručas Domantas. Digital photogrammetry for building measurements and reverse-engineering. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 35, nr. 2 (2009), p. 61-65. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Bručas Domantas; Stanionis Arminas. Analysis of errors of the angle measurement instruments. Matavimai. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1223. 2009, Nr. 2(44). [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Bručas Domantas; Skeivalas Jonas; Giniotis Vytautas. The correlation analysis of the angle measurements. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 33, nr. 4 (2007), p. 111-114. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Bručas Domantas; Giniotis Vytautas. Preliminary accuracy analysis of the angular test bench. Matavimai. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1223. 2007, Nr. 2(40), p. 27-30. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bručas Domantas. Evaluation technology of anti-fire reservoir dimensions. Matavimai. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1223. 2007, Nr. 1(39), p. 19-23. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Giniotis Vytautas; Bručas Domantas; Kuzas Pranas; Gailius Darius. Angular test bench for geodetic instruments. Matavimai. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1223. 2007, Nr. 1(39), p. 15-18. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Bručas Domantas; Būga Arūnas. 2nd Swiss Baltic geodetic science week. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 33, nr. 4 (2007), p. 1-3. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Giniotis Vytautas; Bručas Domantas. Research of the angular positioning accuracy of the experimental test bench. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 32, nr. 2 (2006), p. 37-41. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Bručas Domantas; Giniotis Vytautas; Petroškevičius Petras. Basic construction of the flat angle calibration test bench for geodetic instruments. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 32, nr. 3 (2006), p. 66-70. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Ragauskas Ugnius; Bručas Domantas; Bajarūnas Gražvydas; Šegžda Gytis. Nuotoliniu būdu valdomo universalaus mažo skraidančio sparno koncepcijos kūrimas. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 2, no. 2 (2014), p. 82-85. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Černiauskas Evaldas; Bručas Domantas. Daugiasraigčių sraigtasparnių naudojimo stebėjimo užduotims atlikti tyrimas. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 2, no. 1 (2014), p. 53-58. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Ragauskas Ugnius; Bručas Domantas. Bepiločių orlaivių taikymo Lietuvos kariuomenės oro taikiniams imituoti tyrimas. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 1, no. 2 (2013), p. 67-69. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Juška V.; Šiaudinytė Lauryna; Dumbrava V.; Pagodinas D.; Bručas Domantas; Rybokas Mindaugas; Krikštaponis Boleslovas. Measurement of angle encoder disk surface parameters. 22nd IMEKO world congress, Belfast 2018. [S.l.]: [s.n.], 2018, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Ragauskas Ugnius; Bručas Domantas; Visockienė-Sužiedelytė Jūratė. Bepiločių orlaivių panaudojimo mieste tyrimas. 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminė konferencija, Miestų inžinerija ir geodezija, 2014 m. spalio 24 d. Vilnius = Proceedings of the 17th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“, Urban engineering and geodesy, 24 October, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2014. ISSN 2029-7149, p. 1-5. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Šiaudinytė Lauryna; Bručas Domantas; Rybokas Mindaugas. Assumptions of construction of linear calibration bench for geodetic distance measurement equipment. 13th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics. Advanced measurement tools in technical diagnostics for systems' reliability and safety. June 26-27, 2014, Warsaw, Poland : proceedings. Warsaw: IMEKO, 2014. ISBN 9789299007334, p. 42-45. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Bručas Domantas; Ragauskas Ugnius; Bajarūnas Gražvydas; Berteška Eimantas; Kaizevičius Andrius. Jūros bei priekrantės zonų stebėjimas bepiločių orlaivių pagalba. Jūros ir krantų tyrimai – 2013: 7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2013 balandžio 3-5, Klaipėda : konferencijos medžiaga.. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2013. ISBN 9789986313793, p. 43-46. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Šiaudinytė Lauryna; Sabaitis Deividas; Bručas Domantas. Assumptions for development of the new centering – leveling device. 12th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics : New Perspectives in Measurements, Tools and Techniques for Industrial Applications. June 6-7, 2013, Florence, Italy. Florence: IMEKO, 2013, p. [1-5]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Ragauskas Ugnius; Bručas Domantas. Magnetinio lauko imitavimo stendo kūrimas. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Aviacijos technologijos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 13 d. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-4]. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Giniotis Vytautas; Rybokas Mindaugas; Bručas Domantas. Application of mechatronic means for precision measurements. The 12th mechatronics forum biennal international conference. June 28-30, 2010, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich, Switzerland. Part 2/2. Zurich: ETH Centrum, CLA. ISBN 9783033025073. 2010, p. 250-254. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Bručas Domantas; Stanionis Arminas. Analysis of errors of the testing equipment for angle measuring geodetic instruments. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 1089-1093. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Petniūnas Marius; Bručas Domantas; Graszka W.; Zvirgzds J.. Cross-border EUPOS data exchange - first experience. Proceedings of the international symposium on global navigation satellite systems, space-based and ground-based augmentation systems and applications. Berlin, 11-14 November 2008 / Berlin Senate Department for Urban Development, International EUPOS Steering Committee, International Committee on Global Navigation Satellite Systems, United Nations Office for Outer Space Affairs. Berlin: Senate Department for Urban Development, 2009. ISBN 9783938373996, p. 76-78. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bručas Domantas; Bagdžiūnaitė Renata. Three dimensional model creation of anti-fire reservoir using different photogrammetric systems. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-6]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Bručas Domantas; Giniotis Vytautas. Modified circular scale testing and calibration method. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-5]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Giniotis Vytautas; Bručas Domantas. Accuracy of angle measurements in machine engineering. Coordinate measuring technique: problems and implementations: [8th International sciencec conference, 31 March - 02 April 2008] / University of Bielsko-Biała. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2008. ISBN 9788360714409, p. 242-252. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Giniotis Vytautas; Petroškevičius Petras; Bručas Domantas. Theoretical and practical aspects of geodetic instruments calibration. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-4. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Rybokas Mindaugas; Giniotis Vytautas; Petroškevičius Petras; Kulvietienė Regina; Bručas Domantas. Performance and accuracy monitoring of geodetic instruments. Condition Monitoring 2005 : proceedings of the International Conference on Condition Monitoring held at Kings College, Cambridge, UK. Oxford: Coxmoor Publishing Company, 2005. ISBN 190189182, p. 167-172. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Rudys Saulius; Mačiulis Laurynas; Milaševičius Martynas; Bručas Domantas. UHF/VHF monopole antenna array for CubeSats. 40th ESA antenna workshop "Antenna developments for terrestrial and small-space platforms", 8-10 October 2019, ESA-ESTEC, Noordwijk, The Netherlands. Noordwijk: European Space Agency, 2019, p. 1-6. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Bručas Domantas. Lengvųjų orlaivių techninio aptarnavimo ir remonto būklė bei vystymosis tendencijos Lietuvoje. Septintosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. balandžio 29 d., pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057175, p. 238-243. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2013 - Mačiulis Laurynas; Bručas Domantas; Sirtautas Justas; Matulaitis Marius; Krasinskas Laurynas; Suzdalev Ivan; Buidovaitė-Pivoriūnienė Kristina. Prisimindami savo dėstytojus AGAI absolventai sugrįžta į savąją „Alma Mater“ : žurn. Kristinos Buidovaitės pokalbis su Laurynu Mačiuliu, Domantu Bruču, Justu Sirtautu, Mariumi Matulaičiu, Laurynu Krasinsku, Ivan Suzdalev.. Sapere Aude. Du Antano Gustaičio aviacijos instituto dešimtmečiai (1993-2013). Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2013, Nr. 2(6), p. 48-53. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Giniotis Vytautas; Bručas Domantas; Petroškevičius Petras; Kuzas Pranas. Mechatronic structure of modern test bench for precision angle calibration. 3rd International conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2007), 27-29 September, 2007, Kaunas, Lithuania: abstracts of reviewed papers / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences, Opole University of Technology, Bialystok Technical University, IFToMM National Committee of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2007, p. 158. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Giniotis Vytautas; Bručas Domantas; Petroškevičius Petras; Kuzas Pranas. Mechatronic structure of modern test bench for precise angle calibration. Mechatronic Systems and Materials (MSM 2007) : 3rd international conference, 27-29 September, 2007, Kaunas, Lithuania : abstracts of reviewed papers / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2007, p. 158. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2012 - Ragauskas Ugnius; Bručas Domantas. Žemės magnetinio lauko imitavimo stendo, skirto tirti magnetinių orientavimo sistemų parametrus, kūrimas ir tyrimas. Studentų moksliniai tyrimai 2011/2012 : konferencijos pranešimų santraukos, II dalis. : projekto "Studentų mokslinės veiklos skatinimas" leidinys. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786610, p. 419-420. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2014 - Bručas Domantas; Krikštaponis Boleslovas; Rybokas Mindaugas; Šiaudinytė Lauryna; Pupeikienė Lina. Research into measurement systems as mechatronic systems. 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2014). 7-10 July 2014, Opole, Poland : abstracts. Opole: Opole University of Technology, 2014. ISBN 9788364056581, p. 27. [M.kr.:T 007; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Bručas Domantas; Šiaudinytė Lauryna; Dmitrijev Gintaras; Sabaitis Deividas. Development of calibration equipment for geodetic angle measurement systems. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013 : abstract book. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 26-27. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Šiaudinytė Lauryna; Bručas Domantas; Rybokas Mindaugas; Sabaitis Deividas. Assumptions of centering – levelling device application in mechatronic angle measuring sysrem. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013 : abstract book. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 298-299. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Bručas Domantas. Development and research of the test bench for the angle calibration of geodetic instruments. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 10.857]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2014 - Bansevičius Ramutis Petras; Bručas Domantas; Domeika Aurelijus; Tomkus Vidmantas; Bakanauskas Vytautas. Palydovų orientavimo erdvėje įrenginys. 2014. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Giniotis Vytautas; Šiaudinytė Lauryna; Bručas Domantas. Geodezinių prietaisų vertikaliųjų kampų matavimo sistemų kalibravimo būdas. Vilnius: 2012. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2011 - Bručas Domantas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė. Kampų matavimo prietaisų kalibravimo būdas : patentas. Vilnius: 2011. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2009 - Giniotis Vytautas; Rekus Donatas; Petroškevičius Petras; Skeivalas Jonas; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Bručas Domantas. Niveliavimo matuoklių brūkšnių padėties tikslumo kalibravimo įrenginys : patentas. Vilnius: 2009. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Bručas Domantas. Propeleriai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 3.990]
2012 - Leonavičius Kęstutis; Bručas Domantas. CAD-CAM aviacijoje : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 2.000]