Nomeda Bratčikovienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Vaiciukevičiūtė Agnė; Stankevičienė Jelena; Bratčikovienė Nomeda. Higher education institutions’ impact on the economy. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 20, iss. 3 (2019), p. 507-525. [M.kr.:N 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2012 - Bratčikovienė Nomeda. Adapted SETAR model for Lithuanian HCPI time series. Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 17, no. 1 (2012), p. 27-46. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Baltušninkaitė Indrė; Bratčikovienė Nomeda. Regresinės analizės taikymas didiesiems duomenims. Lietuvos statistikos darbai = Lithuanian journal of statistics. Vilnius: Vilnius University Press; Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. t. 57, Nr. 1 (2018), p. 56-69. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Filatovaitė Daina; Bratčikovienė Nomeda. Lietuvos ūkio gamybinių ryšių modeliavimas. Lithuanian Journal of Statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. Vol. 54, no. 1 (2015), p. 52-60. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Bratčikovienė Nomeda. Ekonomikos perkaitimo veiksnių vertinimas Lietuvoje. Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 : [13-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. balandžio 10-11 d / Kauno technologijos universitetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas, Rygos technikos universitetas. . Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 453-458. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Bratčikovienė Nomeda. Changes in labour supply and demand in Lithuania. Social research. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2007, Nr. 1(9), p. 35-44. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Bratčikovienė Nomeda. Lietuvos gamybos rodiklių modeliavimas. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 45, spec, nr (2005), p. 400-403. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2007 - Bratčikovienė Nomeda. Šalies makroekonominių rodiklių modeliavimo ypatumai. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 47, spec, nr (2007), p. 425-433. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Misiūnas Petras Algimantas; Bratčikovienė Nomeda. Pajamų nelygybė ir jų normalizavimas. Lietuvos statistikos darbai. .. ISSN 1392-642X. 2007, N 46, p. 112-121. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2006 - Misiūnas Petras Algimantas; Bratčikovienė Nomeda. Migracijos tendencijos. Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. ISSN 1392-642X. 2006, Nr. 2, p. 16-22. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Bratčikovienė Nomeda. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos : Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2005, Nr. 5, p. 42-47. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Bratčikovienė Nomeda. Measurement and modelling of business cycles using linear and nonlinear methods. ITISE 2018. International conference on time series and forecasting, 19-21 September 2018, Granada (Spain) : proceedings of papers, Vol. 3 / editors and chairs: Olga Valenzuela, Fernando Rojas, Héctor Pomares, Ignacio Rojas. Granada: 2018. ISBN 9788417293574, p. 1565-1573. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Bratčikovienė Nomeda. The influence of changes in model on seasonal adjusted data. Conference on seasonality, seasonal adjustment and their implications for short-term analysis and forecasting: elektroninis išteklius, Luxembourg, 10-12 May 2006: [CD] / Eurostat, the Statistical Office of the European Communities. Luxembourg: Eurostat, 2006, p. [1-5]. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Bratčikovienė Nomeda. Lietuvos vartotojų kainų indekso ir jo komponenčių modeliavimas. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities" medžiaga : matematika (2004 m. balandžio 7-8 d. d.). Informatika (2004 m. balandžio 13-14 d. d.). Vilnius: Technika, 2004, p. 11-16. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Bratčikovienė Nomeda. Lietuvos vartotojų ir gamintojų kainų indekso modeliavimas. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", medžiaga : matematika. Informatika (2003 m. balandžio 15-16 d. d.). Vilnius: Technika, 2003. ISBN 996056209, p. 12-18. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose

2008 - Bratčikovienė Nomeda. Ekonomikos perkaitimo veiksnių vertinimas Lietuvoje. Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 : [13-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukų rinkinys [2008 m. balandžio 10-11 d] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISSN 1822-6515, p. 108. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Bratčikovienė Nomeda. Problems in macro indicators modeling, when seasonal component is significant. 12th International conference "Mathematical modelling and analysis", May 30 - June 2, 2007 Trakai, Lithuania: book of abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI), Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius University. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281399, p. 19. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Bratčikovienė Nomeda. The influence of changes in model on seasonal adjusted data. Conference on seasonality, seasonal adjustment and their implications for short-term analysis and forecasting: abstract: [Elektroninis išteklius], Luxembourg, 10-12 May 2006: [CD] / Eurostat, the Statistical Office of the European Communities. Luxembourg: Eurostat, 2006, p. [1]. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Bratčikovienė Nomeda. Model of Lithuanian macroeconomic indicators. 9th international Vilnius conference on probability theory and mathematical statistics: abstracts of communications, June 25-30, 2006 / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius: TEV, 2006. ISBN 9955680342, p. 113. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Bratčikovienė Nomeda. Šalies ekonomikos indikatorių dinamikos modelis. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 10.429]