Kristina Braškuvienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2007 - Baušys Romualdas; Braškuvienė Kristina. Kompiuterinė grafika ir projektavimas : (2007 m. balandžio 11 d.). Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 11.000]