Arūnė Binkytė-Vėlienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Trinkūnas Vaidotas; Tupėnaitė Laura; Raslanas Saulius; Siniak Nikolai; Kaklauskas Artūras; Gudauskas Renaldas; Naimavičienė Jurga; Binkytė Arūnė; Prialgauskas Darius; Tunčikienė Živilė. Sustainable development of real estate: decision support model and recommendations for the period of crisis. International journal of strategic property management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-715X. vol. 22, iss. 4 (2018), p. 252-264. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2018 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Radzevičienė Asta; Ubartė Ieva; Podviezko Askoldas; Podvezko Valentinas; Kuzminskė Agnė; Banaitis Audrius; Binkytė Arūnė; Bučinskas Vytautas. Quality of city life multiple criteria analysis. Cities. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0264-2751. vol. 72, Part A (2018), p. 82-93. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Kaklauskas Artūras; Herrera-Viedma Enrique; Echenique Vladimir; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Ubartė Ieva; Mostert Andre; Podvezko Valentinas; Binkytė Arūnė; Podviezko Askoldas. Multiple criteria analysis of environmental sustainability and quality of life in post-Soviet states. Ecological indicators. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 1470-160X. vol. 89 (2018), p. 781-807. [M.kr.:S 003; S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.929]
2018 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Banaitis Audrius; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Liberman Amir; Dzitac Simona; Ubartė Ieva; Binkytė Arūnė; Čerkauskas Justas; Kuzminskė Agnė; Naumčik Andrej. A neuro-advertising property video recommendation system. Technological forecasting and social change. New York: Elsevier Science INC. ISSN 0040-1625. Vol. 131 (2018), p. 78-93. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2015 - Kaklauskas Artūras; Daniūnas Alfonsas; Binkytė Arūnė; Kliukas Romualdas; Kazokaitis Paulius; Kaklauskas Gintaris; Juozapaitis Algirdas; Banaitis Audrius; Budrytė Loreta. Crisis Thermometer for housing market recommendations. Land use policy. Oxon, England: Elsevier Ltd. ISSN 0264-8377. Vol. 48 (2015), p. 25-37. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Raslanas Saulius; Kaklauskas Artūras; Lepkova Natalija; Amaratunga Dilanthi; Binkytė Arūnė. Recommender affective system and INVAR method for an integrated analysis of the university-industry partnerships. 7th international conference on computers communications and control (ICCCC 2018), Oradea, Romania, 8-12 May 2018 / Agora University, Romanian Academy. New York: IEEE, 2018. ISBN 9781538619353, p. 252-259. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Gudauskas Renaldas; Jokūbauskienė Saulė; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Binkytė Arūnė; Pečiūrė Lina; Budrytė Loreta; Prialgauskas Darius. Intelligent decision support system for leadership analysis. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier BV. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 172-180. [M.kr.:S 003; S 008; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Kaklauskas Artūras; Amaratunga Dilanthi; Haigh Richard; Binkytė Arūnė; Lepkova Natalija; Survila Arvydas; Lill Irene; Tantaee S.; Banaitis Audrius. A model and system for an integrated analysis of the iterative life cycle of university-industry partnerships. Procedia Engineering. 7th International Conference on Building Resilience; Using scientific knowledge to inform policy and practice in disaster risk reduction, ICBR 2017, 27-29 November 2017, Bangkok, Thailand. Amsterdam: Elsevier BV. ISSN 1877-7058. Vol. 212 (2018), p. 270-277. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Binkytė Arūnė. Saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analitinio-rekomendacinio metodo ir rekomendacinės sistemos kūrimas. 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015, p. 221-230. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Kaklauskas Artūras; Pečiūrė Lina; Pališkienė Rasa; Binkytė Arūnė; Jazgevičienė Jurgita; Palionytė Ugnė; Bružas Vytautas; Kvederavičius Karolis; Siniak Nikolai. The use of intelligent and biometric technologies in ceneast project. Экономика, оценка и управление недвижимостью : IV международная научно-практическая конференция, 28 марта 2014 года (Вильнюс) 2-3 апреля 2014 года (Минск) : материалы конференции. Минск: БГТУ, 2014. ISBN 9789855304273, p. 44-53. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Kaklauskas Artūras; Pečiūrė Lina; Binkytė Arūnė; Jazgevičienė Jurgita; Siniak Nikolai. CENEAST project: challenges and opportunities. Экономика, оценка и управление недвижимостью : IV международная научно-практическая конференция, 28 марта 2014 года (Вильнюс) 2-3 апреля 2014 года (Минск) : материалы конференции. Минск: БГТУ, 2014. ISBN 9789855304273, p. 31-43. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Binkytė Arūnė. „Žalių“ pastatų sertifikavimo sistemų (LEED ir BREEAM) palyginimas. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Monografijos

2015 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Dargis Robertas; Bardauskienė Dalia; Avulis Arvydas; Laurinavičius Alfredas; Statulevičius Mindaugas; Raslanas Saulius; Siniak Nikolai; Shavrov Sergey; Rogova Olga; Zinkina Diana; Binkytė Arūnė; Kelpšienė. Sustainable development of real estate : monografija. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 31.310]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Binkytė-Vėlienė Arūnė. Saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analitinė-rekomendacinė sistema. Vilnius: „Technika“, 2018. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 11.286]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

Sudarytas ir / ar redaguotas mokslo darbas

2019 - Binkytė-Vėlienė Arūnė; Juršaitė Ona. Neprarastų dienų metai. Akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas. II dalis. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 15.286]