Juozas Bielskus

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Martinaitis Vytautas; Rimdžius Dovydas; Bielskus Juozas; Streckienė Giedrė; Motuzienė Violeta. Preliminary comparison of the performance of thermodynamic models of the subsonic ejector and turbofan. Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering. Ljubljana: University of Ljubljana. ISSN 0039-2480. vol. 66, iss. 5 (2020), p. 325-336. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2019 - Januševičius Karolis; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas. Functionality assessment of building micro-climate system utilising solar energy in cold climate. Strojniški Vestnik - Journal of mechanical engineering. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia. ISSN 0039-2480. vol. 65, iss. 4 (2019), p. 238-250. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2019 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. From entropy generation to exergy efficiency at varying reference environment temperature: case study of an air handling unit. Entropy. Basel: MDPI AG. ISSN 1099-4300. vol. 21, iss. 4 (2019), p. 1-21. [M.kr.:N 002; T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2018 - Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Biekša Darius; Šiupšinskas Giedrius; Bielskus Juozas. Functional exergy efficiency of an air heat recovery exchanger under varying environmental temperature. International journal of exergy. Geneva: Inderscience Publishers Ltd. ISSN 1742-8297. Vol. 25, iss. 2 (2018), p. 93-116. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2018 - Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Bagdanavicius Audrius; Bielskus Juozas. A comparative thermodynamic analysis of air handling units at variable reference temperature. Applied thermal engineering. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 1359-4311. vol. 143 (2018), p. 385-395. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas; Januševičius Karolis; Bareika Paulius. Exergy efficiency of a ventilation heat recovery exchanger at a variable reference temperature. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. Vol. 23, iss. 1 (2017), p. 70-77. [M.kr.:T 002; T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Biekša Darius; Bielskus Juozas. The exergy efficiency assessment of heat recovery exchanger for air handling units, using a state property – Coenthalpy. Applied Thermal Engineering. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 1359-4311. Vol. 108 (2016), p. 388-397. [M.kr.:T 002; T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Streckienė Giedrė; Motuzienė Violeta; Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Simulation of annual functionality of roof turbine ventilator. 3rd International Conference on Power and Renewable Energy. Les Ulis: EDP Sciences, 2018, p. 1-5. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Rimdžius Dovydas; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas; Motuzienė Violeta; Streckienė Giedrė. Experimental evaluation of turbine ventilators performance under different test conditions. 3rd International Conference on Power and Renewable Energy. Les Ulis: EDP Sciences, 2018, p. 1-5. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Januševičius Karolis; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Rimdžius Dovydas. Expressing the building energy systems thermodynamic seasonal efficiency. 10th international conference "Environmental engineering", April 27-28, 2017, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-9. [M.kr.:T 002; T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Analysis of seasonal exergy efficiency of an air handling unit. AIP conference proceedings, Vol. 1884. The 2nd international conference on energy engineering and smart materials: ICEESM 2017, 7–9 July 2017, Lyon, France. Melville, NY: American Institute of Physics, 2017. ISSN 0094-243X, p. 1-4. [M.kr.:T 002; T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Januševičius Karolis; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas. Thermodynamic simulation of solar thermal system. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-9. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Frik Anton; Bielskus Juozas. Vėdinimo įrenginio šilumos siurblio eksperimentinio tyrimo stendas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Aplinkos inžinerija = Science – Future of Lithuania. Environmental engineering. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-6. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Rogoža Artur; Šiupšinskas Giedrius; Bielskus Juozas; Misevičiūtė Violeta. Atsinaujinančios energijos šaltinių diegimo modernizuojamuose pastatuose įvertinimas gyvavimo ciklo požiūriu: atvejo analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis. Aplinkos inžinerija = Science – Future of Lithuania. Environmental engineering. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-5. [M.kr.:T 002; T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Rimdžius Dovydas; Bielskus Juozas. Turboventiliatorių, veikiančių be vėjo srauto, eksperimentinis tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Aplinkos inžinerija – 2018 = Science – future of Lithuania: Environmental engineering - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-5. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Bielskus Juozas; Šiupšinskas Giedrius. Modernizuotų daugiabučių namų mikroklimato rodiklių ir atitvarų šiluminių charakteristikų tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Aplinkos inžinerija – 2018 = Science – future of Lithuania: Environmental engineering - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-6. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Bielskus Juozas; Šiupšinskas Giedrius; Rimdžius Dovydas. Šiluminio komforto užtikrinimo vertinimas vaikų darželiuose. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 488-494. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas. Validation of unglazed transpired solar collector assisted air source heat pump simulation model. Energy Procedia. International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2015, 14-16 October 2015, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 1876-6102. Vol. 95 (2016), p. 167-174. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Neįstiklinto orinio saulės kolektoriaus efektyvaus veikimo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 443-448. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Šiupšinskas Giedrius; Rimdžius Dovydas; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Bielskus Juozas; Šlapkauskas Ignas. Inovatyvių žaliuzių faktinio efektyvumo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 455-460. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Savickas Romanas; Savickienė Lauryna; Bielskus Juozas. Technical measures to decrease heat energy consumption of final customer in multi-apartment buildings according to energy efficiency directive. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 461-467. [M.kr.:S 001; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Bielskus Juozas; Šiupšinskas Giedrius; Rimdžius Dovydas; Kuzminskas Kęstutis; Gruzda Šarūnas. Gamybinio pastato su administraciniu korpusu energijos balanso tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 493-498. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Bielskus Juozas; Šiupšinskas Giedrius; Čiuprinskas Kęstutis. Adsorbcinio iki 8 kW vėsos galios įrenginio eksperimentinis efektyvumo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014), p. 427-431. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Bielskus Juozas; Januševičius Karolis; Martinaitis Vytautas. Vakuuminių ir plokščiųjų saulės kolektorių sistemų ekserginių efektyvumų palyginimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, Nr. 4 (2013), p. 404-409. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Bielskus Juozas; Šiupšinskas Giedrius; Bielskus Jonas. Saulės kolektorių panaudojimas karšto vandens ruošimui daugiabučiuose pastatuose. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, nr.2 (2013), p. 35-41. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Bielskus Juozas; Juodis Egidijus Saulius. Mokomasis aerodinaminis vamzdis. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, Nr. 5 (2012), p. 487-492. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Frik Anton; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Energy conversion modes depending on the outdoor temperature for an air handling unit with a heat pump. 11th International conference "Environmental Engineering", 21-22 May 2020, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020, p. 1-8. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Januševičius Karolis; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas. Thermodynamic simulation of solar thermal system. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-9. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Bielskus Juozas; Januševičius Karolis; Martinaitis Vytautas. Saulės kolektorių sistemos metinių ekserginių rodiklių nustatymas. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2013 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos", 2013 m. balandžio 25–26 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 38-44. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Bielskus Juozas; Juodis Egidijus Saulius. Ekonominis vėdinimo sistemos su trišakiais smailiu ir stačiu kampu palyginimas. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos fakultetas. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 37-40. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Bielskus Juozas. Mokomasis aerodinaminis vamzdis. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011 m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7157, p. 27-30. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2017 - Bielskus Juozas. saulės energiją naudojančios mikroklimato sistemos termodinaminio ir funkcinio efektyvumo tyrimas. 2017. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 10.714]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2019 - Martinaitis Vytautas; Rimdžius Dovydas; Bielskus Juozas; Streckienė Giedrė; Motuzienė Violeta. Įrenginys orui iš pastato traukti su turboventiliatoriumi, turintis oro talpyklą ir pastato vėdinimo būdas naudojant tokį įrenginį : patentas. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2019. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Keras Eugenijus; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Pastato aprūpinimo energija sistema ir būdas : patentas. Vilnius: 2014. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.000]