Igoris Belovas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Belovas Igoris; Sakalauskas Leonidas. An inequality for the modulus of the ratio of two complex gamma functions. Miskolc mathematical notes. Miskolc: University of Miskolc. ISSN 1787-2405. vol. 20, no 1 (2019), p. 115-130. [M.kr.:N 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2019 - Belovas Igoris. A local limit theorem for coefficients of modified Borwein's method. Glasnik matematički. Ser.III. Zgreb: Hrvatsko Matematicko Drustvo. ISSN 0017-095X. vol. 54, no. 1 (2019), p. 1-9. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Belovas Igoris; Sakalauskas Leonidas. Limit theorems for the coefficients of the modified Borwein method for the calculation of the Riemann zeta-function values. Colloquium Mathematicum. Warszaw: Polska Akademia Nauk. ISSN 0010-1354. Vol. 151, no. 2 (2018), p. 217-227. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Belovas Igoris; Sakalauskas Leonidas; Starikovičius Vadimas. A mixed-stable approach to the management of the portfolio using high-frequency financial data. Information Technology and Control. Kaunas: Kaunas University of Technology. ISSN 1392-124X. Vol. 46, no. 3 (2017), p. 293-307. [M.kr.:N 001; N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2015 - Belovas Igoris; Starikovičius Vadimas. Parallel computing for mixed-stable modelling of large data sets. Information technology and control. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. T. 44, nr. 2 (2015), p. 148-154. [M.kr.:N 001; N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Belovas Igoris; Starikovičius Vadimas. Parallelization of the α-stable modelling algorithms. Mathematical modelling and analysis: The Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 12, no. 4 (2007), p. 409-418. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Belovas Igoris. Lokalinės ribinės teoremos Borveino algoritmo koeficientams įrodymas santykio metodu. Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai, Ser. B.. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. t. 60 (2019), p. 11-14. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Belovas Igoris. Baltijos šalių akcijų lyginamojo indekso OMX Baltic Benchmark modelių tyrimas. Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai, Ser. B.. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. t. 60 (2019), p. 6-10. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Belovas Igoris; Kabašinskas Audrius; Sakalauskas Leonidas. Kovariantiškumas ir kodiferencija sudarant optimalų vertybinių popierių portfelį. Informacijos mokslai : mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. Vol. 42-43 (2007), p. 182-188. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Belovas Igoris; Kabašinskas Audrius; Sakalauskas Leonidas. Pasyvumo problemos tyrimas Baltijos šalių akcijų rinkose. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 46, spec, nr (2006), p. 289-294. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Belovas Igoris. On the computation of the probability density function of ά-stable distributions. Proceedings of the 10th international conference mathematical modelling and analysis 2005 and 2nd international conference computational methods in applied mathematics [Elektroninis išteklius] : June 1-5, 2005, Trakai, Lithuania. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059240, P. 333-341. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Belovas Igoris. On the computation of the probability density function of a-stable distributions. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics [Elektroninis išteklius] : June 1 - 5, 2005, Trakai, Lithuania : proceedings. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986059240, p. 333-341. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2012 - Belovas Igoris; Starikovičius Vadimas. Parallel calculations of zeta-functions values: modifed Borwein's algorithm. HPC-Europa2. Science and Supercomputing in Europe: research highlights 2012. Bologna: CINECA, 2012, p. [1-3]. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2012 - Belovas Igoris; Starikovičius Vadimas. Parallel calculations of zeta-functions values: modi ed Borwein's algorithm. HPC-Europa2 : Pan-European research infrastructure for high performance computing : Mathematics 2012. CINECA: 2012, p. 1-3. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2012 - Belovas Igoris; Starikovičius Vadimas. Mixed-stable modelling of high-frequency financial data using parallel computing. HPC-Europa2. Science and Supercomputing in Europe: research highlights 2012. Bologna: CINECA, 2012, p. 1-2. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2010 - Belovas Igoris; Sakalauskas Leonidas; Kabašinskas Audrius; Starikovičius Vadimas. Limit theorems for the Riemann zeta-function and Dirichlet L-functions: computer simulation : computer simulation. Science and supercomputing in Europe: research highlights 2010. Bologna: CINECA Consorzio Interuniversitario, 2010. ISBN 9788886037242, p. 136. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Belovas Igoris. Modeling Baltic market indices: a comparison of models. Computer data analysis and modeling: stochastics and data science : proceedings of the XII international conference, Minsk, September 18-22, 2019. Minsk: Belarusian State University, 2019. ISBN 9789855668115, p. 144-147. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Belovas Igoris; Starikovičius Vadimas. Mixed-stable modeling of high-frequency financial data: parallel computing approach. Computer data analysis and modeling: theoretical and applied stochastics : proceedings of the 10th international conference, Minsk, September 10-14. Vol. 2. Minsk: Publishing center of BSU, 2013. ISBN 9789855531389, p. 148-151. [M.kr.:N 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Belovas Igoris; Kabašinskas Audrius; Sakalauskas Leonidas. MAD approach to the management of the portfolio with stable assets. ASMDA - 2009 : selected papers of the 13th international conference Applied Stochactic Models and Data Analysis, June 30-July 3, 2009, Vilnius, Lithuania / Eds. L. Sakalauskas, C. Skiadas, E.K. Zavadskas. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284635, p. 491-496. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2010 - Belovas Igoris; Starikovičius Vadimas. On the estimation of the stable laws. 15th International Conference Mathematical Modelling and Analysis (MMA2010) May 26--29 2010, Druskininkai, Lithuania : abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI); Vilnius Gediminas Technical University; Institute of Mathematics and Informatics; Vilnius University. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285933, p. 5. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Belovas Igoris; Starikovičius Vadimas. On parallelization of stable modelling. 12th International conference "Mathematical modelling and analysis", May 30 - June 2, 2007 Trakai, Lithuania: book of abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI), Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius University. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281399, p. 15. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Belovas Igoris. On the computation of the probability density function of a-stable distributions. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and Second International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 2005 Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986680298, p. 16. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Belovas Igoris; Sabaliauskas Martynas. On visualization of properties and structures related to zeta-functions. 11th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 28-30, 2019 / Lithuanian Computer Society, Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Vilnius University, 2019. ISBN 9786090703243, p. 11. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Belovas Igoris; Starikovičius Vadimas. Mixed-stable modelling of large sets of high-frequency financial data. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2017] : 22nd international conference, May 30-June 2, 2017, Druskininkai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017. ISBN 9786094760228, p. 5. [M.kr.:N 001; N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2015 - Belovas Igoris; Meilūnas Mečislavas; Suboč Olga; Starikovičius Vadimas; Šilko Galina. Specialieji matematinės analizės skyriai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 9.030]

Mokomosios knygos

2010 - Belovas Igoris; Meilūnas Mečislavas; Suboč Olga; Starikovičius Vadimas; Šilko Galina. Specialieji matematinės analizės skyriai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 14.286]