Kristina Bazienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Bazienė Kristina; Tetsman Ina; Albrektienė Ramunė. Level of pollution on surrounding environment from landfill aftercare. International journal of environmental research and public health. Basel: MDPI. ISSN 1661-7827. vol. 17, iss. 6 (2020), p. 1-14. [M.kr.:T 005; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2019 - Albrektienė Ramunė; Karaliūnas Karolis; Bazienė Kristina. Sustainable reuse of groundwater treatment iron sludge for organic matter removal from river Neris water. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. vol. 11, iss. 3 (2019), p. 1-15. [M.kr.:T 005; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Bazienė Kristina; Vaiškūnaitė Rasa. Research of sustainable use of tire shreds in landfill. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 8 (2016), p. 1-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Bazienė Kristina; Vasarevičius Saulius; Baltrėnas Pranas; Baltrėnaitė Edita. Influence of total precipitation and air temperature on the composition of municipal landfill leachate. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 12, no. 1 (2013), p. 175-182. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Bazienė Kristina; Vasarevičius Saulius; Siddiqui Asif A.. Clogging test of landfill leachate drainage using different fillers. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 4 (2012), p. 301-306. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Tetsman Ina; Bazienė Kristina; Viselga Gintas. Technologies for sustainable circular business: using crushing device for used tires. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 4 (2017), p. 432-440. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Seniūnaitė Jurgita; Vaiškūnaitė Rasa; Bazienė Kristina. Mathematical modelling for copper and lead adsorption on coffee grounds. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Gavelytė Sabina; Dace Elina; Bazienė Kristina. The effect of particle size distribution on hydraulic permeability in a waste mass. Energy Procedia. International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2015, 14-16 October 2015, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 1876-6102. Vol. 95 (2016), p. 140-144. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Bazienė Kristina; Vasarevičius Saulius; Nickanor Ndeyapo. Research of landfill drainage layer clogging. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-6. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Vasarevičius Saulius; Bazienė Kristina. Effect of precipitation on leachate parameters causing colmatation of landfill drainage layer. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 1. Environmental protection. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 432-436. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Pačekajūtė Martyna; Bazienė Kristina. Riebalų atskyrimo nuo popieriaus eksperimentiniai tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-5. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Pačekajūtė Martyna; Bazienė Kristina. Uždaryto sąvartyno poveikio paviršiniams vandenims tyrimas. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2016 m. balandžio 7 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference of Lithuanian junior researchers "Science - Future of Lithuania" "Environmental Protection Engineering" 7 April 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-5456, p. 139-144. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Zamovskis Maris; Vanaga Ruta; Blumberga Andra; Bazienė Kristina. Mathematical investigation of climate adaptive building shell. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2016 m. balandžio 7 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-5456, p. 218-223. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Gavelytė Sabina; Bazienė Kristina; Woodman Nick; Stringfellow Anne. Permeability of different size waste particles. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 407-412. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Gavelytė Sabina; Bazienė Kristina. Particle size of municipal landfill waste from different landfill depth. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys.. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-5456, p. 50-56. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Kačinskaja Irina; Bazienė Kristina; Vasarevičius Saulius. Kokybiniai sąvartyno filtrato tyrimai ir vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013), p. 356-362. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Bazienė Kristina; Vasarevičius Saulius. Analysis of a municipal landfill drainage layer using tyre shreds and rubble. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.5 (2012), p. 430-434. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Bazienė Kristina; Vasarevičius Saulius. Skirtingos sudėties drenažinio sluoksnio poveikis sąvartyno filtrato sudėčiai. Aplinkos apsaugos inžinerija : 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2011 m. balandžio 14 d.). Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-5456, p. 95-99. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Denafas Gintaras; Bučinskas Algimantas; Burlakovs Juris; Dace Elina; Bazienė Kristina; Horttanainen Mika; Havukainen Jouni; Kaartinen T.; Rosendal Rene Moller; Kriipsalu Mait; Jani Yahya; Hogland William. Investigation for landfill mining feasibilities in the Nordic and Baltic countries: overview of project results. Cyprus 2016 [elektroninis išteklius] : 4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Limassol, Cyprus, 23–25 June 2016. [S.l.]: [s.n.], 2016, p. 1-13. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Vasarevičius Saulius; Bazienė Kristina; Zigmontienė Aušra. Contaminated sites in Lithuania. First plenary conference "Industrially Contaminated Sites and Health Network (ICSHNet, COST Action IS1408)". Istituto Superiore di Sanità, Rome, October 1-2, 2015 : proceedings. Roma: Istituto Superiore di Sanità, 2016. ISSN 1123-3117, p. 73-75. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Bazienė Kristina; Vasarevičius Saulius; Nickanor Ndeyapo. Research of landfill drainage layer clogging. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-6. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Vasarevičius Saulius; Bazienė Kristina. Effect of precipitation on leachate parameters causing colmatation of landfill drainage layer. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 432-436. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Bazienė Kristina; Vasarevičius Saulius. Komunalinių atliekų sąvartyno filtrato susidarymo ir sudėties įvertinimas. Aplinkos apsaugos inžinerija : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2010 m. kovo 25 d.). Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-5456, p. 146-151. [M.kr.:N 012] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Bazienė Kristina. Kraštotvarkos samprata LDK XVI a. (LDK XVI a. žemėlapių pagrindu). 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 metų teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" (2009 m. balandžio 2 d.) pranešimai : [CD]. Vilnius: Technika 2009, 2009, p. [1-4]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2013 - Bazienė Kristina; Vasarevičius Saulius; Rowe R. Kerry. Kolmatacijos procesų komunalinių atliekų sąvartyne modeliavimas naudojant „Bioclog“ modelį. Doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose 2012–2013 m. : konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2013. ISBN 9789955613640, p. 25-26. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Tetsman Ina; Bazienė Kristina; Gargasas Justinas; Viselga Gintas. Research of wastewater treatment with used tires shreds. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM – 2017), 3 – 5 July, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 113. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Bazienė Kristina. Kolmatacijos procesų eksperimentiniai tyrimai ir lėtinimo priemonių taikymas sąvartynams. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 9.214]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2015 - Vasarevičius Saulius; Bazienė Kristina. Savartynų drenažinio sluoksnio užpildas : patentas. Vilnius: Lietuvos respublikos valstybinis patentų biuras, 2015. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.000]