Oksana Survilė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Šaulys Valentinas; Survilė Oksana; Klimašauskas Mindaugas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius; Stankevičienė Rasa; Tumavičė Aja. Assessing the hydraulic conductivity of open drainage for surface water in road safety zones. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 12, no. 3 (2017), p. 174-180. [M.kr.:T002; T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Survilė Oksana; Šaulys Valentinas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Stankevičienė Rasa; Litvinaitis Andrius; Stankevičius Mindaugas. Assessment and research of river restoration processes in regulated streams of Southeastern Lithuania. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 25, no. 3 (2016), p. 1245-1251. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Litvinaitis Andrius; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Šaulys Valentinas; Barvidienė Oksana; Stankevičienė Rasa; Česnulevičius Algimantas. Evaluating the impact of neogene sediments on the river runoff formation. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 24, no. 4 (2015), p. 1689-1696. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Šikšnys Arvydas; Ždankus Narimantas Titas; Sabas Gintautas; Barvidienė Oksana. Numerical and field investigations of local bridge abutment scour and unsteady downstream river flow from a nearby hydropower plant. Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. vol. 9, no. 3 (2014), p. 215-224. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Vaitkus Audrius; Laurinavičius Alfredas; Oginskas Rolandas; Motiejūnas Algirdas; Paliukaitė Miglė; Barvidienė Oksana. The road of experimental pavement structures: experience of five years operation. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 3 (2012), p. 220-227. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Šaulys Valentinas; Barvidienė Oksana. Substantiation of the expediency of drainage systems renovation in Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-8. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Naturalization processes in the beds of regulated rivers. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. [1-5]. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Ruminaitė Rasa; Barvidienė Oksana. Impact of land drainage and natural factors on the changes of the hydrological regime of the Tatula river. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 654-658. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. I modeling of hydraulic conductivity in the regulated stresams of southeast Lithuania. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288282, p. 525-529. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Influence of woody vegetation of regulated streams in southeast Lithuania for the hydraulic conductivity. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 495-501. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Idzelis Raimondas-Leopoldas; Vaitiekūnas Petras; Survilaitė Oksana. Investigation and modeling of damage to landscape and its evaluation in military training ground. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058503, p. 103-108. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Survilė Oksana; Šaulys Valentinas; Stanionytė Auksė. An assessment of self-purification of regulated and natural streams. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-6. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Jaksebogaitė Nastė; Barvidienė Oksana. Reguliuoto Žalesos upelio pasklidosios taršos mažinimo priemonės ir jų efektyvumo vertinimas. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2015 m. balandžio 9 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 18th conference of Lithuanian junior researchers "Science - Future of Lithuania" "Environmental Protection Engineering" 9 April 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-5456, p. 46-51. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Burneika Aivaras; Barvidienė Oksana. Natūralizacijos procesų įtaka reguliuoto Terpinės upelio vandens kokybei. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys . Vilnius: Technika, 2015. ISBN 9786094577772, p. 33-38. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Voinič Ana; Barvidienė Oksana. Lietuvos automobilių keliuose su žvyro danga įrengtų pralaidų tyrimai ir vertinimai. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys.. Vilnius: Technika, 2015. ISBN 9786094577772, p. 220-225. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Švelnytė Ingrida; Barvidienė Oksana. Reguliuoto Aluotės upelio hidraulinio laidumo modeliavimas. 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-5456, p. 117-122. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Bakaitė Indrė; Barvidienė Oksana. Reguliuoto Juodos upelio natūralizacijos procesų tyrimai ir vertinimas. 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-5456, p. 159-164. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Ruminaitė Rasa; Barvidienė Oksana. Žemių sausinimo ir gamtinių veiksnių įtaka Tatulos hidrologinio režimo pokyčiams. Vandens ūkio inžinerija = Water mangement engineering. Kaunas: LŽŪU. ISSN 1392-2335. 2011, Nr. 39(59), p. 93-100. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Sumedėjusios augalijos paplitimo ir rūšinės sudėties tyrimai reguliuotuose Pietryčių Lietuvos upeliuose. Vagos : mokslo darbai. Kaunas: Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1648-116X. 2008, Nr. 78(31), p. 70-76. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Reguliuotų upelių pakrančių apsaugos juostų būklė. Vandens ūkio inžinerija. .. ISSN 1392-2335. 2008, Nr. 33(53), p. 80-86. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Impact of the roughness coefficient for the hydraulic conductivity of regulated rives. Research for rural development 2008 : international scientific confrence proceedings. Jelgava, 21-23 May 2008 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: LLU, 2008. ISSN 1691-4031, p. 200-206. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Reguliuotų upelių hidraulinio laidumo modeliavimas. Vandens ūkio inžinerija. Kaunas: LŽŪU. ISSN 1392-2335. 2007, Nr. 32(52). [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Reguliuotų upelių (griovių) apaugimo sumedėjusia augalija tyrimai Pietryčių Lietuvoje. Vandens ūkio inžinerija. Kaunas.. ISSN 1392-2335. 2006, Nr. 29(49), p. 50-56. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Idzelis Raimondas-Leopoldas; Survilaitė Oksana; Vaitiekūnas Petras. Damage to landscape and its evaluation in Gaižiūnai military training ground. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 13, no. 1 (2005), p. 43-49. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2009 - Šaulys Valentinas; Barvidienė Oksana. Влияние древесно-кустарниковой растительности на пропускную способность регулированных рек-водоприемников. Мелиорация : научно-практический журнал. Минск: РУП "Институт мелиорации". ISSN 2070-4828. 2009, № 1, p. 48-53. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Šaulys Valentinas; Barvidienė Oksana. Substantiation of the expediency of drainage systems renovation in Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-8. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Naturalization processes in the beds of regulated rivers. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-5]. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Ruminaitė Rasa; Barvidienė Oksana. Impact of land drainage and natural factors on the changes of the hydrological regime of the Tatula river. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 654-658. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. I modeling of hydraulic conductivity in the regulated stresams of southeast Lithuania. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Экологические и гидравлические аспекты ухода за водоотвонящей сетью осушительных систем. Инновационные технологии в мелиорации и сельскохозяйственном использовании мелиорированных земель : тезисы докладов международной научно-практической конференции, Минск, 15-17 сентября 2010 г. / РУП "Институт мелилрации". Минск: ИВЦ "Минфина", 2010. ISBN 9789856771074, p. 23-25. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Sumedėjusios augalijos įtaka reguliuotų upelių hidrauliniam laidumui. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283850, p. 151-157. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Influence of woody vegetation of regulated streams in southeast Lithuania for the hydraulic conductivity. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-7]. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Sumedėjusios augalijos pasiskirstymas reguliuotuose upeliuose vykstant natūralizacijos procesams. Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281627, p. 510-516. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Distribution of woody vegetation on the slopes of regulated streams. Research for rural development 2007 : international scientific confrence proceedings. Jelgava, 16 - 18 May, 2007 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: LLU. ISSN 1691-4031. 2007, p. 239-244. [M.kr.:N012; T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Idzelis Raimondas-Leopoldas; Vaitiekūnas Petras; Survilaitė Oksana. Investigation and modeling of damage to landscape and its evaluation in military training ground. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-6. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Reguliuotuose upeliuose vykstančių natūralizacijos procesų tyrimai ir vertinimas. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 metų teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" (2009 m. balandžio 2 d.) pranešimai : [CD]. Vilnius: Technika 2009, 2009, p. [1-4]. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas. Sumedėjusios augalijos įtaka reguliuotų upelių natūralizavimo procesams. Aplinkos apsaugos inžinerija: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 30 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280379, p. 200-205. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Mažeikienė Aušra; Survilaitė Oksana. Сорбционная отчистка сточных вод от нефтепродуктов натуральным цеолитом. Матерiали IV мiжнародноï науково-практичноï конференцiï "Динамика наукових дослiджень - '2005" : 20-30 червня 2005 року. Т. 48, Будiвництво та архiтектура. Днiпропетровськ: Наука i освiта, 2005. ISBN 9667191990, p. 50-56. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Survilaitė Oksana; Idzelis Raimondas-Leopoldas. Dirvožemio poringumo tyrimai Gaižiūnų kariniame poligone = : The porosity analysis of the soil in the Gaižiūnai military range. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057558, p. 362-367. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Survilaitė Oksana; Idzelis Raimondas-Leopoldas. Kraštovaizdžio būklė Gaižiūnų kariniame poligone. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos " Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 20 d., medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056454, p. 274-280. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Barvidienė Oksana. Reguliuotų upelių užaugimo sumedėjusia augalija tyrimai ir vertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 10.643]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Barvidienė Oksana; Šaulys Valentinas; Biekša Darius. Skysčių mechanika, techninė termodinamika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T004; T006] [Aut.lankų sk.: 9.620]