Kęstutis Bartnykas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2010 - Bartnykas Kęstutis. Segmentation of liver region based on multifractal analysis. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2010, No. 2(98). [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Bartnykas Kęstutis; Ušinskas Andrius. An aplication of self-similarity analysis for segmentation of images of human liver. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2009, No. 2(90), p. 35-38. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2008 - Sanches Joao; Alfonso David; Bartnykas Kęstutis; Lauterbach Martin. Comparison of two different approaches for brain activity detection in FMRI: SPM-MAP AND SPM-GLM. 5th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging - From Nano to Macro, MAY 14-17, 2008 Paris, FRANCE : proceedings / Signal Processing Society. NEW YORK: IEEE, 2008. ISBN 9781424420025, p. 596-599. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Bartnykas Kęstutis. Medicininių atvaizdų analizei naudojamų metodų apžvalga. Elektronika ir elektrotechnika (2006 m. kovo 17 d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9789955280781, p. 42-48. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Bartnykas Kęstutis. Daugiavaizdė DICOM byla. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 18 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 99869364, p. 24-28. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Bartnykas Kęstutis. Medicininių atvaizdų analizė fraktaliniais filtrais. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 8.786]
2009 - Bartnykas Kęstutis. Medicininių atvaizdų analizė fraktaliniais filtrais : daktaro disertacija : technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija (01T). Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 7.571]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2015 - Bartnykas Kęstutis. Kompiuterių sandara. Procesoriaus ir atminties įrenginių veikimo pagrindai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 9.340]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Urbanavičius Vytautas; Bartnykas Kęstutis. Kompiuterio elementų modeliavimas ir tyrimas : laboratorinių darbų užduotys ir metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 6.190]