Rūta Banelienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Banelienė Rūta; Melnikas Borisas. Economic growth and investment in R&D: contemporary challenges for the European Union. Contemporary economics. Warsaw: University of Economics and Human Sciences in Warsaw. ISSN 2084-0845. vol. 14, iss. 1 (2020), p. 38-57. [M.kr.:S 003; S 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2019 - Banelienė Rūta; Melnikas Borisas. The shadow economy in the Eastern Partnership countries: modelling and estimating in the context of the needs to develop economic cooperation between the European Union and Eastern Partnership countries. International journal of economic sciences. Prague: The International Institute of Social and Economic Sciences (IISES). ISSN 1804-9796. vol. 8, iss. 1 (2019), p. 1-19. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2018 - Banelienė Rūta; Melnikas Borisas; Strazdas Rolandas; Toločka Eligijus. Innovation activities and the impact of investment in R&D on economic growth: assessment and modelling. Terra economicus. Rostov-on-Don: Southern Federal University. ISSN 2073-6606. vol. 16, iss. 4 (2018), p. 40-50. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Banelienė Rūta. Inovacinė veikla: šiuolaikiniai požiūriai ir rodikliai. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2019, Nr. 1(56), p. 56-69. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Banelienė Rūta. Inovacijų kūrimas ir komercializavimas Europos Sąjungoje. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 3(47)-4(48), p. 93-103. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Banelienė Rūta. Lietuvos agrarinio sektoriaus raidos tendencijos ir konkurencingumas ekonomikos internacionalizavimo sąlygomis. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2014, Nr. 3(43)-4(44), p. 119-129. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Monografijos

2018 - Melnikas Borisas; Banelienė Rūta; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Lobanova Liudmila; Žemaitis Eigirdas. Intelektinis potencialas: globalizacija ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas : kolektyvinė monografija. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 34.320]
2011 - Galinienė Birutė; Melnikas Borisas; Miškinis Algirdas; Balčiūnas Norbertas; Klimašauskienė Danguolė; Stanikūnas Rimantas Antanas; Valentinavičius Stasys; Visokavičienė Birutė Teodora; Laužadytė Agnė; Ragauskienė Erika; Deveikis Steponas; Banelienė Rūta; B. Ekonomikos modernizavimas. [T]. 2: Efektyvumo paieškos ir šiuolaikiniai prioritetai : [kolektyvinė monografija]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 38.357]