Arvydas Bagdonavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2010 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Bagdonavičius Arvydas; Kelpšienė Loreta; Bardauskienė Dalia; Kutut Vladislavas. Conceptual modelling of construction and real estate crisis with emphasis on comparative qualitative aspects description : editorial material. Transformations in business & economics. Vilnius University: Kaunas Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. Vol. 9, no. 1 (2010), p. 42-61. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2000 - Kaklauskas Artūras; Raslanas Saulius-Bronius; Malienė Vida; Bagdonavičius Arvydas. Kadastro sistemos panaudojimas vertinimui. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Kadastro sistemos reforma Lietuvoje". Vilnius: 2000, p. 51-56. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Sabaliauskas Kęstutis; Ramanauskas Rimantas; Bagdonavičius Arvydas; Kasperavičius Romualdas; Maksvytis Kazys; Naimavičienė Jurga. Information systems for property administration in Lithuania. FIG Working Week 2016. Recovery from Disaster. Christchurch, New Zealand, May 2–6, 2016 : proceedings. Christchurch: International federation of surveyors (FIG), 2016. ISBN 9788792853523, p. 1-9. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Monografijos

2015 - Tupėnaitė Laura; Naimavičienė Jurga; Bagdonavičius Arvydas; Sabaliauskas Kęstutis. Management of construction and real estate under conditions of market instability : monograph. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:02T; 03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 20.100]