Vladimir Avdejenkov

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2009 - Avdejenkov Vladimir; Vasilecas Olegas; Šmaižys Aidas. Business rule management in enterprise resource planning systems. Databases and information systems V: selected papers from the Eighth international Baltic conference, DB&IS 2008. Tallinn, June 2-5, 2008 / Tallinn University of Technology. Amsterdam: IOS Press, 2009. ISBN 9781586039394, p. 255-266. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2008 - Avdejenkov Vladimir; Vasilecas Olegas; Šmaižys Aidas. Problems and solutions with business rule management and Enterprise Resource Planning system integration. Databases and information systems: proceedings of the Eighth international Baltic conference, Baltic DB&IS 2008. Tallinn, June 2-5, 2008 / Tallinn University of Technology. Tallinn: TUT Press, 2008. ISBN 9789985597897, p. 315-325. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Vasilecas Olegas; Avdejenkov Vladimir; Šmaižys Aidas. Business rule management system integration into enterprise resource planning systems using triggers. Information technologies'2008 : proceedings of the 14th international conference on information and software technologies, IT 2008. Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2008. ISSN 2029-0020, p. 370-376. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2009 - Vasilecas Olegas; Avdejenkov Vladimir; Sosunovas Sergejus. The framework for the implementation of business rules in ERP : The work is supported by the Lithuanian State Science and Studies Foundation within the High Technology Development Program Project “Business Rules Solutions for Information Systems Developme. Informacijos mokslai : mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. Vol. 49 (2009), p. 146-157. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2007 - Avdejenkov Vladimir; Vasilecas Olegas. Business rules applying to credit management. Advances and innovations in systems, computing sciences and software engineering : Springer, 2007. 2007. ISBN 9781402062636, p. 481-483. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2007 - Vasilecas Olegas; Avdejenkov Vladimir. Taisyklių sistemų integracijos į įmonės verslo valdymo sistemas problemos ir sprendimai. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 47, spec, nr (2007), p. 202-207. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Avdejenkov Vladimir; Vasilecas Olegas. Исследование возможности и использования деловых правил для задачи контроля дебиторов. Известия Белорусской инженерной академии. Минск: Белорусская инженерная академия. 2005, № 1(19)/2, p. 144-148. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Vasilecas Olegas; Avdejenkov Vladimir. Verslo taisyklių sistemų modeliavimas UML ir jų realizacijos reliacinėse DBVS analizė. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 44, spec. nr (2004). [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Avdejenkov Vladimir. Verslo taisyklių taikymas verslo valdymo sistemose. Matematika (2006 m.balandžio 20 d.). Informatika (2006 m. balandžio 12-13 d.d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059976, p. 252-257. [M.kr.:N001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Avdejenkov Vladimir. Verslo taisyklių specifikacijų transformacija naudojant interpretatorius. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities" medžiaga : matematika (2004 m. balandžio 7-8 d. d.). Informatika (2004 m. balandžio 13-14 d. d.). Vilnius: Technika, 2004, p. 176-180. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Avdejenkov Vladimir. Verslo taisyklių modeliavimas UML ir realizacija reliacinėje DBVS. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", medžiaga : matematika. Informatika (2003 m. balandžio 15-16 d. d.). Vilnius: Technika, 2003. ISBN 996056209, p. 132-138. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Avdejenkov Vladimir; Valatkaitė Irma; Vasilecas Olegas. Verslo taisyklių modeliavimas UML ir jų realizavimas reliacinėje DBVS. Informacinės technologijos 2003 : konferencijos pranešimų medžiaga, 2003 sausio 28-29 d., Kaunas, [CD]. Kaunas: KTU, 2003. ISBN 9955093358, p. 30-40. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Avdejenkov Vladimir. Verslo taisyklių valdymo sistemų taikymo įmonėse tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 9.429]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2010 - Avdejenkov Vladimir; Saulis Antanas Algis. Microsoft Office Access 2007 : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 3.200]