Oleg Ardatov

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Chabarova Olga; Alekna Vidmantas; Kačianauskas Rimantas; Ardatov Oleg. Finite element investigation osteoporotic lumbar L1 vertebra buckling in a presence of torsional load. Mechanika. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1207. Vol. 23, iss. 3 (2017), p. 326-333. [M.kr.:M001; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Ardatov Oleg; Maknickas Algirdas; Alekna Vidmantas; Tamulaitienė Marija; Kačianauskas Rimantas. The finite element analysis of osteoporotic lumbar vertebral body by influence of trabecular bone apparent density and thickness of cortical shell. Acta mechanica et automatica. Warsawa: De Gruyter Open. ISSN 2300-5319. Vol. 11, iss. 4 (2017), p. 285-292. [M.kr.:M001; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Maknickas Algirdas; Alekna Vidmantas; Ardatov Oleg; Kizilova Nataliya; Tamulaitienė Marija; Kačianauskas Rimantas. Numerical elastoplastic analysis of trabeculae in lumbar vertebral body. Engineering transactions. Warszawa: Polish Academy of Sciences. ISSN 0867-888X. Vol. 65, no. 1 (2017), p. 83-88. [M.kr.:M001; T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Ardatov Oleg; Maknickas Algirdas; Kačianauskas Rimantas. Osteoporotinio slankstelio L1 įtemptojo būvio skaitinis tyrimas BEM esant lenkimo apkrovai. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija ir pramonės inžinerija = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science and industrial engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 6 (2015), p. 649-652. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Kačianauskas Rimantas; Ardatov Oleg. Stuburo juosmens slankstelių sistemos skaitinis tyrimas BEM. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 591-593. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2012 - Ardatov Oleg; Šešok Andžela. Apatinių galūnių įtvarų ilgaamžiškumo tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012), p. 555-558. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Чикова Тамара Cемёновна; Карев Дмитрий Борисович; Ardatov Oleg; Ховатов Павел Анатольевич; Карев Борис Дмитриевич. Mеталлы в биомеханике: новые перспективы использования. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 6. Тэхніка. Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, Издательский центр. ISSN 2223-5396. T. 6, no. 1 (2016), p. 6-17. [M.kr.:T008] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Maknickas Algirdas; Kilikevičius Artūras; Vainorius Darius; Ardatov Oleg; Sadauskas Linas; Staugaitis Algirdas. Investigations of the structural resistance of a paint bullet shot device. Mechanika 2019: proceedings of the 24th international scientific conference, 17 May 2019, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. ISSN 1822-2951, p. 94-97. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Ardatov Oleg; Barsukov Vladimir; Karev Dmitriy. Stress analysis of osteoporotic femur. Proceedings of 11th international conference "BIOMDLORE 2016", October 20–22, 2016, Druskininkai, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579592, p. 39-41. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Ardatov Oleg; Maknickas Algirdas; Kačianauskas Rimantas. Modelling of osteoporotic lumbar vertebrae. Mechanika'2014 : proceedings of the 19th international conference, 24, 25 April, 2014, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 1822-2951, p. 14-19. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose

2016 - Ardatov Oleg; Alekna Vidmantas; Maknickas Algirdas; Tamulaitienė Marija; Kačianauskas Rimantas. Theoretical investigation of osteoporotic lumbar vertebra L1 under static compression load. Osteoporosis international : World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO 2016), Malaga, Spain, Apr 14-17, 2016 : poster abstracts. London: Springer London Ltd. ISSN 0937-941X. Vol. 27, Suppl. 1 (2016), p. 458. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Ardatov Oleg; Alekna Vidmantas; Maknickas Algirdas; Tamulaitienė Marija; Kačianauskas Rimantas. Numerical characteristics of overloaded vertebrae L1. Journal of bone and mineral research. Supplement: ASBMR annual meeting, September 12-15, 2014, Houston, Texas, USA : meeting abstract: MO0164. Washington: American Society for Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. Vol. 29, iss. S1 (2014), p. 400. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2018 - Maknickas Algirdas; Alekna Vidmantas; Ardatov Oleg; Zabulionis Darius; Tamulaitienė Marija; Kačianauskas Rimantas. Fem based fracture risk assessment in patient specific osteoporotic lumbar vertebra L1. 41st Solid mechanics conference, August 27-31, 2018 Warsaw, Poland : book of abstracts. Warszawa: Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018. ISBN 9788365550132, p. 312-313. [M.kr.:M001; T009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Maknickas Algirdas; Alekna Vidmantas; Ardatov Oleg; Kizilova Nataliya; Tamulaitienė Marija; Kačianauskas Rimantas. Numerical failure study of trabeculae in osteoporotic degradation of lumbar vertebral body. 40th International solid mechanics conference (SOLMECH 2016), 29.08 - 2.09 2016, Warsaw, Poland. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 2016, p. 1-2. [M.kr.:N009; N011; T009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Ardatov Oleg; Alekna Vidmantas; Maknickas Algirdas; Tamulaitienė Marija; Kačianauskas Rimantas. Finite element analysis of osteoporotic lumbar vertebrae L1 under dynamic loading. Bone abstracts : ECTS 2016. 43rd Annual European Calcified Tissue Society Congress, 14–17 May 2016, Rome, Italy : abstract book. Bristol: Bioscientifica Ltd. ISSN 2052-1219. Vol. 5 (2016), p. 36. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Alekna Vidmantas; Ardatov Oleg; Kačianauskas Rimantas; Kizilova Nataliya; Simonovic Julijana; Trykozko Anna; Tamulaitienė Marija. Fem-based estimation of mechanical strength of human vertebrae as new indicator of bone disease and fracture. 40th International solid mechanics conference (SOLMECH 2016), 29.08-2.09 2016, Warsaw, Poland. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 2016, p. 1-2. [M.kr.:N011; T009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Ardatov Oleg; Maknickas Algirdas; Alekna Vidmantas; Kačianauskas Rimantas. Finite element stress analysis of lumbar vertebrae body during osteoporotic degradation. PCM-CMM 2015 : 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st Computer Methods in Mechanics, September 8th-11th, 2015, Gdansk, Poland. Vol. 1 : short papers. Gdansk: Gdansk University of Technology, 2015. ISBN 9788393210756, p. 203-204. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Šešok Andžela; Ardatov Oleg. Modelling and research of durability of the Ankle-Foot Orthosis. The 10th international conference "BIOMDLORE 2013", Palanga, Lithuania, 20-22 September, 2013 : abstracts. Vilnius: Technika, 2013. ISBN 9786094575488, p. 37-38. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2014 - Ardatov Oleg; Maknickas Algirdas. Kaulinio audinio mechaninių savybių tyrimas ir degradacijos procesų modeliavimas. Ketvirtoji jaunųjų mokslininkų konferencija "Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai". Technologijos mokslų sekcija : Vilnius, 2014 m. vasario 11 d. Vilnius, 2014. : pranešimų tezės. Vilnius: LMA, 2014, p. [1]. [M.kr.:N011] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Ardatov Oleg; Maknickas Algirdas; Kačianauskas Rimantas. Degraduoto juosmeninio slankstelio L1 modeliavimas lūžiams prognozuoti. VII nacionalinė doktorantų mokslinė konferencija „Mokslas – sveikatai“. Konferencijos pranešimų tezės, Kaunas, 2014. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2014. ISBN 9789955153429, p. 67-68. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.143]