Aistė Andriušytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Keizikas Andrius; Andriušytė Aistė; Šiožinytė Eglė. Kai kurių ekologiškumo ir energinio efektyvumo santykio tradicinėje architektūroje aspektų tyrimas. Mokslo ir technikos raida = Evolution of science and technology / mokslo istorijos žurnalas = journal on History of Science. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2430. Vol. 4, no. 1 (2012), p. 47-61. [M.kr.:H 005; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2011 - Andriušytė Aistė. Architektūrinių ir inžinerinių sumanymų sąveika. Mokslo ir technikos raida = Evolution of science and technology / mokslo istorijos žurnalas = Journal on history of science. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2430. Vol. 3, no. 1 (2011), p. 32-45. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2010 - Andriušytė Aistė. Tradicijos perėmimo gairės: etninės architektūros kompozicija. Tautosakos darbai = Folklore studies. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1392-2831. 2010, [nr.] 39, p. 116-138. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2007 - Andriušytė Aistė. Savitumas kaip vertybė architektūroje. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 31, nr. 1 (2007), p. 62-66. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2010 - Bertašiūtė Rasa; Andriušytė Aistė. Išsaugokime protėvių dvasią ateinančioms kartoms : Veisiejų regioninio parko sodybos. Aplinka : darna, atsakomybė, aplinka. Vilnius: Kultūros idėjų centras. ISSN 2029-5375. 2010, nr. 2, p. 12-15. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Andriušytė Aistė. Architektūros kompozicijos kategorijų psichologinės prasmės. Architektūros kompozicijos tyrimai : mokslinių straipsnių rinkinys [redakcinė komisija : R. Buivydas, J. Jurevičienė, L. Ziberkas]. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056845, p. 23-25. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2000 - Andriušytė Aistė. Psichologiniai santykio su architektūra motyvai. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 24, nr. 3 (2000), p. 107-111. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Andriušytė Aistė. Teorinės minties reikšmė architektūros studijose : Mintys iš tarptautinės konferencijos “Architektūra ir studijos”. Skirtos Architektūros katedros, įkurtos 1922 m. Lietuvos universitete, 75-čiui. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. 22, Nr. 3 (1998), p. 125-126. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Andriušytė Aistė. Architektūros psichologijos raida. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. 22, Nr. 4 (1998), p. 160-165. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1996 - Andriušytė Aistė. Kai kurie architektūros semiotikos aspektai. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. 1996, Nr. 1(21), p. 50-56. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Andriušytė Aistė; Bertašiūtė Rasa; Benetytė Simona. Tradicinės architektūros tęstinumas šiuolaikiniame kaime. Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje : 4-osios Jono Prano Aleksos tarptautinės mokslinės konferencijos „Šiuolaikinio kaimo vizija" medžiaga. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 2029-8846. 2011, Nr. 2, p. 14-20. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Bendžius Robertas; Andriušytė Aistė. Stiklo sijų ir kolonų panaudojimas pastatuose. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Palevičiūtė Gintarė; Andriušytė Aistė. Senieji Lietuvos vėjo malūnai. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-4. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Bertašiūtė Rasa; Andriušytė Aistė. Molio statyba: tradicijos ir perspektyvos. Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje : mokslo darbai : 4-osios Jono Prano Aleksos tarptautinės mokslinės konferencijos „Šiuolaikinio kaimo vizija“ medžiaga. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 2029-8846. , Nr. 2, p. 68-74. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Andriušytė Aistė. Constructional invention – integral part of architecture formation. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-6]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Mininienė Elena; Andriušytė Aistė. Natūralus akmuo kaip statybinė medžiaga. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos STATYBA (2008 m. balandžio 2–4 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283195, p. 324-334. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Karmazaitė Jurgita; Andriušytė Aistė. Aukštybinių pastatų architektūrinių formų ir konstrukcinių sprendimų raidos tyrimas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos STATYBA (2008 m. balandžio 2–4 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283195, p. 314-323. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Andriušytė Aistė. Apie pirties reikšmę, istoriją ir pokyčius. Supernamai. Vilnius: UAB "Supernamai". ISSN 2029-2619. 2014, Nr. 2(22), p. 18-21. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Bertašiūtė Rasa; Andriušytė Aistė. Išsaugokime protėvių dvasią ateinančioms kartoms : Veisiejų regioninio parko sodybos. Aplinka: darna, atsakomybė, apsauga : [žurnalas]. Vilnius: Kultūros idėjų centras. ISSN 2029-5375. 2010, Nr. 2, p. 12-15. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Andriušytė Aistė. Liaudies medinės statybos ištakų beieškant: svirnas – ne vien ūkinis statinys. Nauja statyba. Vilnius: Leidybos praktika. ISSN 1648-4274. 2007, Nr. 3(25), p. 50-51. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Andriušytė Aistė. Vilniaus plėtra. Nauja statyba. Vilnius: Leidybos praktika. ISSN 1648-4274. 2005, Nr. 3(17), p. 42-46. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Andriušytė Aistė. Daugiaaukščio vidus - atskiras organizavimas. Nauja statyba. Vilnius: "Sapnų sala". ISSN 1648-4274. 2004, Nr. 2(12), p. 20-25. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Gaušienė Regina; Andriušytė Aistė. Kūrybos džiaugsmas su niekuo nepalyginamas. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2003, Nr. 6, p. 32-33. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Recenzijos

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Andriušytė Aistė. Išsami pažintis su Lietuvos etnine architektūra. Liaudies kultūra. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. ISSN 0236-0551. Nr. 1 (2016), p. 92-95. [M.kr.:H 003; H 006] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Andriušytė Aistė. Attributes of spatial structure in Lithuanian folk architecture. 15 annual meeting of the European society for astronomy in culture and VIIIth Oxford international conference on archaeoastronomy and astronomy in culture “Astronomy and cosmology in folk traditions and cultural heritage”, 22-31 July 2007 Klaipėda, Lithuania : abstracts / The Institute of History and Archaeology of the Baltic Sea Region. Klaipėda University, Museum of the Molėtai District, European Society for Astronomy in Culture, The International Society for Archaeoastronomy and Astronomy in Culture. Klaipėda: Klaipėda University, 2007. ISBN 9789955182375, p. 26. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Andriušytė Aistė. Constructional invention – integral part of architecture formation. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 212-213. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Studijos

2008 - Andriušytė Aistė; Baltrušaitis Vingaudas; Burinskaitė Ilona; Žumbakienė Gražina. Dzūkijos tradicinė kaimo architektūra : studija. Vilnius: Etninės kultūros globos tarybos sekretoriatas, 2008. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 12.510]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2009 - Bertašiūtė Rasa; Andriušytė Aistė. Veisiejų krašto kaimo architektūra. Kaunas: Lututė, 2009. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 8.000]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2013 - Andriušytė Aistė; Bertašiūtė Rasa; Bortkūnas Rolandas; Misius Romualdas; Karvelytė-Balbierienė Vilma; Benetytė Simona; Križinauskas Juozas; Kazlauskas Tomas. Kaimo statyba: Suvalkija : [žinynas]. Vilnius: Petro ofsetas, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 7.429]
2013 - Andriušytė Aistė; Bertašiūtė Rasa; Bortkūnas Rolandas; Misius Romualdas; Vidrinskas Egidijus; Aranauskas Ruslanas; Norvaišaitė Neringa; Kazlauskas Tomas. Kaimo statyba: Mažoji Lietuva : [žinynas]. Vilnius: Petro ofsetas, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 7.429]
2013 - Andriušytė Aistė; Bertašiūtė Rasa; Bortkūnas Rolandas. Kaimo statyba : Vakarų Aukštaitija : [žinynas]. Vilnius: Petro ofsetas, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 7.429]
2012 - Andriušytė Aistė; Bertašiūtė Rasa; Bortkūnas Rolandas. Kaimo statyba: Dzūkija : [žinynas]. Vilnius: UAB "Petro ofsetas", 2012. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 7.714]
2010 - Andriušytė Aistė; Aranauskas Ruslanas; Bertašiūtė Rasa; Bortkūnas Rolandas; Križinauskas Juozas; Karvelytė-Balbierienė Vilma; Norvaišaitė Neringa. Kaimo statyba: Rytų Aukštaitija : Rytų Aukštaitijos architektūros pavyzdžių katalogas. Kaunas: Lututė, 2010. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 8.786]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2015 - Grigorjeva Tatjana; Andriušytė Aistė. Mokslinių tyrimų pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 4.770]
2011 - Andriušytė Aistė; Norbutaitė Meda. Kompozicijos dėsniai gamtos formose : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 5.214]
2009 - Parasonis Josifas; Andriušytė Aistė; Mačiulytė Jūratė; Šipalis Juozapas; Endriukaitytė Audronė. Statinių achitektūra ir konstrukcijos. Kursinio projekto metodikos nurodymai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 3.714]
2007 - Andriušytė Aistė. Architektūra – statybos menas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 9.143]
2003 - Parasonis Josifas; Andriušytė Aistė; Gabrielaitis Linas; Mačiulytė Jūratė; Šipalis Juozapas; Garnytė-Sapranavičienė Inga. Statinių architektūra ir konstrukcijos : kursinio projekto metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 2.357]