Daiva Andriušaitienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Andriušaitienė Daiva. Vocational guidance – GPS for management of human resource development: does it work in Lithuania. Business, management and education. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-7491. vol. 18, no. 1 (2020), p. 56-72. [M.kr.:S 000; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2020 - Kvedarienė Audronė; Melnikas Borisas; Kazlauskienė Eglė; Andriušaitienė Daiva. High technology sectors’ participation in downstream GVC: case of Baltic region. Montenegrin journal of economics. Podgorica: University of Montenegro. ISSN 1800-5845. vol. 16, iss. 1 (2020), p. 105-120. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Andriušaitienė Daiva. Occupational standards: a key to improving match between skills and labour market needs in Lithuania. Economics and culture. Warsaw: Sciendo. ISSN 2256-0173. vol. 15, iss. 2 (2018), p. 88-98. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Siniavskaitė Edita; Andriušaitienė Daiva. Lietuvos jaunimo migracinių nuostatų tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 7, Nr. 2 (2015), p. 210-220. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Andriušaitienė Daiva. Model of organization of VET teachers’ technological competences development – the lesson of social partnership. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, p. 647-657. [M.kr.:S 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Andriušaitienė Daiva. Profesiniai standartai – galimybė derinti veiklos pasaulio ir švietimo sistemos poreikius. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 1 (2013), p. 17-26. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Andriušaitienė Daiva; Ginevičienė Vanda Birutė; Šileika Algis. Daugiakriterinis profesinio mokymo kokybės valdymo vertinimo modelis. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 9, no. 2 (2008), p. 88-96. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Šileika Algis; Andriušaitienė Daiva. Istorinis metodologinis darbo rinkos sampratos aspektas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 8, no. 1 (2007), p. 19-23. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Šileika Algis; Andriušaitienė Daiva. Problems of identifying and regulating the structure of the labour market in depressive Lithuanian regions. Journal of business economics and management. Stralsund: North-German Academy of Informatology (Stralsund). ISSN 1611-1699. Vol. 7, no. 4 (2006), p. 223-233. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Andriušaitienė Daiva. Migracijos procesų poveikis depresinių šalies regionų darbo jėgos struktūrai. Verslas, vadyba ir studijos'2005: mokslo darbai = Business, management and education'2005: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2006, p. 7-19. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2005 - Andriušaitienė Daiva. Ilgalaikio nedarbo mažinimo priemonių plėtra. Verslas, vadyba ir studijos. .. ISSN 1648-8156. 2005, 2004, p. 195-203. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Šileika Algis; Kabaila Algis; Andriušaitienė Daiva. Vietinių užimtumo iniciatyvų plėtra Lietuvoje. Aktualūs socialinės politikos klausimai. Vilnius: Leidybinė grupė "Darbo biržos naujienos". ISSN 1648-6269. 2004, Nr. 4, p. 3-40. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 2.714]
2004 - Andriušaitienė Daiva. Regioninės nedarbo diferenciacijos problemos. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 187-192. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Andriušaitienė Daiva; Šileika Algis. Užimtumo didinimas depresiniuose šalies regionuose - prioritetinis regioninės politikos tikslas. Vagos : mokslo darbai. Kaunas: Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1648-116X. 2003, Nr. 61(14), p. 20-29. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Andriušaitienė Daiva; Vižinytė Gerda. Development of a social business as a social innovation: the case of Lithuania. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 101-110. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2003 - Andriušaitienė Daiva; Šileika Algis. Užimtumo didinimas depresiniuose šalies regionuose - prioritetinis regioninės politikos tikslas. Kaimo plėtra 2003 : globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui : [tarptautinė mokslo konferencija] : pranešimų rinkinys, 2003. 2003. ISBN 9955448172, p. 11-12. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Andriušaitienė Daiva. Klasterizacijos poveikis depresinių šalies regionų plėtrai. Verslas XXI amžiuje : 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2006 m. vasario 9 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9789955281085, p. 5-11. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Andriušaitienė Daiva. Socialinis vietinių užimtumo iniciatyvų projektų efektyvumas. Verslas XXI amžiuje : 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2005 m. vasario 10 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059313, p. 103-108. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Andriušaitienė Daiva. Universitetų absolventų pasirengimo profesinei veiklai tobulinimas. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 12 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057671, p. 93-98. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Monografijos

2013 - Skačkauskienė Ilona; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Zabarauskaitė Rasa; Andriušaitienė Daiva; Tunčikienė Živilė. Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos : monografija. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 11.690]
2008 - Andriušaitienė Daiva. Depresinių šalies regionų darbo rinkos plėtra / Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie [Lietuvos Respublikos] Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos : monografija. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2008. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 15.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Šileika Algis; Andriušaitienė Daiva; Tūtlys Vidmantas; Jovaiša Tomas Raimundas; Laužackas Rimantas; Gurskienė Odeta; Žilionis Sigitas; Kindurienė Birutė; Dienys Vincentas; Vengris Saulius; Lydeka Zigmas; Pusvaškis Romualdas; Stumbrys Eugenijus; Misiūnas M. Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sistemos modelis. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2008. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 11.929]
2008 - Andriušaitienė Daiva. Depresinių šalies regionų darbo rinkos plėtra. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 12.429]
2005 - Šileika Algis; Gruževskis Boguslavas; Jovaiša Tomas; Kabaila Algis; Pocius Arūnas; Andriušaitienė Daiva; Bikmanienė Raimonda; Rupšys V.; Zabarauskaitė Rasa; Žilionis S.. Aktualūs socialinės politikos klausimai. Vilnius: Baltijos kopija, 2005. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 10.786]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2002 - Šileika Algis; Borkovska Stanislava; Ginevičius Romualdas; Gruževskis Boguslavas; Žalimienė Laimutė; Andriušaitienė Daiva. Vietinių užimtumo iniciatyvų plėtra Lietuvoje ; [redakcinė kolegija: Algis Šileika (pirm.), Stanislava Borkovska, Romualdas Ginevičius, Boguslavas Griževskis, Laimutė Žalimienė ; kalbos redaktorė Daiva Andriušaitienė ; leidinio recenzentai: Vidas Šlekaiti. Vilnius: [s.n.], 2002. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 6.700]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2016 - Andriušaitienė Daiva; Drejeris Rolandas; Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras. Ekonomikos teorija : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 29.143]
2012 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Andriušaitienė Daiva. Ekonomikos teorija : [elektroninis išteklius]. Vilnius: [A. Jakutis], 2012. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 29.643]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2014 - Andriušaitienė Daiva; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Skačkauskienė Ilona; Stasytytė Viktorija; Zabarauskaitė Rasa. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2014. [M.kr.:S 003; S 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 2.071]