Inesa Alistratovaitė-Kurtinaitienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa. Urban transformations in state squares of the Baltic Sea region. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 70-80. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa. Aikštė kaip urbanistinės erdvės tipas. Tarp socialinės funkcijos ir erdvinių dimensijų. Acta Academiae Artium Vilnensis. Miesto architektūra. Erdvės, formantai, akcentai = Urban architecture. Spaces, formatives and accents. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2015, Nr. 76, p. 71-103. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 2.357]
2013 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Klaipėdos centrinės dalies morfostruktūros kaitos galimybės. Acta Academiae Artium Vilnensis. Terra Urbana. Urbanistinės kaitos žemėlapiai: miestas, kultūra, visuomenė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2013, Nr. 71, p. 77-93. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2010 - Alistratovaitė Inesa. Parko problematika struktūrinėje miesto plėtroje (Šiaulių miesto pavyzdžiu). Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 4 (2010), p. 216-234. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2009 - Alistratovaitė Inesa. Uostamiesčio vizualinio įvaizdžio plėtros galimybės ir problemos: aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano rengimas – sprendinių konkretizavimas ir pasekmių vertinimas. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 33, nr. 2 (2009), p. 49-81. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 2.357]
2008 - Alistratovaitė Inesa. Uostamiesčio vizualinio įvaizdžio formavimo galimybės ir problemos: aukštybinių pastatų specialiojo plano rengimas – esama situacija ir koncepcija. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 32, nr. 2 (2008), p. 71-85. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2006 - Alistratovaitė Inesa. Miesto vizualinio įvaizdžio plėtra ir apsauga globalizacijos sąlyomis. Kultūrologija. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. ISSN 1822-2242. T. 13 (2006), p. 284-370. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 6.214]
2005 - Garrick Eglė; Alistratovaitė Inesa. Pramonės objektų pakrantės zonoje konversijos patirtis Sidnėjaus pavyzdžiu. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. Vol. 29, no. 2 (2005), p. 90-101. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Alistratovaitė Inesa. Užstatymo erdvinių parametrų sąryšis tradicinėje miesto struktūroje. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVII, Nr. 3 (2003), p. 126-136. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2002 - Alistratovaitė Inesa. Erdvė urbanistikoje: termino ir suvokimo klausimu. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVI, nr. 3 (2002), p. 148. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2016 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Urban design in the Baltics: studies, research and practice : editorial. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 40, Nr. 4 (2016), p. 259-261. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa. Morphological analysis of squares in Europeans common cultural context. Proceedings of the International conference on Changing Cities III: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic dimensions, Syros-Delos-Mykonos Islands, Greece, June 26-30, 2017. Thessaloniki: Grafima Publications, 2017. ISBN 9786185271121, p. 1645-1655. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2004 - Alistratovaitė Inesa. Transformation of urban structure in Lithuania cities. The 11th International Planning History conference 2004[elektroninis išteklius] : Planning Models and the Culture Cities. Barcelona, 14 to 17 July. [CD]. Barcelona: 2004. ISBN 8460801551, p. 1-9. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Alistratovaitė Inesa. Administracinio veiksnio įtaka žemės nuosavybės raidai XIII-XX a. Architektūra ir gyvenamosios aplinkos kokybė : K. Šešelgio skaitymai, 2004 : tarptautinės jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096519, p. 115-122. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2007 - Alistratovaitė Inesa. Tarptautinė paroda „IC EXPO 2007“ Druskininkuose ir Alytuje. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2007, Nr. 3, p. 14-15. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Alistratovaitė Inesa. Architekto Algio Vyšniūno asmenybė. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2007, Nr. 6, p. 34-36. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2002 - Alistratovaitė Inesa. Kelios mintys apie Šiaulių miesto centrą. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2002, Nr. 4, p. 61-65. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Alistratovaitė Inesa. "K. Šešelgio skaitymai - 2002". Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2002, Nr. 3, p. 12. [M.kr.:H 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2018 - Dijokienė Dalia; Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa. Planned and unplanned urban transformations of city center (based on the example of Vilnius city). Yokohama 2018. The 18th IPHS conference Looking at the World History of Planning : proceedings, abstracts, full paper. Tokyo: The Urban Design Lab, Department of Urban Engineering, The University of Tokyo, 2018, p. 1261. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Cirtautas Matas; Dijokienė Dalia. The study of urban form in Lithuania: preliminary findings on its European background. "City and territory in the globalization age". 24th International Seminar on Urban Form (ISUF) international conference, Valencia 2017. 27, 28, 29 September : book of abstracts. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2017. ISBN 9788490485743, p. 156. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa. Morphological analysis of squares in Europeans common cultural context. Book of abstracts of the International Conference on Changing Cities III: Spatial, Design, Landscape & Socio-Economic dimensions; Syros-Delos-Mykonos Islands, Greece, June 26-30, 2017. Thessaloniki: Grafima Publications, 2017. ISBN 9786185271114, p. 463. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Dijokienė Dalia; Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Cirtautas Matas. Global cityscapes. Recent transformations of new city centre in Vilnius, Lithuania. "City and territory in the globalization age". 24th International Seminar on Urban Form (ISUF) international conference, Valencia 2017. 27, 28, 29 September : book of abstracts. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2017. ISBN 9788490485743, p. 220. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Miestų morfologija: tradicija ir perspektyva. Urbanistika Baltijos šalyse: studijos, mokslas ir praktika = Urban Design in the Baltics: studies, research and practice, 2015 m. lapkričio 6 d., Vilnius, Lietuva : respublikinės konferencijos santraukos [elektroninis išteklius] / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Architecture. Vilnius: VGTU, 2015. ISBN 9786094578380, p. 2. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Alistratovaitė Inesa. Transformation of urban structure in Lithuania cities. The 11th International Planning History conference 2004 : Planning Models and the Culture Cities. Barcelona, 14 to 17 July : conference book. Barcelona: 2004. ISBN 8460801551, p. 273. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2013 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Klaipėdos miesto centrinės dalies morfostruktūros kaitos galimybės. Terra Urbana. Urbanistinės kaitos žemėlapiai: miestas, kultūra, visuomenė: tarpdalykinė mokslinė konferencija, Klaipėda, birželio 28 d. : pranešimų tezių rinkinys. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013. ISBN 9786094470837, p. 12-13. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Alistratovaitė Inesa. Morfologinės struktūros transformacijos centriniame miesto rajone (Lietuvos pavyzdžiu). Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2005. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 17.286]
2004 - Alistratovaitė Inesa. Morfologinės struktūros transformacijos centriniame miesto rajone : (Lietuvos pavyzdžiu). Vilnius: 2004. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 17.286]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2016 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Journal of architecture and urbanism : Vol. 40, no. 4: Urban design in the Baltics: studies, research and practice. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 5.357]