Inesa Alistratovaitė-Kurtinaitienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa. Urban transformations in state squares of the Baltic Sea region. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 70-80. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa. Aikštė kaip urbanistinės erdvės tipas. Tarp socialinės funkcijos ir erdvinių dimensijų. Acta Academiae Artium Vilnensis. Miesto architektūra. Erdvės, formantai, akcentai = Urban architecture. Spaces, formatives and accents. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2015, Nr. 76, p. 71-103. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 2.357]
2013 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Klaipėdos centrinės dalies morfostruktūros kaitos galimybės. Acta Academiae Artium Vilnensis. Terra Urbana. Urbanistinės kaitos žemėlapiai: miestas, kultūra, visuomenė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2013, Nr. 71, p. 77-93. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2010 - Alistratovaitė Inesa. Parko problematika struktūrinėje miesto plėtroje (Šiaulių miesto pavyzdžiu). Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 4 (2010), p. 216-234. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2009 - Alistratovaitė Inesa. Uostamiesčio vizualinio įvaizdžio plėtros galimybės ir problemos: aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano rengimas – sprendinių konkretizavimas ir pasekmių vertinimas. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 33, nr. 2 (2009), p. 49-81. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 2.357]
2008 - Alistratovaitė Inesa. Uostamiesčio vizualinio įvaizdžio formavimo galimybės ir problemos: aukštybinių pastatų specialiojo plano rengimas – esama situacija ir koncepcija. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 32, nr. 2 (2008), p. 71-85. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2006 - Alistratovaitė Inesa. Miesto vizualinio įvaizdžio plėtra ir apsauga globalizacijos sąlyomis. Kultūrologija. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. ISSN 1822-2242. T. 13 (2006), p. 284-370. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 6.214]
2005 - Garrick Eglė; Alistratovaitė Inesa. Pramonės objektų pakrantės zonoje konversijos patirtis Sidnėjaus pavyzdžiu. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. Vol. 29, no. 2 (2005), p. 90-101. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Alistratovaitė Inesa. Užstatymo erdvinių parametrų sąryšis tradicinėje miesto struktūroje. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVII, Nr. 3 (2003), p. 126-136. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2002 - Alistratovaitė Inesa. Erdvė urbanistikoje: termino ir suvokimo klausimu. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVI, nr. 3 (2002), p. 148. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2019 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa. Pratarmė. Lietuvos miestų susisiekimo sistemos. Vilnius: monografija / Pranciškus Juškevičius, Vidualdas Valeika. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. ISBN 9786094762208, p. 6-8. [M.kr.:H 003; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Urban design in the Baltics: studies, research and practice : editorial. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 40, Nr. 4 (2016), p. 259-261. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa. Morphological analysis of squares in Europeans common cultural context. Proceedings of the International conference on Changing Cities III: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic dimensions, Syros-Delos-Mykonos Islands, Greece, June 26-30, 2017. Thessaloniki: Grafima Publications, 2017. ISBN 9786185271121, p. 1645-1655. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2004 - Alistratovaitė Inesa. Transformation of urban structure in Lithuania cities. The 11th International Planning History conference 2004[elektroninis išteklius] : Planning Models and the Culture Cities. Barcelona, 14 to 17 July. [CD]. Barcelona: 2004. ISBN 8460801551, p. 1-9. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Alistratovaitė Inesa. Administracinio veiksnio įtaka žemės nuosavybės raidai XIII-XX a. Architektūra ir gyvenamosios aplinkos kokybė : K. Šešelgio skaitymai, 2004 : tarptautinės jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096519, p. 115-122. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2007 - Alistratovaitė Inesa. Tarptautinė paroda „IC EXPO 2007“ Druskininkuose ir Alytuje. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2007, Nr. 3, p. 14-15. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Alistratovaitė Inesa. Architekto Algio Vyšniūno asmenybė. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2007, Nr. 6, p. 34-36. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2002 - Alistratovaitė Inesa. Kelios mintys apie Šiaulių miesto centrą. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2002, Nr. 4, p. 61-65. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Alistratovaitė Inesa. "K. Šešelgio skaitymai - 2002". Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2002, Nr. 3, p. 12. [M.kr.:H 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Dijokienė Dalia; Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Cirtautas Matas. Assemblages of planned and unplanned urban structures in a city (based on the example of Vilnius city centre). ISUF NICOSIA 2019: XXVI International Seminar on Urban Form. Cities as Assemblages, July 2nd - July 6th, 2019, Nicosia, Cyprus : book of abstracts. Cyprus: Cyprus Network of Urban Morphology (CyNUM), 2019, p. 247. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Dijokienė Dalia; Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa. Planned and unplanned urban transformations of city center (based on the example of Vilnius city). Yokohama 2018. The 18th IPHS conference Looking at the World History of Planning : proceedings, abstracts, full paper. Tokyo: The Urban Design Lab, Department of Urban Engineering, The University of Tokyo, 2018, p. 1261. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Cirtautas Matas; Dijokienė Dalia. The study of urban form in Lithuania: preliminary findings on its European background. City and territory in the globalization age: 24th International Seminar on Urban Form (ISUF), Valencia, 27-29 September 2017 : book of abstracts. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2017. ISBN 9788490485743, p. 156. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa. Morphological analysis of squares in Europeans common cultural context. Book of abstracts of the International Conference on Changing Cities III: Spatial, Design, Landscape & Socio-Economic dimensions; Syros-Delos-Mykonos Islands, Greece, June 26-30, 2017. Thessaloniki: Grafima Publications, 2017. ISBN 9786185271114, p. 463. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Dijokienė Dalia; Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Cirtautas Matas. Global cityscapes. Recent transformations of new city centre in Vilnius, Lithuania. City and territory in the globalization age: 24th International Seminar on Urban Form (ISUF), Valencia, 27-29 September 2017 : book of abstracts. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2017. ISBN 9788490485743, p. 220. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Miestų morfologija: tradicija ir perspektyva. Urbanistika Baltijos šalyse: studijos, mokslas ir praktika = Urban Design in the Baltics: studies, research and practice, 2015 m. lapkričio 6 d., Vilnius, Lietuva : respublikinės konferencijos santraukos [elektroninis išteklius] / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Architecture. Vilnius: VGTU, 2015. ISBN 9786094578380, p. 2. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Alistratovaitė Inesa. Transformation of urban structure in Lithuania cities. The 11th International Planning History conference 2004 : Planning Models and the Culture Cities. Barcelona, 14 to 17 July : conference book. Barcelona: 2004. ISBN 8460801551, p. 273. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2013 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Klaipėdos miesto centrinės dalies morfostruktūros kaitos galimybės. Terra Urbana. Urbanistinės kaitos žemėlapiai: miestas, kultūra, visuomenė: tarpdalykinė mokslinė konferencija, Klaipėda, birželio 28 d. : pranešimų tezių rinkinys. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013. ISBN 9786094470837, p. 12-13. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Alistratovaitė Inesa. Morfologinės struktūros transformacijos centriniame miesto rajone (Lietuvos pavyzdžiu). Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2005. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 17.286]
2004 - Alistratovaitė Inesa. Morfologinės struktūros transformacijos centriniame miesto rajone : (Lietuvos pavyzdžiu). Vilnius: 2004. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 17.286]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2016 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Journal of architecture and urbanism : Vol. 40, no. 4: Urban design in the Baltics: studies, research and practice. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 5.357]