Paulius Aleksandravičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2008 - Aleksandravičius Paulius; Staškevičius Juozapas Audvydas. Process of structurization of technical-technological innovations. Proceedings of the 6 th International conference of DAAAM Baltic industrial engineering, 24-26 April 2008, Tallinn, Estonia / Danube Adria Association for Automation & Manufacturing, DAAAM International Vienna, DAAAM Baltic; BALTECH Consortium, Estonian Academy of Sciences, Federation of Estonian Engineering Industry, Association of Estonian Mechanical Engineers. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2008. ISBN 9789985597835, p. 291-296. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2008 - Vilys Mantas; Aleksandravičius Paulius. Šiuolaikinė inovacijų politika: techninės ir technologinės pažangos prioritetai. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2008, Nr. 1(17), p. 28-35. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Aleksandravičius Paulius; Staškevičius Juozapas Audvydas; Toločka Eligijus. Techninių- technologinių inovacijų kūrimo proceso struktūrizavimas. Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-1142. Vol. 37 (2006), p. 7-18. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Aleksandravičius Paulius. Technologinių inovacijų kūrimas - susistemintas procesas. Verslas XXI amžiuje : 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2005 m. vasario 10 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059313, p. 92-102. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Aleksandravičius Paulius. Techninių-technologinių inovacijų kūrimo faktorių analizė. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2005 m. balandžio 21-22 d., medžiaga : mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059070, p. 121-126. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Aleksandravičius Paulius. Techninių-technologinių inovacijų kūrimo sisteminis traktavimas. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos " Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. balandžio 20-21 d., medžiaga : mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057795, p. 178-182. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Aleksandravičius Paulius. Spreading of innovations via matrix organizational structure in production enterprises. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos " Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 15-16 d., medžiaga : mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056586, p. 108-112. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Aleksandravičius Paulius; Staškevičius Juozapas Audvydas. Intellectual, technological and goods innovations. Ketvirtosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. balandžio mėn. 11-12 d., medžiaga : mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055431, p. 256-259. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]