Jurgita Alchimovienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2011 - Raslanas Saulius; Alchimovienė Jurgita; Banaitienė Nerija. Residential areas with apartment houses: analysis of the condition of buildings, planning issues, retrofit strategies and scenarios. International journal of strategic property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 15, no. 2 (2011), p. 152-172. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2011 - Alchimovienė Jurgita; Raslanas Saulius. Sustainable renovation and evaluation of blocks of multi-apartment houses. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288299, p. 835-841. [M.kr.:S 003; T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Raslanas Saulius; Alchimovienė Jurgita. Daugiabučių namų Lietuvoje atnaujinimo darnumo įvertinimas. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 4, no. 4 (2012), p. 145-154. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Ginevičius Tomas; Kaklauskas Artūras; Kazokaitis Paulius; Alchimovienė Jurgita. Recommender system for real estate management. Verslas: teorija ir praktika = Business: Theory and Practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 3 (2011), p. 258-267. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Alchimovienė Jurgita; Stasiukynas Andrius; Gudienė Neringa. Daugiabučių gyvenamųjų namų būklės analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 2 (2011), p. 17-20. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Alchimovienė Jurgita; Gudienė Neringa. Teritorijų planavimo nuostatų analizė atnaujinant miestų gyvenamuosius rajonus (kvartalus). Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 2 (2010), p. 5-10. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Alchimovienė Jurgita. Daugiabučių namų kvartalų modernizavimo strategijų analizė. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 5 (2009), p. 98-102. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Alchimovienė Jurgita; Raslanas Saulius. Sustainable renovation and evaluation of blocks of multi-apartment houses. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:S 003; T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Packevičiūtė Neringa; Madaikina Inesa; Alchimovienė Jurgita. Studentų mokymosi našumo tyrimas. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-4. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Šaparauskas Jonas; Ramanauskaitė Jurgita; Ramanauskaitė Jolita. Pastatų alternatyvų vertinimas naudojantis interneto galimybėmis. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 70-75. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2010 - Lepkova Natalija; Alchimovienė Jurgita. Jaunųjų mokslininkų pranešimai – sekcijoje „Statyba“. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2010, Nr. 2, p. 14. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Lepkova Natalija; Alchimovienė Jurgita. Jaunieji mokslininkai gvildeno aktualias statybos ir nekilnojamojo turto problemas. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2009, Nr. 2, p. 7. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2012 - Alchimovienė Jurgita. Daugiabučių namų miestų gyvenamuosiuose rajonuose darnaus atnaujinimo vertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.429]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Ustinovičius Leonas; Ambrasas Gintautas; Alchimovienė Jurgita; Ignatavičius Česlovas; Vilutienė Tatjana. Statinių eksploatavimas ir atnaujinimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 10.290]