Ramunė Albrektienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Bazienė Kristina; Tetsman Ina; Albrektienė Ramunė. Level of pollution on surrounding environment from landfill aftercare. International journal of environmental research and public health. Basel: MDPI. ISSN 1661-7827. vol. 17, iss. 6 (2020), p. 1-14. [M.kr.:T 005; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2020 - Albrektienė Ramunė; Paliulis Dainius. Investigation of lead removal from drinking water using different sorbents. Ecological chemistry and engineering S-Chemia i inzynieria ekologiczna S. Opole: Society of Ecological Chemistry and Engineering. ISSN 1898-6196. vol. 27, iss. 1 (2020), p. 67-82. [M.kr.:T 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2019 - Albrektienė Ramunė; Karaliūnas Karolis; Bazienė Kristina. Sustainable reuse of groundwater treatment iron sludge for organic matter removal from river Neris water. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. vol. 11, iss. 3 (2019), p. 1-15. [M.kr.:T 005; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2017 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Tamulaitienė Birutė; Voišnienė Violeta. Technology for treatment of groundwater simultaneously containing iron, manganese, ammonium and organic matter. Journal of water supply: research and technology - AQUA. London: IWA Publishing. ISSN 0003-7214. vol. 66, iss. 8 (2017), p. 665-672. [M.kr.:T 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Tamulaitienė Birutė; Voišnienė Violeta; Gražėnienė Rūta. Fractionation of organic matter and validation of groundwater treatment technology. Desalination and water treatment. Hopkinton: Desalination Publ. ISSN 1944-3994. Vol. 87 (2017), p. 101-108. [M.kr.:T 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Zalieckienė Elena; Šaulys Valentinas; Zagorskis Alvydas. Determination of organic matter by UV absorption in the ground water. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 2 (2012), p. 163-167. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Rimeika Mindaugas; Albrektienė Ramunė. Reduction of apparent water losses. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas. Efficiency of removal of iron, manganese, ammonium and organic matter from groundwater. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Gražėnienė Rūta. Organic fractions and metal-organic complexes in the groundwater. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-7. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Rimeika Mindaugas; Albrektienė Ramunė. Analysis of apparent water losses, case study. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-6. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Lubytė Ernesta. The removal of iron-organic complexes from drinking water using coagulation process. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288282, p. 509-512. [M.kr.:T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Siaurusevičiūtė Irma; Albrektienė Ramunė. Fluoridų šalinimo iš geriamojo vandens naudojant sorbentus tyrimas. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2019 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 22th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. ISSN 2029-7157, p. 106-111. [M.kr.:T 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Petraitytė Viktorija. Filtravimo užpildų efektyvumo tyrimai. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013), p. 455-460. [M.kr.:N 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Jurkienė Anželika. Analysis of coagulation processes for the groundwater treatment. Selected Scientific Papers (SSP) - Journal of Civil Engineering. Bratislava: Versita. ISSN 1338-7278. Vol. 8, iss. 1 (2013), p. 51-58. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas. Organinių junginių ir spalvos šalinimo iš požeminio vandens efektyvumas naudojant koaguliantus. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 5 (2011), p. 118-122. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Jankauskas Juozas. Geležies organinių kompleksinių junginių šalinimas iš požeminio vandens naudojant koaguliantus. Vandens ūkio inžinerija = Water mangement engineering. Kaunas: LŽŪU. ISSN 1392-2335. 2011, Nr. 38(58), p. 69-74. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas. Organinių medžiagų ir spalvos nustatymo metodai vandenyje. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 5 (2010), p. 5-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Pavlovska Dorota; Albrektienė Ramunė; Paliulis Dainius. Švino šalinimo iš vandens naudojant alternatyvius sorbentus tyrimas. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2018 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 21th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 112-117. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Karaliūnas Karolis; Albrektienė Ramunė. Organinių medžiagų šalinimas iš vandens naudojant geležies prisotintas paplavas. 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Pastatų inžinerinės sistemos vykusios 2017 m. balandžio 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Engineering systems for buildings 20 April 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017. ISSN 2029-7157, p. 29-34. [M.kr.:T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Voišnienė Violeta. The characterisation of natural organic matter in ground water using rapid fractionation. Water Pollution XII : proceedings of the 12th international conference in the series of modelling, monitoring and management of water pollution. Ashurst, Southampton, UK: WIT Press. ISBN 9781845647766. Vol. 182 (2014), p. 111-120. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Gražėnienė Rūta. Organic fractions and metal-organic complexes in the groundwater. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-7]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Rimeika Mindaugas; Albrektienė Ramunė. Analysis of apparent water losses, case study. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-6. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Jurkienė Anželika. Research of coagulation process under different conditions. IX International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering of TUKE [elektroninis išteklius]. Košice, Slovakia, May 23-25, 2012. Young Scientist 2012 : [CD]. Košice: Technical University of Košice, 2012. ISBN 9788055309040, p. [1-6]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Valentukevičienė Marina; Albrektienė Ramunė. Nitrogen compounds removal by membrane filtration in water treatment plant for small communities: full-scale start-up. Water Practice & Technology : selected papers from the Large Wastewater Treatment Plants, 4–8th September 2011, Budapest, Hungary and International Conference on Integrated Water Management, 2–5 Feb 2011, Perth. London: IWA Publishing. ISSN 1751-231X. Vol. 7, iss. 1 (2012), p. [1-9]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Lubytė Ernesta. The removal of iron-organic complexes from drinking water using coagulation process. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas. Organinių medžiagų ir vandens spalvos priklausomybė. 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285601, p. 5-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Račys Viktoras; Kliučininkas Linas; Jankūnaitė Dalia; Albrektienė Ramunė. Application of ORP for the evaluation of water contamination. Linnaeus Eco-Tech'10, 22-24 November, 2010, Kalmar, Sweden : 7th International Conference on Natural Sciences and Technologies for Waste and Wastewater Treatment, Remediation, Emissions Related to Climate, Environmental and Economic Effects : proceedings. Kalmar: [s.n.], 2010, p. 1082-1089. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Jurkienė Anželika. Research of filter media influents on water quality. Linnaeus ECO-TECH 2012 : proceedings of the 8th international conference on natural sciences and technologies for waste and wastewater treatment, remediation, emissions related to climate, environmental and economic effects, November 26-28, 2012, Kalmar, Sweden. Kalmar: Linnaeus university, 2012, p. 412-420. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Jurkienė Anželika; Albrektienė Ramunė; Jankauskas Juozas. Present state of water treatment methods applied in Lithuanian wellfields. The 8’th International youth science environmental forum of Baltic region countries “ECOBALTICA”, 29 September – 1 October 2011 : book of abstracts and papers. St.-Petersburg: St. Petersburg State Polytechnical University, 2011, p. [1]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Albrektienė Ramunė. Geriamojo vandens kokybės tyrimai ir gerinimo priemonės. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 8.929]