Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Olga Regina Šostak
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus aukštesnioji statybos mokykla statybos jaunesnysis inžinienius, aukštesnysis išsilavinimas 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Fundamentinių mokslų fakulteto inžinerinės grafikos katedros docentė 2011--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Šostak Olga Regina, Makutėnienė Daiva, Modelling a dispute hearing between an investor and the public concerned in administrative courts of the republic of Lithuania // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vo. 19, no. 3 (2013) p. 489-509. 2013
02T Šostak Olga Regina, Makutėnienė Daiva, Timely determining and preventing conflict situations between investors and third parties: some observations from Lithuania // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 4 (2013) p. 390-404. 2013
03S Maceika Augustinas, Šostak Olga Regina, Inovacijoms palankios aplinkos kūrimas // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 2 (2014) p. 121-128. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2015-01-01 Makutėnienė Daiva, Šostak Olga Regina, Maceika Augustinas, Geometry and decision support system for roof installation // BALTGRAF-13, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. 108-116.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B1 B1
lenkų C2 C1 C1
rusų A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Industrinių objektų projektavimo technologijos
Antrosios pakopos Inžinerinės dokumentacijos valdymas
Pirmosios pakopos Taikomoji inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Ūkinė teisė
Pirmosios pakopos Integralinis skaičiavimas
Pirmosios pakopos Kompiuterinė projekto vizualizacija ir animacija
Pirmosios pakopos Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Pirmosios pakopos Kompiuterinis modeliavimas
Pirmosios pakopos Bendroji inžinerinė grafika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "IN RE" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujos kompiuterinės programos studijų procesui parengimas 2014-2014