Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rytė Žiūrienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus civilinės inžinerijos institutas Architektė, aukštasis išsilavinimas 1993
Vilniaus technikos universitetas informatikos magistras, aukštasis išsilavinimas 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2002
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB LPC “Litexpo” Projektuotoja 1996-2002
Vilniaus technikos universitetas Inžinerinės grafikos katedra Asistentė 2000-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Grafinių sistemų katedra Asistentė 2001-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Grafinių sistemų katedra Docentė 2002-2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Grafinių sistemų katedra Lektorė 2004-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Grafinių sistemų katedra Docentė 2009-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Grafinių sistemų katedra Lektorė 2014-2016
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
1996-2002 Pastatų erdvinio sprendimo vizualizavimo intelektinis modeliavimas (daktaro disertacija)
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
05H, 07T Žiūrienė Rytė, Concerning a flowery tablecloth and the computer-aided analysis of a 19th-century photographic image // Limes, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 6, no. 1 (2013) p. 64-84. 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2013 Žiūrienė Rytė, Gujienė Ina, The fundamentals of projection-based technical drawing; ISBN 9786094574368 (2013), [psl.: 56]
2014 Žiūrienė Rytė, Pankrašovaitė Ina, Stančius Antanas, Rastrinė ir vektorinė grafika; ISBN 9786094576737 (2014), [psl.: 176]
2015 Čiupaila Lionginas, Makutėnienė Daiva, Vinogradova Jūratė, Zemkauskas Jonas, Žiūrienė Rytė, Inžinerinė skaitmeninė grafika. Bendroji grafika; ISBN 9786094576676 (2015), [psl.: 484]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Žiūrienė Rytė, Some problems of intellectual data management in CAAD // eCAADe 19: Architectural Information Management, Helsinki, 2001 p. 161-164.
2002-01-01 Žiūrienė Rytė, Čiupaila Lionginas, Intelligent data management in building design process // eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction, Lisse : Swets & Zeitlinger, 2002 p. 433-434.
2002-01-01 Čiupaila Lionginas, Žiūrienė Rytė, К вопросу применения искусственного интеллекта в процесе строительного проектирования // Engineering Graphics BALTGRAF-6, Riga, 2002 p. 39-43.
2004-01-01 Žiūrienė Rytė, Visual methods of creating 3D models in engineering // Engineering graphics BALTGRAF-7, Vilnius : Technika, 2004 p. 126-132.
2004-01-01 Žiūrienė Rytė, Representation and modelling of 3D objects in different cad systems // Proceedings of 8th Seminar "Geometry and Computer". Ustroń 15th - 17th June 2004, Ustroń, 2004 p. 67-68.
2005-01-01 Makutėnienė Daiva, Žiūrienė Rytė, Miesto parkų efektyvaus projektavimo modeliavimas // Parkas mieste - socialinis ir ekonominis veiksnys: tarptautinės konferencijos medžiaga: Vilnius, 2005 m. spalio 7 d, Vilnius : Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2005 p. 103-108.
2006-01-01 Žiūrienė Rytė, Čiupaila Lionginas, Automation of modelling in the 2D graphics tasks // Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2006 p. 86-90.
2006-01-01 Žiūrienė Rytė, Čiupaila Lionginas, Automatization of modelling in the 2D graphics tasks // Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2006 p. 86-90.
2006-01-01 Žiūrienė Rytė, Riškus Aivaras, Čiupaila Lionginas, The aspects of graphics teaching management by internet technologies // Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2006 p. 106-110.
2006-01-01 Žiūrienė Rytė, Čiupaila Lionginas, Reasoning models in the graphics courses // Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2006 p. 46-50.
2006-01-01 Čiupaila Lionginas, Zemkauskas Jonas, Žiūrienė Rytė, Aspects of information engineering graphics modelling // Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2006 p. 81-85.
2006-01-01 Čiupaila Lionginas, Zemkauskas Jonas, Žiūrienė Rytė, Structure modelling of information geometrical drawing // Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2006 p. 36-40.
2006-01-01 Čiupaila Lionginas, Zemkauskas Jonas, Žiūrienė Rytė, Information civil engineering drawing models // Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2006 p. 77-80.
2007-01-01 Čiupaila Lionginas, Žiūrienė Rytė, Zemkauskas Jonas, Constructional graphics peculiarities in the information technologies // Proceedings of 5th conference "Geometry and Graphics". Ustron, 25th - 27th June 2007, Gliwice : Politechnika Śląska, 2007 p. 53-55.
2007-01-01 Zemkauskas Jonas, Čiupaila Lionginas, Žiūrienė Rytė, Aspects of graphic methods application in managing building processes // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2007-01-01 Zemkauskas Jonas, Čiupaila Lionginas, Žiūrienė Rytė, Aspects of graphic methods application in managing constructing processes // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 447-452. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Čiupaila Lionginas, Žiūrienė Rytė, Makutėnienė Daiva, Descriptive geometry in information technology: animation or reanimation? // 13th international conference on geometry and graphics. ICGG 2008, Dresden : Dresden University of Technology, 2008 p. [1-10].
2008-01-01 Čiupaila Lionginas, Makutėnienė Daiva, Žiūrienė Rytė, The models of graphics role in civil engineering under IT circumstances // 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008, Vilnius : Technika, 2008 p. 125-134. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Žiūrienė Rytė, Zemkauskas Jonas, Welding unit as a constructional element and its visualization by means of it // Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia, Riga : Riga Technical University, 2008 p. 138-143.
2009-01-01 Baušys Romualdas, Žiūrienė Rytė, Some aspects of educational paradigm of engineering graphics // 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania, Vilnius: Technika, 2009 p. 7-12.
2009-01-01 Čiupaila Lionginas, Žiūrienė Rytė, Inžinerinės grafikos problemos IT // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28d, Kaunas : Technologija, 2009 p. 9-14.
2009-01-01 Žiūrienė Rytė, Čiupaila Lionginas, Inžinerinės grafikos sprendimai IT // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28d, Kaunas : Technologija, 2009 p. 15-20.
2010-01-01 Čiupaila Lionginas, Žiūrienė Rytė, The impact of computer intelligence on the models of constructions' design // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, May 19-21, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2010 p. 581-586.
2010-01-01 Žiūrienė Rytė, Zemkauskas Jonas, Projekcinės braižybos darbai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d, Kaunas : Technologija, 2010 p. 203-208.
2010-01-01 Žiūrienė Rytė, Zemkauskas Jonas, Paviršinio modeliavimo darbai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d, Kaunas : Technologija, 2010 p. 198-202.
2010-01-01 Žiūrienė Rytė, Zemkauskas Jonas, Tūrinio modeliavimo darbai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d, Kaunas : Technologija, 2010 p. 209-214.
2011-01-01 Žiūrienė Rytė, Virtualaus gido kūrimo technologijų tyrimas // Informacinės technologijos, Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011 p. 85-90.
2011-01-01 Žiūrienė Rytė, Pankrašovaitė Ina, Kompiuterinė grafika kūrybinių industrijų studentams. Technologiniai aspektai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d, Kaunas : Technologija, 2011 p. 145-150.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
lenkų A2 B2 A1
prancūzų A1 A1 A1
rusų C2 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodai
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 2
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 3
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 1
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 4
Pirmosios pakopos Vaizdų analizės metodai
Pirmosios pakopos Inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 1
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 2
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Pažintinė praktika
Pirmosios pakopos Geometrinis modeliavimas
Pirmosios pakopos Skaitmeninės fotografijos technologijos
Pirmosios pakopos Kūrybiniai procesai inžinerijoje
Pirmosios pakopos Bendroji inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Pirmosios pakopos Kompiuterinė grafika
Pirmosios pakopos Rastrinės grafikos apdorojimo metodai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU Lietuva Seminaras "Mokymas tarptautinėje auditorijoje" 2006-2006
AGA uab Lietuva Kursai "Autodesk Revit Building 9" 2006-2006
Valencijos politechnikos universitetas Portugalija Dėstymas pagal Erasmus mainų programą 2006-2006
Bežos politechnikos institutas Portugalija Dėstymas pagal Erasmus mainų programą 2007-2007
KOGRA_CAD Lietuva Kursai "Revit Architecture 2008" 2007-2007
Alfonso X El Sabio universitetas Ispanija Dėstymas pagal Erasmus mainų programą 2008-2008
UAB „AGA-CAD“ Lietuva Automatizuotas projektavimas, stažuotė 2008-2009
Viana do Castelo politechnikos institutas Portugalija Dėstymas pagal Erasmus mainų programą 2009-2009
Atėnų nacionalinis technikos universitetas Graikija Dėstymas pagal Erasmus mainų programą 2009-2009
VGTU Lietuva Mokymo kursai "Mokymas tarptautinėje auditorijoje ir tarpkultūrinis bendravimas" Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas, Mokymosi visą gyvenimą programa 2010-2010
FH-Joanneum aukštoji technikos mokykla Austrija Dėstymas pagal Erasmus mainų programą 2010-2010
Helsinkio Metropolijos aukštoji technikos mokykla Suomija Dėstymas pagal Erasmus mainų programą 2011-2011
Helsinkio Metropolijos aukštoji technikos mokykla Suomija Dėstymas pagal Erasmus mainų programą 2012-2012
Aalto universitetas, Media technologijų katedra Suomija Stažuotė pagal ERASMUS mokymosi programą 2012-2012
FH-Joanneum aukštoji technikos mokykla Austrija Dėstymas pagal Erasmus mainų programą 2012-2012
Diuseldorfo aukštoji technikos mokykla Vokietija Dėstymas pagal Erasmus mainų programą 2012-2012
Tysaido universitetas, Kompiuterinė mokykla Jungtinė Karalystė Stažuotė pagal ERASMUS mokymosi programą 2014-2014
Viana do Castelo politechnikos institutas Portugalija Dėstymas pagal Erasmus mainų programą 2014-2014
VGTU Lietuva Kursai „Dėstymas anglų kalba – patobulinkite kalbą iki lygio, kurio užtektų ja dėstyti“. 2014-2014
Koimbros politechnikos institutas Portugalija Dėstymas pagal Erasmus mainų programą 2015-2015
Viana do Castelo politechnikos institutas Portugalija Renginys “Multimedijos ir kompiuterinės grafikos dienos”. Pagal ERASMUS mokymosi programą 2015-2015
DOREA, Švietimo istitutas WFT Lietuva Mokymo kursai "Tarpkultūrinių klausimų valdymas švietime", pagal Erasmus + programą 2015-2015
Malaizijos technologijos universitetas Malaizija Dėstymas pagal Erasmus mainų programą. Vaizdų apdorojimas 2017-2017
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2005-2016 ISGG (International Society of Geometry and Graphics) Tarptautinės geometrijos ir grafikos asociacijos narė
2012-2015 Projekto iSCOPE (Interperoble Smart City service through an Open Platform for urban Ecosystems) ekspertavimas. Europos komisija, Briuselis, Belgija
2014-2016 IEEE kompiuterininkų sąjungos narė
2014-2016 Europos komisija. Nepriklausoma ekspertė Horizon 2020. Projektų vertinimas ICT ir Kūrybinių industrijų srityse.