Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Violeta Motuzienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilnius Gedimino technikos universitetas Energetikos bakalauras 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Energetikos magistras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Energetikos ir termoinžinerijos mokslų daktaras 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Medgana" inžinierė-projektuotoja 2003-2005
Vilniaus statybos ir dizaino kolegija lektorė 2005-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Šildymo ir vėdinimo katedra asistentė 2005-2008
VĮ Energetikos agentūra vyr. specialistė 2007-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentė 2011-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas ekspertė, IEE projektas USE Efficiency 2011-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas tyrėja 2012-2014
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Pastatų energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorija vyresnioji mokslo darbuotoja 2018--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2015-2017 Modeliavimo darbai su kompiuterine prgrama "Design builder"
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
06T, 02T Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Jankauskas Vidmantas, Motuzienė Violeta, Energy balance of a low energy house // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 3 (2012) p. 369-377. 2012
06T, 02T Motuzienė Violeta, Saulės sienos įtakos pastato atitvaroms analizė // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014) p. 438-443. 2014
06T, 02T Martinaitis Vytautas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Motuzienė Violeta, Vilutienė Tatjana, Importance of occupancy information when simulating energy demand of energy efficient house: a case study // Energy and buildings, Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2015, Vol. 101 p. 64-75. 2015
06T, 02T, 09T Valančius Kęstutis, Paulauskaitė Sabina, Motuzienė Violeta, Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo tyrimai ir sistemų atnaujinimo galimybių analizė // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 485-492. 2015
06T, 02T, 09T Valančius Kęstutis, Motuzienė Violeta, Paulauskaitė Sabina, Redeveloping industrial buildings for residential use: energy and thermal comfort aspects // Energy for sustainable development, Amsterdam : Elsevier science BV, 2015. ISSN 0973-0826. Vol. 29 (2015) p. 38-46. 2015
02T, 06T, 04T Motuzienė Violeta, Valančius Kęstutis, Multi-criteria assesment of building integrated photovoltaics // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 499-504. 2015
06T, 02T Motuzienė Violeta, Rogoža Artur, Lapinskienė Vilūnė, Vilutienė Tatjana, Construction solutions for energy efficient single-family house based on its life cycle multi-criteria analysis: a case study // Journal of cleaner production, Oxford : Elsevier Sci Ltd. ISSN 0959-6526. Vol. 112, Part. 1 (2016) p. 532-541. 2016
06T,02T,04T Džiugaitė-Tumėnienė, Rasa; Motuzienė, Violeta; Šiupšinskas, Giedrius; Čiuprinskas, Kęstutis; Rogoža, Artur. Integrated assessment of energy supply system of an energy-efficient house // Energy and buildings. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN: 0378-7788. 2017, Vol. 138, p. 443-454. 2017
06T, 09T, 02T Misevičiūtė, Violeta; Valančius, Kęstutis; Motuzienė, Violeta; Rynkun, Genrika. Analysis of exergy demand for air heating of an air handling unit // Energy Efficiency. Dordrecht: Springer. ISSN: 1570-646X, eISSN: 1570-6478. 2017, Vol. 10, iss. 4, p. 1-10. 2017
02T; 06T; 09T Misevičiūtė Violeta; Motuzienė Violeta; Valančius Kęstutis. The application of the Pinch method for the analysis of the heat exchangers network in a ventilation system of a building. Applied thermal engineering. Oxford: Pergamon-Elsevier Science. ISSN 1359-4311. Vol. 129 (2018), p. 772-781. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2013 Rynkun Genrika, Motuzienė Violeta, Pastatų energetikos katedros rengiamų praktikų metodikos nurodymai // , ; ISBN 9786094574887 (2013), [psl.: 74]
2014 Juodis Egidijus Saulius, Motuzienė Violeta, Vėdinimo aerodinamika; ISBN 9786094574313 (2014), [psl.: 296]
2018 Čiuprinskienė Jolanta; Čiuprinskas Kęstutis; Motuzienė Violeta. Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas: teorija ir praktika : [mokomoji-praktinė knyga]. Vilnius: Super namai, 2019. ISBN 9786099596044
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Motuzienė Violeta, Juodis Egidijus Saulius, Analysis of building simulation tools // Šilumos energetika ir technologijos, Kaunas : Lietuvos energetikos institutas, 2006 p. 245-248.
2007-01-01 Motuzienė Violeta, Juodis Egidijus Saulius, Energijos sanaudų apšvietimui ir aušinimui priklausomybė nuo patalpos įstiklinimo ploto // Šilumos energetika ir technologijos - 2007: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2007 m. vasario 1-2 d, Kaunas : Technologija, 2007 p. 247-250.
2008-01-01 Juodis Egidijus Saulius, Motuzienė Violeta, The analysis of balance temperatures in residential buildings // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2008-01-01 Juodis Egidijus Saulius, Motuzienė Violeta, The analysis of balance temperatures in residential buildings // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 827-832. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Valančius Kęstutis, Motuzienė Violeta, An influence of the control of heating system to the design heat load and demand of a building // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 882-885. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Valančius Kęstutis, Motuzienė Violeta, An influence of the control of heating system to the design heat load and demand of a building // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-4].
2009-01-01 Paulauskaitė Sabina, Motuzienė Violeta, Valančius Kęstutis, Затраты энергии систем отопления и охлаждения в зависимости от характеристик остекления здания // Третья Международная научно-техническая конференция "Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции", 11-13 ноября 2009 г.: сборник докладов, Москва : МГСУ, 2009 p. 58-62.
2010-01-01 Motuzienė Violeta, Juodis Egidijus Saulius, Administracinio pastato įstiklinimo charakteristikų optimizavimas siekiant sukurti mažai energijos vartojantį pastatą // Šilumos energetika ir technologijos - 2010, Kaunas : Technologija, 2010
2011-01-01 Paulauskaitė Sabina, Motuzienė Violeta, The analysis of the efficiency of passive energy saving measures in office building // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 769-775.
2011-01-01 Paulauskaitė Sabina, Motuzienė Violeta, The analysis of the efficiency of passive energy saving measures in office building // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 769-775. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Motuzienė Violeta, Juodis Egidijus Saulius, Selection of the efficient glazing for low energy office building // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 788-793.
2011-01-01 Motuzienė Violeta, Juodis Egidijus Saulius, Selection of the efficient glazing for low energy office building // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 788-793. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Motuzienė Violeta, Vilutienė Tatjana, Modelling the effect of the domestic occupancy profiles on predicted energy demand of the energy efficient house // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 798-807. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2013-01-01 Motuzienė Violeta, Vilutienė Tatjana, Rogoža Artur, Environmental performance of energy efficient residential building – a case study of Lithuania // Proceedings of the Sustainable Buildings - Construction Products and Technologies (CB13): collection of full papers. 25-28 September, 2013, Graz University of Technology, Austria, Graz : Graz University of Technology, 2013 p. 351-358.
2013-01-01 Motuzienė Violeta, Rynkun Genrika, Administracinių pastatų su dideliais įstiklinimo plotais vasaros komforto tyrimas // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 11-17.
2014-01-01 Lapinskienė Vilūnė, Motuzienė Violeta, Martinaitis Vytautas, Multi-objective optimization of shading solutions for a standard family house under Lithuanian conditions // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Motuzienė Violeta, Assessment of overall performance of building integrated photovoltaics // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9].
2014-01-01 Motuzienė Violeta, Assessment of overall performance of building integrated photovoltaics // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Lapinskienė Vilūnė, Motuzienė Violeta, Martinaitis Vytautas, Multi-objective optimization of shading solutions for a standard family house under Lithuanian conditions // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
2014-01-01 Motuzienė Violeta, Neįstiklinto pratakiojo saulės kolektoriaus įtakos pastato atitvaroms modeliavimas // 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2014 m. balandžio 11-12 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 32-35.
2015-01-01 Motuzienė Violeta, Į pastatą integruotų fotovoltinių elementų modeliavimas // 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Pastatų inžinerinės sistemos, 2015 m. balandžio 16 d. Vilnius, Vilnius : Technika, 2015 p. 54-60.
2015-01-01 Motuzienė Violeta, Daugiabučių pastatų mikroklimato parametrų tyrimas // 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Pastatų inžinerinės sistemos, 2015 m. balandžio 16 d. Vilnius, Vilnius : Technika, 2015 p. 5-10.
2015-01-01 Motuzienė Violeta, Daugiabučių namų oro kokybės tyrimai // Šilumos energetika ir technologijos-2015, Kaunas : Technologija, 2015 p. 192-198.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 B2
lenkų B1 B1 A2
rusų B2 C1 A1
vokiečių A2 A2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Pastato šilumos režimas
Pirmosios pakopos Energijos vartojimo efektyvumo mokomoji praktika
Pirmosios pakopos Vėdinimas
Pirmosios pakopos Pastatų inžinerinės sistemos
Pirmosios pakopos Skysčių mechanika ir termodinamika
Pirmosios pakopos Vėdinimas ir oro kondicionavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vienos technikos unversitetas Austrija Tyrimai disertacijos tematika 2006-2007
Stažuotė UAB „Mediasta“ ir UAB“ Bitofix“ Lietuva Modernios pastatų inžinerinės sistemos ir jų priežiūra 2014-2014
Vilniaus Gediminos technikos universtitas Lietuva Energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursai. Įgyta auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditą pastatuose 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2012 Universitetai ir studentai energijos efektyvumo gerinimui, USE Efficiency
2011-2013 Atsinaujinanti energija darbo ir gyvenimo vietai, RELWA
2012-2014 Pastato ir atsinaujinančios energijos vartojimo tvarumo modelis, PATEnMOD
2013-2014 Darnūs esami pastatai, SEB
2018-2020 PADIDINTO FUNKCIONALUMO HIBRIDINIS VĖDINIMO ĮRENGINYS (HiVent). Projekto numeris: 01.2.2-LMT-K-718-01-0016. Vykstantis projektas
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2013-- Žurnalo Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja redkolegijos narė
2018-- Ekspertė „Horizontas 2020“ programos komitete "SAUGI, ŠVARI IR EFEKTYVIAI NAUDOJAMA ENERGIJA“