Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Donatas Jatulis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinierius magistras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2008
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2010 78 m aukščio stiebo meteorologiniams duomenims matuoti plieno komstrukcijų techninis projektas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T, 02T Belevičius Rimantas, Jatulis Donatas, Šešok Dmitrij, Optimization of tall guyed masts using genetic algorithms // Engineering Structures, Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0141-0296. 2013, vol. 56 p. 239-245. 2013
07T, 09T Belevičius Rimantas, Jatulis Donatas, Šešok Dmitrij, Some insights on the optimal schemes of tall guyed masts // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 5 (2013) p. 749-758. 2013
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Kamaitis Ipolitas Zenonas, Juozapaitis Algirdas, Jatulis Donatas, Masts with combined guys and analysis of their behavior // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 502-507. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Kamaitis Ipolitas Zenonas, Juozapaitis Algirdas, Jatulis Donatas, Masts with combined guys and analysis of their behavior // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-6.
2005-01-01 Kamaitis Ipolitas Zenonas, Juozapaitis Algirdas, Jatulis Donatas, New type of communication guyed masts and analysis of its behavior // IABSE Symposium, Shanghai, 2004, Shanghai : IABSE, 2004 p. 1-7.
2007-01-01 Jatulis Donatas, Kamaitis Ipolitas Zenonas, Juozapaitis Algirdas, Static analysis and testing of guyed masts // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5].
2007-01-01 Jatulis Donatas, Kamaitis Ipolitas Zenonas, Juozapaitis Algirdas, Static analysis and testing of guyed masts // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 610-614. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2009-01-01 Jatulis Donatas, Juozapaitis Algirdas, Kamaitis Ipolitas Zenonas, Įražų reguliavimo ypatumai projektuojant stiebus // Statybinės konstrukcijos, Vilnius : Technika, 2009 p. 21-28.
2010-01-01 Jatulis Donatas, Juozapaitis Algirdas, Vainiūnas Povilas, Optimal design of lattice towers made up of solid round steel bars // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 641-645.
2010-01-01 Jatulis Donatas, Juozapaitis Algirdas, Vainiūnas Povilas, Optimal design of lattice towers made up of solid round steel bars // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 641-645.
2013-01-01 Bačinskas Darius, Kamaitis Ipolitas Zenonas, Jatulis Donatas, Kilikevičius Artūras, Load testing and model updating of a single span composite steel-concrete railway bridge // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 127-135. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2013-01-01 Bačinskas Darius, Kamaitis Ipolitas Zenonas, Jatulis Donatas, Kilikevičius Artūras, Field testing of old narrow-gauge railway steel truss bridge // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 136-143. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2014-01-01 Bačinskas Darius, Kamaitis Ipolitas Zenonas, Jatulis Donatas, Kilikevičius Artūras, Gudonis Eugenijus, Girdiušas Danielius, Tamulėnas Vytautas, Rumšys Deividas, Field load testing and structural evaluation of steel truss footbridge // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
2014-01-01 Bačinskas Darius, Kamaitis Ipolitas Zenonas, Jatulis Donatas, Kilikevičius Artūras, Gudonis Eugenijus, Girdiušas Danielius, Tamulėnas Vytautas, Rumšys Deividas, Field load testing and structural evaluation of steel truss footbridge // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Belevičius Rimantas, Jatulis Donatas, Rusakevičius Dainius, Šešok Dmitrij, Optimal schemes for tall guyed telecommunication masts // Civil-Comp proceedings, Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015 p. [1-16].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Inovatyvūs aukštieji plieno statiniai
Antrosios pakopos Tiltų kompiuterinis projektavimas
Antrosios pakopos Tiltų ir specialiųjų statinių kompiuterinis projektavimas
Antrosios pakopos Kompiuterinis projektavimas
Antrosios pakopos Plieno statinių stabilumas
Antrosios pakopos Elektros perdavimo linijų atramų konstrukcijos
Antrosios pakopos Plieno ir tiltų statinių stabilumas
Antrosios pakopos Specialūs metaliniai plonasieniai statiniai
Pirmosios pakopos Metaliniai tiltai
Pirmosios pakopos Specialieji statiniai
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-- Tarptautinė kevalinių ir erdvinių konstrukcijų asociacija (IASS)