Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Romuald Obuchovski
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas geodezijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2013 MTEP įrangos (lazerinio skenerio C10) naudojimas
2013-2016 Valstybinio geodezinio vertikaliojo pagrindo vystymas (II klasės niveliavimas)
2014-2016 Statinių vertikaliųjų deformacijų tyrimas
2014-2014 Ekspertizė civilinėje byloje Nr.2A-1127-160/2014
2014-2014 Vandens matavimo stočių vandens lygio matavimo atskaitos taškų susiejimas su Valstybiniu vertikaliuoju geodezijos tinklu
2014-2015 Pėsčiųjų ir dviračių tilto, jungiančio piliakalnį ir I Alytų su senamiesčio kurortine dalimi geodeziniai darbai
2014-2014 Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimas ir kalibravimas, mokslo tiriamųjų darbai bei plėtra
2014-2015 L.Stuokos-Gucevičiaus g. 7, Vilniuje, aplinkinių pastatų nuosėdžių matavimai
2014-2014 Atlikti geodezinius matavimus ir perduoti rezultatus
2014-2014 Atlikti geodezinius matavimus ir perduoti rezultatus
2014-2015 Lietuvos valstybinio GPS antrosios klasės tinklo punkto Nr. 64S-56124 (Karališkiai) atstatymas ir geodezininimatavimai
2015-2016 Magnetinės deklinacijos matavimai bei jų apdorojimas oro uostuose
2015-2015 Geodeziniai matavimai
2015-2015 4 šulinių Vilniuje matavimai
2015-2015 Ekspertizė civilinėje byloje Nr.2-3979-860/2014
2015-2016 Geomagnetinės deklinacijos matavimai bei jų aodorojimas Šiaulių kariniame aerodrome
2015-2015 Prekybos centro "Panorama" vertikaliųjų deformacijų matavimai (du ciklai)
2015-2015 Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimas ir kalibravimas, mokslo tiriamieji darbai bei plėtros paslaugos
2015-2015 GPS trečios klasės tinklo punktų (penkių) geodeziniai matavimai ir matavimo duomenų apdorojimas
2015-2017 Transporto statinių geodeziniai matavimai
2015-2016 Poligonometrinio tinklo punktų atstatymo linijoje IX-D geležinkelio ruože Kaunas-Jiesia pikete nuo 35+780 km iki 44+910 km darbai ir jų geodeziniai matavimai
2015-2017 Transeuroponio tinklo jungties-Vilniaus miesto vakarinio aplinkelio III-ojo etapo nuo Ozo g. iki Ukmergės g., transporto statinių geodeziniai matavimai
2015-2015 Vito Gerulaičio vardo akademijos, daugiafunkcinio sporto paslaugų ir sveikatingumo komplekso geodeziniai matavimai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
10T Petroškevičius Petras, Birvydienė Rosita, Obuchovski Romuald, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Matavimų Scintrex CG-5 gravimetrais analizė // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 4 (2011) p. 154-158 2011
10T Antanavičiūtė Urtė, Obuchovski Romuald, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Popovas Darius, Šlikas Dominykas, Some issues regarding the calibration of the terrestrial laser scanner Leica Scanstation C10 // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 39, no. 3(2013) p. 138-143 2013
10T Petroškevičius Petras, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Birvydienė Rosita, Popovas Darius, Obuchovski Romuald, Papšienė Lina, The quality analysis of the national gravimetric network of Lithuania // Geodetski vestnik, Ljubljana : Association of Surveyors of Slovenia.. ISSN 0351-0271. Vol. 58, no. 4 (2014) p. 746-755 2014
10T Petroškevičius Petras, Popovas Darius, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Šlikas Dominykas, Obuchovski Romuald, Birvydienė Rosita, An analysis of the equipotential surface waves of the Earth’s gravity field // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 16, iss. 5 (2014) p. 2139-2148 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Petroškevičius Petras, Putrimas Raimundas, Krikštaponis Boleslovas, Būga Arūnas, Neseckas Algirdas, Obuchovski Romuald, Stepanovienė Jadvyga, Tumelienė Eglė, Viskontas Povilas, Zigmantienė Evelina, Analysis of normal height differences determination in Lithuanian national geodetic vertical network // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 975-984. [Duomenų bazės: ]
2005-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Grigas Mindaugas, Obuchovski Romuald, Kolosovskis Ričardas, Baronas Tomas, Technical equipment and software of European sea level service site Klaipėda // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 964-968. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Kowalik Bartlomiej, Obuchovski Romuald, Investigation of geomagnetic field on the Lithuanian territory // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5
2005-01-01 Petroškevičius Petras, Putrimas Raimundas, Krikštaponis Boleslovas, Būga Arūnas, Neseckas Algirdas, Obuchovski Romuald, Stepanovienė Jadvyga, Tumelienė Eglė, Viskontas Povilas, Zigmantienė Evelina, Analysis of normal height differences determination in Lithuanian national geodetic vertical network // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-10
2005-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Grigas Mindaugas, Obuchovski Romuald, Kolosovskis Ričardas, Baronas Tomas, Technical equipment and software of European sea level service site Klaipėda // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5
2008-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Petroškevičius Petras, Obuchovski Romuald, Analysis of gravimetric observations made by SCINTREX CG-5 // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1422-1433. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Petroškevičius Petras, Popovas Darius, Krikštaponis Boleslovas, Putrimas Raimundas, Būga Arūnas, Obuchovski Romuald, Estimation of gravity field non-homogeneity and variation for the vertical network observations // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1439-1445. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Petroškevičius Petras, Būga Arūnas, Obuchovski Romuald, Continuation of research on magnetic field secular variation in Lithuania // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1434-1438. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Petroškevičius Petras, Popovas Darius, Krikštaponis Boleslovas, Putrimas Raimundas, Būga Arūnas, Obuchovski Romuald, Estimation of gravity field non-homogeneity and variation for the vertical network observations // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7]
2008-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Petroškevičius Petras, Obuchovski Romuald, Analysis of gravimetric observations made by SCINTREX CG-5 // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7]
2008-01-01 Petroškevičius Petras, Būga Arūnas, Obuchovski Romuald, Continuation of research on magnetic field secular variation in Lithuania // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-5]
2011-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Petroškevičius Petras, Birvydienė Rosita, Obuchovski Romuald, Investigation of the automatic gravimeters scintrex CG-5 and analysis of gravimetric measurements // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1416-1423. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Petroškevičius Petras, Birvydienė Rosita, Obuchovski Romuald, Investigation of the automatic gravimeters scintrex CG-5 and analysis of gravimetric measurements // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1416-1423
2011-01-01 Būga Arūnas, Obuchovski Romuald, Petroškevičius Petras, Geomagnetic field survey activities in Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1306-1309
2011-01-01 Būga Arūnas, Obuchovski Romuald, Petroškevičius Petras, Geomagnetic field survey activities in Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1306-1309. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Petroškevičius Petras, Obuchovski Romuald, Birvydienė Rosita, An investigation of the automatic relative gravimeters // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials V, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 261-266
2014-01-01 Dijkstra Paula, Pirlot Jean Yves, Penkov Veliko, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Wijngaarde Mark, Donert Karl, Frigne Dirk, Westerbeek Hendrik, Levoleger Karen, Popovas Darius, Obuchovski Romuald, Šlikas Dominykas, Būga Arūnas, Promoting of the geospatial skills: introduction into geoskills plus project of the Leonardo da Vinci programme // EDULEARN 14: 6th International conference on education and new learning technologies, Barcelona, Spain, 7-9 July, 2014, Valencia : IATED, 2014 p. 7587-7596
2014-01-01 Petroškevičius Petras, Būga Arūnas, Obuchovski Romuald, Latest research on geomagnetic field in Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5]
2014-01-01 Obuchovski Romuald, Petroškevičius Petras, Popovas Darius, Analysis of vertical deflection periodic variations // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]
2014-01-01 Petroškevičius Petras, Birvydienė Rosita, Obuchovski Romuald, Investigation on the determination feasibility of the non-parallelity of the gravity field equipotential surfaces // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5]
2014-01-01 Obuchovski Romuald, Petroškevičius Petras, Popovas Darius, Analysis of vertical deflection periodic variations // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Petroškevičius Petras, Būga Arūnas, Obuchovski Romuald, Latest research on geomagnetic field in Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Petroškevičius Petras, Birvydienė Rosita, Obuchovski Romuald, Investigation on the determination feasibility of the non-parallelity of the gravity field equipotential surfaces // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2015-01-01 Dijkstra Paula, Pirlot Jean Yves, Velichkov Dimitar, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Wijngaarde Mark, Donert Karl, Frigne Dirk, Westerbeek Hendrik, Levoleger Karen, Popovas Darius, Obuchovski Romuald, Šlikas Dominykas, Būga Arūnas, Promoting of the geospatial skills: first results of the geoskills plus project of the Leonardo Da Vinci programme // EDULEARN 15 Proceedings, Valencia : IATED, 2015 p. 7270-7280
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 A2
lenkų C2 C2 C2
rusų A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Elektroninės geodezinių matavimų sistemos
Antrosios pakopos Grafinės sistemos inžinerinėje geodezijoje
Pirmosios pakopos Geodezinės informacinės sistemos 1
Pirmosios pakopos Fizinė geodezija
Pirmosios pakopos Geodezija
Pirmosios pakopos Inžinerinė geodezija ir praktika
Pirmosios pakopos Geodezija 2
Pirmosios pakopos Geodezinės informacinės sistemos
Pirmosios pakopos Elektroniniai geodeziniai prietaisai
Pirmosios pakopos Geodezinės informacinės sistemos 2
Pirmosios pakopos Geodezija 1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "Geodezininkų biuras" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2012-2012
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Keitimasis gerąja patirtimi perduodant GEO profesinio švietimo naujoves siekiant atitikti GEO darbo rinkos poreikius Europoje atitinkančius ES politiką, GEO VET Skills Plus, pradžia/pabaiga: 2013-10-01 / 2015-09-30
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2015-- „Przeglad Geodezyjny“, redkolegijos narys